فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی طراحی با نرم ‌افزار Autodesk Inventor

مهندس بهروز بابایی
10 ساعت و 35 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 رای)
Loading...
دی 14, 1399
2145

نام استاد:مهندس بهروز بابایی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترسیم اسکچ و مقید کردن آن در نرم افزار توضیح می دهیم.

ترسیم اسکچ و مقید کردن آن در نرم افزار
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت با استفاده از فرمان Extrude آشنا می شویم.

استفاده از فرمان Extrude
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت با مبحث استفاده از اسکچ های اشتراکی آشنا می شویم.

استفاده از اسکچ های اشتراکی
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با استفاده از فرمان Revolv توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Revolv
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با استفاده از فرمان Revolv توضیح می دهیم.

ادامه مبحث استفاده از فرمان Revolv
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت در رابطه با استفاده از عناصر کاری توضیح می دهیم.

استفاده از عناصر کاری
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های fillet و chamfer توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های chamfer و fillet
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان fillet توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان fillet
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Hole توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Hole
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Circular pattern توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Circular pattern
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Rectangular pattern توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Rectangular pattern
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان mirror توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان mirror
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان shell توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان shell
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان bend part توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Bend part
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
15
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با فرمان face draft توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان face draft
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان sweep استفاده می کنیم.

استفاده از فرمان sweep
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت به ادامه فرمان sweep می پردازیم.

ادامه فرمان sweep
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به ادامه فرمان sweep می پردازیم.

ادامه فرمان sweep
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت به ادامه فرمان sweep می پردازیم.

ادامه فرمان sweep
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Coil توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Coil
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Loft توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Loft
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Loft توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Loft
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
23
توضیحات

دراین قسمت دررابطه با فرمان Rib توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Rib
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
24
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با فرمان Decal و Emboss توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Decal و Emboss
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان parameteres توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Parameters
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان ipart توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان ipart
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
27
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با فرمان ifeature توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان ifeature
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های قیدگذاری مونتاژ توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های قیدگذاری مونتاژ
برای مشاهده کلیک کنید
34 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت در رابطه با قید Rotation توضیح می دهیم.

استفاده از قید Rotation
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با قید Rotation - Translation توضیح می دهیم.

استفاده از قید Rotation -Translation
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دستور کار Activate Contact Solver توضیح می دهیم.

دستور کار Activate Contact Solver
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ایجاد انیمیشن با فرمان Drive توضیح می دهیم.

ایجاد انیمیشن با فرمان Drive
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Place from Content Center توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Place from Content Center
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Bolted Connection توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Bolted Connection
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان shaft توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان shaft
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان Spur Gear توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Spur Gear
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
37
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با فرمان Frame Generator توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان Frame Generator
برای مشاهده کلیک کنید
36 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ایجاد انیمیشن و نمای انفجاری در محیط Presentation توضیح می دهیم.

ایجاد انیمیشن و نمای انفجاری در محیط Presentation
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های محیط sheet Metal توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های محیط Sheet Metal
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های محیط sheet Metal توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های محیط Sheet Metal
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های محیط جوشکاری توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های محیط جوشکاری
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
42
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمان های محیط Drawing توضیح می دهیم.

استفاده از فرمان های محیط Drawing
برای مشاهده کلیک کنید
33 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

آشنایی با نرم افزار AUTODESK INVENTOR

امروزه مدل‌سازی نرم‌افزاری نقش مهمی را در بهبود و سرعت و دقت بخشیدن به طراحی قطعات و اجزای ماشین‌آلات ایفا می‌کند. این نرم‌افزار کمک بسیار زیادی به گروه مشاغل صنعتی کرده است به طوری که امروزه تمام صنایع گروه مکانیک وابسته به این نرم‌افزار هستند. نرم‌افزار Inventor یکی از کامل‌ترین نرم‌افزارهای طراحی ماشین آلات و مکانیزم‌های ساده و پیچیده می‌باشد. آموزش مدل‌سازی قطعات مکانیکی و مکانیزم‌ها در نرم‌افزار جهت افزایش سرعت و دقت لازم برای فرآیندهای طراحی و ساخت، تعمیرات و مهندسی معکوس و افزایش دقت و سرعت لازم برای فرآیندهای مهندسی تهیه شده است.

اتودسک

AUTODESK INVENTOR چیست؟

اتودسک اینونتور (به انگلیسی: Autodesk Inventor) نرم‌افزار قدرتمند طراحی سه‌بعدی قطعات، ماشین‌آلات و شبیه‌سازی محصولات از کمپانی بزرگ اتودسک است. سازگاری و شباهت Inventor با محصولات AutoCAD یکی از علل موفقیت این نر‌‌م‌افزار در سراسر دنیا بوده که خیلی سریع مهندسین کار با این نرم‌افزار تخصصی را می‌آموزند و همچنین پشتیبانی از نقشه‌های مدل شده نرم‌افزارهای دیگر AutoCAD مثل Mechanical یکی‌دیگر از عوامل موفقیت آن است. شاید یکی از بارزترین مشخصه‌هایی که بتوان نرم‌افراز Inventor را به عنوان یکی از بهترین نرم‌افرازهای مهندسی مکانیک برشمرد، محیط طراحی مهندسی خاصی می‌باشد که جهت طراحی سایر قطعات یک ماشین، از جمله چرخنده‌ها (ساده، مارپیچ، مخروطی)، سیستم‌های انتقال قدرت (تسمه تایم، تسمه v، شکل چرخ زنجیر)، قطعات اتصالی (شامل انواع خارها، گوه‌ها، پین‌ها، اشپیل، هزار خاری‌ها، انواع پیچ مهره)، فنرها (فشاری، کششی، بشقابی و سنجاقی)، انواع بادامک و بیش از ۳۰۰ مدل یاتاقان که هر یک در اندازه‌های متفاوتی وجود دارد، قابل طراحی می‌باشند. نرم‌افزار اتودسک اینونتور، رقیب محصولاتی مثل SOLIDWORKS و CATIA در زمینه‌ی طراحی صنعتی است و جزو سه نرم‌افزار برتر دنیا در این زمینه می‌باشد.

نرم افزار اتودسک

معرفی قسمت های مختلف AUTODESK INVENTOR

قسمت Piping

قسمت Frame Generation

قسمت design accelerator

قسمت Inventor Studio

قسمت Dynamic Simulation

قسمت Part Modeling

قسمت Assembly

قسمت Drawing

قسمت Sheet metal

قسمت Weldment

قسمت Presentation

آشنایی با محیط‌های مختلف AUTODESK INVENTOR

1-محیط ترسیمات ۲ بعدی ۲D Sketch و سه بعدی ۳D Sketch

2-محیط طراحی قطعات سه بعدی (Part Modeling)

3-محیط مونتاژ (Assembly): قطعاتی که در محیط (Part Modeling) طراحی شده‌اند را می‌توان به این محیط وارد کرد و در نهایت طبق نقشه‌های مهندسی آن‌ها را مونتاژ کرد.

4-محیط ایجاد قطعات به روش ورقکاری (Sheet Metal)

5-محیط جوشکاری قطعات (Weldment)

6-محیط شتاب دهنده‌ی طراحی (Design Accelerator): در این محیط شفت، چرخ‌دنده، یاتاقان و… به صورت استاندارد موجود هستند، همچنین می‌توان با وارد نمودن داده‌های مورد نیاز برای هر قطعه، در این محیط آن‌ها را طراحی کرد. به علاوه می‌توان تحلیل خستگی بر روی قطعات انجام داد و ضریب اطمینان و نتایج مورد نظر را دریافت نمود.

7-محیط طراحی قالب (Mold Design) : امکان طراحی ۰ تا ۱۰۰ قالب‌های تزریق

8-محیط تحلیل تنش(Stress Analysis) :  پس از نصب نرم افزارAutodesk Inventor در محیط تحلیل تنش نرم افزار Ansys فعال شده، و قطعات را می‌توان بارگذاری کرد و گزارشی از تحلیل به همراه نتایج مختلف را دریافت نمود.

9-محیط تحلیل دینامیکی (Dynamic Simulation): پس از مونتاژ قطعات می‌توان آن‌ها را وارد این محیط کرد و با دادن محرک به مجموعه، پارامترهای مختلف مثل سرعت و شتاب و… در هر قطعه بررسی کرد و نمودارهایی از آن‌ها دریافت کرد.

10-محیط طراحی تأسیسات (Piping) : در طراحی سیستم لوله کشی و تأسیسات استفاده می‌شود و کاربرد آن‌را می‌توان به وضوح در صنایع نفت و گاز و … دید.

11-محیط عکسبرداری و فیلمبرداری از قطعات (inventor studio) 

12-محیطی که در آن از مجموعه مونتاژی نمای انفجاری ایجاد می‌شود (Presentation)

13-محیط طراحی الکترونیکی که شامل ۱ طراحی بردهای الکترونیکی و۲ سیم کشی قسمت‌های مختلف یک دستگاه است. محیط طراحی تیر و ستون و تحلیل آن‌ها و تولید انواع پروفیل.

14-محیط اندازه‌گذاری و ارایه‌ی نقشه‌های اجرایی (Drawing)

اتودسک
استفاده از AUTODESK INVENTOR چه مزایایی دارد؟

افرادی که برای طراحی‌های خود از AutoCAD استفاده می‌کنند یا برای یادگیری آن برنامه‌ریزی می‌کنند، با استفاده از Inventor منفعت زیادی خواهند برد. نرم‌افزار Autodesk Inventor محیط آشنایی ارائه می‌دهد و در بسیاری از شورتکات‌ها با AutoCAD برابر است و همچنین با پشتیبانی کامل از فرمت DWG، Inventor به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا طراحی‌های دو بعدی خود در AutoCAD را به این نرم‌افزار وارد کنند و از آن‌ها مدل‌های سه بعدی تهیه کنند. یکی از قابلیت‌های محبوب Inventor نمونه‌سازی دیجیتالیست. در Inventor با استفاده از اسکچ‌های طراحی شده در اتوکد و اطلاعات سه بعدی دیجیتال مدل خود می‌توان به مدل سه بعدی محصول نهایی به صورت دیجیتال دست یافت و این عمل بسیار آسان‌تر از نمونه‌های مشابه انجام می‌شود. با ابزارهای طراحی سه بعدی نرم‌افزار Autodesk Inventor کاربر قادر است ایده‌های زیادی روی قطعه پیاده کند و به راحتی آن‌ها را مورد آزمایش قرار دهد.

نرم افزار AUTODESK INVENTOR چه کاربرد‌هایی دارد؟

Autodesk Inventor در بسیاری از صنایع توسط مهندسان حرفه‌ای استفاده می‌شود تا خلاء موجود بین طراحی، مهندسی و تولید را پر کند. برای مثال یک شرکت سازنده دوچرخه‌ی کوهستانی ممکن است از Inventor برای شبیه‌سازی محصول نهایی استفاده کند و اثرمتقابل قطعات را نسبت به همدیگر بسنجد و مطمئن شود که خطایی در طراحی وجود ندارد. اگر یک تولید کننده قایق بادبانی از Inventor استفاده کند، این نرم‌افزار می‌تواند فشار وارد شده به بادبان‌ها را محاسبه کند ومی‌توان روش‌های مهار کردن این انرژی‌ها را در داخل نرم‌افزار شبیه‌سازی کرد و کارآیی قایق را افزایش داد.

اگر بخواهیم یک مثال دیگر از کاربرد نرم‌افزار Autodesk Inventor در یک شرکت تولید کننده ماشین‌های حفاری بزنیم باید بگوییم: در این مورد می‌توان مشکلات طراحی ماشین را قبل از ساخت متوجه شد، مشکلاتی که تا قبل از ساخت و استفاده از آن از چشم ما مخفی است.

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  مطالب مرتبط طراحی با نرم ‌افزار Autodesk Inventor