فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سرویس و نگهداری خودروهای سواری

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ضرورت تغییر و تحول در رشته مکانیک خودرو صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : ضرورت تغییر و تحول در رشته مکانیک خودرو
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تغییرات تکنولوژی صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : تغییرات تکنولوژی
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت در رابطه با برنامه آموزشی رشته مکانیک خودرو صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : موارد آموزش در مکانیک خودرو
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آموزش نوین صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : کلیات آموزش نوین
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تلفیق محتوای آموزشی صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : تلفیق محتوای آموزشی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت در رابطه با بحث مشاغل می پردازیم.

فصل اول : کلیات مشاغل
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
7
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با آماده سازی خودرو صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : آماده سازی خودرو
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
8
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با جک دو ستونه توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : جک دو ستونه
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با جک های دوستونه توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : جک دو ستونه ضامن دستگاه
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با استقرار صحیح خودرو صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : نحوه استقرار خودرو
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
11
توضیحات

در این قمست در رابطه با تنظیم بازوها صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : تنظیم بازوها با خودرو
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
12
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با بالابردن اتومبیل با جک صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : بالابردن اتومبیل با جک
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با پایین آوردن اتومبیل با جک صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : پایین آوردن اتومبیل با جک
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با جک چهارستونه توضیح داده خواهد شد.

فصل دوم : جک چهارستونه
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دستگاه ساکشن توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : دستگاه ساکشن
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
16
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با نحوه کار با دستگاه ساکشن صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : کار با دستگاه ساکشن
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
17
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با تخلیه دستگاه ساکشن صحبت خواهیم کرد.

فصل دوم : تخلیه دستگاه ساکشن
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت استفاده از دستگاه رطوبت سنج مایع ترمز آموزش داده می شود.

فصل سوم : کنترل مایع ترمز به روش الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت طرز استفاده از دستگاه رفلکتومتر آموزش داده خواهد شد.

فصل سوم : دستگاه رفلکتومتر
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دستگاه چهارگاز توضیح خواهیم داد.

فصل سوم : دستگاه چهار گاز
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
21
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با دستگاه عیب یاب صحبت خواهیم کرد.

فصل سوم : کار با دستگاه دیاگ 1
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دستگاه عیب یاب صحبت خواهیم کرد.

فصل سوم : کار با دستگاه دیاگ 2
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گوشی عیب یاب صحبت خواهیم کرد.

فصل سوم : کار با گوشی عیب یاب
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در رابطه با صحت عملکرد سوپاپ های فشار و خلاء در رادیاتور است.

فصل سوم : کنترل سوپاپ درب رادیاتور
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت طرز استفاده از دستگاه نشتی سنج جهت نشتی یابی سیستم خنک کاری موتور اتومبیل آموزش داده می شود.

فصل سوم : تست فشار رادیاتور
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
26
توضیحات

دراین قسمت هواگیر سیستم ترمز به وسیله پمپ وکیوم توضیح داده می شود.

فصل چهارم : هواگیری سیستم ترمز با دستگاه (1)
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
27
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با عملیات هواگیری توضیح داده خواهد شد.

فصل چهارم : هواگیری سیستم ترمز با دستگاه (2)
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با هواگیری سیستم ترمز بدون دستگاه صحبت خواهیم کرد.

فصل چهارم : هواگیری سیستم ترمز بدون دستگاه
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
29
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با جک قیچی توضیح داده خواهد شد.

فصل چهارم : جک قیچی
برای مشاهده کلیک کنید
7 دقیقه
30
توضیحات

دراین قسمت نشت یابی سیلندر را با استفاده از فشار کمپرس هواآموزش داده می شود.

فصل چهارم : نشتی سنجی سیلندر
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
31
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با شبکه پنوماتیک صحبت خواهیم کرد.

فصل چهارم : شبکه پنوماتیک
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت به معرفی سیستم خنک کاری موتور در دو حالت مدار باز و مدار بسته می پردازیم.

فصل چهارم : سیستم خنک کاری مدار باز و بسته
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت نحوه تعویض تسمه تجهیزات جانبی موتور توضیح داده می شود.

فصل چهارم : تسمه سفت کن دینامیکی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ریتم صدای موتور و اگزوز توضیح داده خواهد شد.

فصل پنجم : بررسی ریتم صدای موتور و اگزوز
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت روش فیلر گیری سوپاپ های موتور دارای پیچ و مهره تنظیم توضیح داده خواهد شد.

فصل پنجم : فیلرگیری
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در ادامه کار با دستگاه عیب یاب ، می رسیم به تست عملگرها و کامل توضیح می دهیم.

فصل پنجم : کاربرد دستگاه عیب یاب
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت به ادامه کار با دستگاه عیب یاب می پردازیم.

فصل پنجم : ادامه کار با دستگاه عیب یاب
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت به یکی از روش های عیب بابی سیستم موتور می پردازیم که اندازه گیری فشار غیر سوخت است.

فصل پنجم : رله سوخت
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت روش شیم گیری به صورت کام توضیح داده خواهد شد.

فصل پنجم : شیم گیری سوپاپ 1
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیحات شیم گیری می پردازیم.

فصل پنجم : شیم گیری سوپاپ 2
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیحات شیم گیری می پردازیم.

فصل پنجم : شیم گیری سوپاپ 3
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
42
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیحات شیم گیری می پردازیم.

فصل پنجم : شیم گیری سوپاپ 4
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
43
توضیحات

در این قسمت مقدار ولت سنج مایع خنک کاری موتور را اندازه می گیریم.

فصل پنجم : تست ولت سنج
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
44
توضیحات

در این قسمت به تست روغن موتور به وسیله دستگاه می پردازیم.

فصل پنجم : تست روغن موتور به وسیله دستگاه
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها