فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی

مهندس نقی اصغری آقاباقر
9 ساعت و 58 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 رای)
Loading...
آذر 4, 1399
4431

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این بخش به توضیح در رابطه با ساختار شبکه های الکتریکی، تولید انرژی الکتریکی، چگونگی تولید جریان های سه فازه، ژنراتور سنکرون می پردازیم.

پودمان اول :ساختار شبکه های الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شکل موج ولتاژهای القایی، مزایای برق سه فاز نسبت به تکفاز، انتقال انرژی الکتریکی، توزیع انرژی الکتریکی، خطوط برق در شبکه های توزیع، ولتاژها و جریان ها در شبکه های سه فاز توزیع توضیح می دهیم.

پودمان اول :شکل موج ولتاژهای القایی
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
3
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با ولتاژها و جریان ها در شبکه های سه فاز توزیع، موتورهای الکتریکی سه فاز، اتصال ستاره موتور القایی سه فاز، اتصال مثلث موتور القایی سه فاز توضیح می دهیم.

پودمان اول :ولتاژها و جریان ها در شبکه های سه فاز توزیع
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتصال ستاره، اتصال مثلث، کلیدهای متداول راه اندازی الکتروموتورها، راه اندازی موتور سه فاز در اتصال ستاره و مثلث با کلید قطع و وصل، توان الکتریکی در مدارهای سه فاز، بررسی توان مصرفی در اتصالات ستاره و مثلث و وات متر توضیح می دهیم.

پودمان اول :اتصال ستاره
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کلید ستاره مثلث، بررسی توان مصرفی در اتصلاات ستاره و مثلث، طراحی کلید ستاره و مثلث توضیح می دهیم.

پودمان اول :کلید ستاره مثلث
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت در رابطه با طراحی کلید ستاره مثلث، نقشه حقیقی و فنی اتصال ستاره مثلث، راه اندازی موتور سه فاز با کلید ستاره مثلث، تغییر جهت گردش در موتورهای الکتریکی سه فاز توضیح می دهیم.

پودمان اول : کلید ستاره مثلث
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تغییر جهت گردش در موتورهای الکتریکی سه فاز، کلید چپ گرد-راست گرد، طراحی کلید چپ گرد و راست گرد، راه اندازی موتور سه فاز با کلید چپ گرد راست گرد توضیح می دهیم.

پودمان اول : تغییر جهت گردش در موتورهای الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار ستاره لامپی و اتصال ستاره متعادل توضیح می دهیم.

پودمان اول : مدار ستاره لامپی
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اندازه گیری ولتاژ، کلید ولت متر توضیح می دهیم.

پودان اول : اندازه گیری ولتاژ
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کابل، ابزار و تجهیزات کابل کشی، کابلشو، انواع کابلشو، کابل کشی، زاویه خمش کابل، نکات کابل کشی روی دیوار، مفصل، انواع مفصل توضیح می دهیم.

پودمان دوم : کابل
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل، محاسبه سطح مقطع کابل توضیح می دهیم.

پودمان دوم : نحوه استخراج اطلاعات از روی کابل
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختن ترانسفورماتورها، علائم اختصاری ترانسفورماتور، اساس کار ترانسفورماتور، نیروی محرکه القایی، ترانسفورماتور ایده آل، آزمایش های ترانسفورماتور توضیح می دهیم.

پودمان سوم : ساختن ترانسفورماتورها
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آزمایش بی باری، آزمایش اتصال کوتاه، راندمان تراسنفورماتور، ولتاژ اتصال کوتاه و ولتاژ اتصال کوتاه نسبی، جریان اتصال کوتاه توضیح می دهیم.

پودمان سوم : آزمایش بی باری
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محاسبات عملی ترانسفورماتورهای تک فاز، محاسبه سطح مقطع هسته توضیح می دهیم.

پودمان سوم : محاسبات عملی ترانسفورماتورهای تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محاسبه سطح مقطع هسته توضیح می دهیم.

پودمان سوم : محاسبه سطح مقطع هسته
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه، جدول افت ولتاژ بر حسب قدرت ترانسفورماتور، تعیین قطر سیم پیچ اولیه و ثانویه، چگالی جریان بر حسب توان ترانسفورماتور توضیح می دهیم.

پودمان سوم : محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه با مباحث مطرح شده می پردازیم.

پودمان سوم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتو ترانسفورماتور، اتو ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان سوم : اتو ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه با ترانسفورماتور می پردازیم.

پودمان سوم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون، چگونگی ایجاد میدان دوار مغناطیسی و سرعت میدان دوار توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با چگونگی ایجاد میدان دوار مغناطیسی توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : چگونگی ایجاد میدان دوار مغناطیسی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار موتورهای آسنکرون، لغزش و سرعت لغزش، آشنایی با محاسبات - ترسیم دیاگرام و جداول سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : اساس کار موتورهای آسنکرون
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گام قطبی، فاز قطب، شیار شروع فازها، زاویه الکتریکی، تعداد کلاف های هر فاز، سیم پیچی گام کامل، سیم پیچی گام کسری و خصوصیات آن توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : گام قطبی
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در رابطه با جدول سیم پیچی، دیاگرام سیم پیچی، سیم پیچی موتورهای یک طبقه توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : جدول سیم پیچی
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
25
توضیحات

دراین قسمت به حل مثال می پردازیم در رابطه با محاسبات یک موتور الکتریکی. دیاگرام گسترده فاز اول و فاز دوم و فاز سوم را توضیح می دهیم و در رابطه با دیاگرام گسترده گسترده سیم پیچی موتور الکتریکی، دیاگرام مدور و دیاگرام سربندی کلاف ها توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : محاسبات یک موتور الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سیم پیچی یک طبقه به ازای قطب توضیح می دهیم و به حل مثال می پردازیم. در رابطه با دیاگرام گسترده، سیم پیچی دوطبقه، تشکیل جدول سیم پیچی موتورهای دوطبقه توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : سیم پیچی یک طبقه به ازای قطب
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تعیین معادل سیم ها، درجه حافظت موتور به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : تعیین معادل سیم ها
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با انواع موتورهای تک فاز، اساس کار موتورهای تک فاز، تئوری لبلان به صورت کامل توضیح می دهید.

پودمان پنجم : انواع موتورهای تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سیم پیچی موتورهای تک فاز طرح دو فاز توضیح داده و به حل مثال می پردازیم و تمام مراحل آن را یکی به یکی بررسی می کنیم.

پودمان پنجم : سیم پیجی موتورهای تک فاز طرح دو فاز
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سیم پیچی موتورهای تک فاز خازن دار، خازن راه انداز، موتور تک فاز دو خازنی، مقایسه منحنی گشتاور دور موتور تک فاز دو خازنی و موتور تک فاز با خازن راه انداز، ترسیم دیاگرام گسترده، سیم پیچی موتورهای تک فاز دو سرعته با یک سیم پیج را انداز به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان پنجم : سیم پیچی موتورهای تک فاز خازن دار
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت به حل تست پودمان 1 تا 3 می پردازیم که همگی سوالات کنکور سال های گذشته می باشند.

تست های پودمان های 1 تا 3
برای مشاهده کلیک کنید
38 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت به حل تست پودمان 4 و 5 می پردازیم که همگی سوالات کنکور سال های گذشته می باشند.

تست های پودمان 4 و 5
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم آموزشی کابل‌کشی و سیم‌پیچی ماشین های الکتریکی

فهرست مطالب

پودمان اول : 

 • واحد یادگیری 1 :شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز 
 • ارزشیابی شایستگی شبکه برق و مصرف کننده های سه فاز

پودمان دوم :

 • واحد یادگیری 2 :کابل کشی
 • ارزشیابی شایستگی کابل کشی

پودمان سوم :

 • واحد یادگیری 3 :سیم پیچی ترانسفورماتور 
 • ارزشیابی شایستگی سیم پیچی ترانسفورماتور

پودمان چهارم :

 • واحد یادگیری 4 :سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز 
 • ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز

پودمان پنجم:

 • واحد یادگیری 5 :سیم پیچی الکتروموتور تک فاز
 • ارزشیابی شایستگی سیم پیچی الکتروموتور تک فاز
معرفی کتاب
نکته به نکته الکتروتکنیک

آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنک

کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  16 نظرات
  تازه‌ترین
  قدیمی‌ترین بیشترین رأی
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  ایمان
  1 سال قبل

  سلام خسته نباشید

  این فیلم های آموزشی به صورت DVD برای فروش هستش؟؟

  1 سال قبل
  پاسخ به  ایمان

  سلام خددمت شما
  بله دوست عزیز

  جلیل
  3 سال قبل

  در مورد سیم پیچی موتور ینیورسال هم توضیح داده شده!!؟؟
  کی لینک خرید فعال میشه!؟؟؟

  imeni(مدیر)
  3 سال قبل
  پاسخ به  جلیل

  سلام روز به خیر
  دوست گرامی فیلم آموزشی کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی برای فروش بر روی سایت قرار گرفته شده است.
  موفق و پیروز باشید.

  ناصر
  3 سال قبل

  سلام.چرا لینک خرید این آموزش فعال نیس؟

  imeni(مدیر)
  3 سال قبل
  پاسخ به  ناصر

  سلام روز به خیر
  دوست گرامی فیلم آموزشی کابل کشی و سیم پیجی در حال اتمام هست تا چند روز آینده برای خرید بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در سایت اطلاع رسانی خواهد شد. با ما همراه باشید.
  موفق و پیروز باشید.

  3 سال قبل

  خدا قوت تا نصف کتاب اومدین ایشالا تا اواخر بهمن اماده میشه؟؟؟

  imeni(مدیر)
  3 سال قبل
  پاسخ به  MOHAMMAD_HOSSEINI

  سلام روز به خیر
  دوست گرامی تاریخ دقیقی مشخص نیست ولی تیم چهارخونه در حال تلاش است تا به زودی فیلم های آموزشی تکمیل شود و در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید.
  موفق و پیروز باشید.

  علیرضا
  3 سال قبل

  سلام و عرض ادب و احترام
  آماده فروش کی میشه این فیلم آموزشی؟

  3 سال قبل
  پاسخ به  علیرضا

  با سلام خدمت شما کاربر گرامی
  این فیلم در حال فیلم برداری میباشد و به محض آماده سازی حتما برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت.
  با ارزوی موفقیت روز افزون

  3 سال قبل

  این فیلم اموزشی رو ممنون میشم زود اماده کنید خیلی نیازع من اصلا از این درس چیزی مطالعه نکردم

  3 سال قبل
  پاسخ به  MOHAMMAD_HOSSEINI

  درود بر شما
  این فیلم آموزشی به تازگی در حال فیلم برداری میباشد و به محض آماده شدن این فیلم برای فروش به روی سایت قرار گرفته میشود.
  با آرزوی موفقیت

  علیرضا
  3 سال قبل

  سلام و خسته نباشید
  ببخشید مهندس جان این فیلم آموزشی کی به فروش میرسد واقعا احتیاج داریم ممنونم از زحمات شما??

  3 سال قبل
  پاسخ به  علیرضا

  با سلام روز بخیر
  این فیلم آموزشی در حال فیلم برداری میباشد دوست عزیز
  حتما در اسرع وقت برای فروش به روی سایت بارگذاری خواهد شد
  با آرزوی موفقیت و سربلندی

  مهدی
  3 سال قبل

  ویدئو آمزشی سیم پیچی تا کی کامل میشه

  3 سال قبل
  پاسخ به  مهدی

  با درود
  این فیلم آموزشی در ماه های آینده حتما آماده برای فروش خواهد شد.
  موفق باشید