مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه فنی حرفه ای کاردانش

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه فنی حرفه ای کاردانش

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای شبکه و نرم افزار رایانه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای شبکه و نرم افزار رایانه

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه کاردانی پیوسته

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری کاردانی پیوسته

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 1

آموزش جامع ریاضی 1

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
مجموعه سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس حسابداری کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس حسابداری کاردانی پیوسته

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس شبکه و نرم‌افزار رایانه

آموزش نکته به نکته دروس شبکه و نرم‌افزار رایانه

140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای معماری کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای معماری کاردانی پیوسته

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 2

آموزش جامع ریاضی 2

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

170,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

85,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دوازدهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 3(دوازدهم)

آموزش جامع ریاضی 3(دوازدهم)

40,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان

بسته طلایی شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان

2,970,000تومان

1,870,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه یازدهم

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی حسابداری هنرستان

بسته طلایی حسابداری هنرستان

2,970,000تومان

1,870,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دوازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
35 % بسته کامل فیلم آموزشی عمومی و پایه

بسته کامل فیلم آموزشی عمومی و پایه

1,200,000تومان

780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای تربیت بدنی

مجموعه سوالات چهارگزینه ای تربیت بدنی

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دهم

160,000 تومان

افزودن به سبد خرید
35 % مجموعه کامل دروس شبکه و نرم افزار رایانه

مجموعه کامل دروس شبکه و نرم افزار رایانه

1,200,000تومان

780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دوازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دهم

140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی پیوسته

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دهم

160,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

190,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهار گزینه ای شایستگی های غیر فنی

مجموعه سوالات چهار گزینه ای شایستگی های غیر فنی

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی فیزیک هنرستان

فیلم آموزشی فیزیک هنرستان

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته گرافیک و نقاشی پایه دهم هنرستان

راهنمای گام به گام رشته گرافیک و نقاشی پایه دهم هنرستان

160,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
35 % بسته کامل فیلم آموزشی حسابداری

بسته کامل فیلم آموزشی حسابداری

1,200,000تومان

780,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه دوازدهم هنرستان

راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه دوازدهم هنرستان

80,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی الکتروتکنیک هنرستان

بسته طلایی الکتروتکنیک هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی ارتباط موثر (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی ارتباط موثر (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی ریاضی هنرستان پایه دهم

فیلم آموزشی ریاضی هنرستان پایه دهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی تأسیسات هنرستان

بسته طلایی تأسیسات هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دوازدهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی فیزیک

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی فیزیک

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی مکانیک خودرو هنرستان

بسته طلایی مکانیک خودرو هنرستان

2,970,000تومان

1,870,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه یازدهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.037037037037 % بسته طلایی نقشه کشی معماری هنرستان

بسته طلایی نقشه کشی معماری هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
37.037037037037 % بسته طلایی گرافیک هنرستان

بسته طلایی گرافیک هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته تربیت بدنی پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته تربیت بدنی پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه یازدهم

180,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دوازدهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی ریاضی 1 (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی ریاضی 1 (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع فیزیک

آموزش جامع فیزیک

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه یازدهم

140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته ماشین ابزار پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته ماشین ابزار پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه یازدهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی شیمی هنرستان

فیلم آموزشی شیمی هنرستان

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دوازدهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی دانش فنی پایه الکتروتکنیک

فیلم آموزشی دانش فنی پایه الکتروتکنیک

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی دانش فنی مکانیک خودرو (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی دانش فنی مکانیک خودرو (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه تربیت بدنی

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه تربیت بدنی

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی مبانی هنرهای تجسمی (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی مبانی هنرهای تجسمی (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی عکاسی 2 پایه یازدهم

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی عکاسی 2 پایه یازدهم

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی تاریخ هنر ایران

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی تاریخ هنر ایران

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی عربی، زبان قرآن 1 (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی عربی، زبان قرآن 1 (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی عکاسی 1 (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی عکاسی 1 (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
کتاب سوالات آزمون استخدامی تاسیسات کاردانی پیوسته نظام قدیم

کتاب سوالات آزمون استخدامی تاسیسات کاردانی پیوسته نظام قدیم

125,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه الکتروتکنیک (پایه دهم هنرستان)

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه الکتروتکنیک (پایه دهم هنرستان)

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی ریاضی یازدهم هنرستان

فیلم آموزشی ریاضی یازدهم هنرستان

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی ریاضی دوازدهم هنرستان

فیلم آموزشی ریاضی دوازدهم هنرستان

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی دانش فنی پایه مکانیک خودرو

فیلم آموزشی دانش فنی پایه مکانیک خودرو

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام حسابداری کاردانش پایه دهم

راهنمای گام به گام حسابداری کاردانش پایه دهم

140,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

نسخه الکترونیکی نمونه سوالات امتحانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم

فیلم آموزشی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه یازدهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته تربیت کودک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته تربیت کودک پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

فیلم آموزشی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی عربی هنرستان پایه دوازدهم

فیلم آموزشی عربی هنرستان پایه دوازدهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار یازدهم

فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار یازدهم

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

فیلم آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

فیلم آموزشی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فیلم آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

150,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی زبان انگلیسی هنرستان

فیلم آموزشی زبان انگلیسی هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
کنکور آزمایشی شبکه و نرم افزار رایانه

کنکور آزمایشی شبکه و نرم افزار رایانه

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
آموزش جامع دانش فنی پایه الکترونیک پایه دهم

آموزش جامع دانش فنی پایه الکترونیک پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه طراحی و دوخت

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دانش فنی پایه طراحی و دوخت

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دین و زندگی1 پایه دهم هنرستان

نسخه الکترونیکی سوالات امتحانی دین و زندگی1 پایه دهم هنرستان

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
کتاب های هنرستان

کتاب های هنرستان

[addtoany]
نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
49 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سینا ستوده پالنگری
11 ماه قبل

کنکور نقشه کشی معماری که برداشته شده!!

مدیر
مونا رحیمی
10 ماه قبل

بله دوست عزیز

Mohammad
1 سال قبل

سلام و خسته نباشید
ببخشید من هرچقد از طریق سایت اقدام میکنم هزینه کتاب رو واریز کنم واریز نمیشه خواستم ببینم میشه تلفنی سفارش داد
ممنون

مدیر
مونا رحیمی
1 سال قبل
پاسخ به  Mohammad

با سلام خدمت شما دوست عزیز
بله لطفاً با شماره 09391006602 تماس بگیرید
با ارزوی موفقیت برای شما

محمدحسین مستعلی زاده
1 سال قبل

سلام و درود
وقتی که محصول رو میارن باهات تماس هم میگیرن .
مچکرم

مدیر
1 سال قبل

با درود
خیر دوست عزیز محصول شما از طریق پست به دستتون خواهد رسید.
با آرزوی موفقیت

Hosseinsabet
1 سال قبل

سلام وقت بخیر کتاب گام ب گام دوازدهم تاسیسات رو که فرمودید در اینده کی به چاپ میرسه؟؟؟؟
ممنون از سایت خوبتون

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Hosseinsabet

کاربر گرامی تاریخ دقیقی برای چاپ این کتاب وجود ندارد.

Hosseinsabet
1 سال قبل

سلام خسته نباشید خدمت شما و گروه زحمت کشتون
کتاب گام ب گام دوازدهم تاسیسات مکانیکی دارید هم تخصصی ها رم داشته باشه

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Hosseinsabet

با سلام خدمت شما دوست عزیز
این کتاب هنوز به چاپ نرسیده است اما در آینده حتما چاپ خواهد شد.
موفق و پیروز باشید

Hosseinsabet
1 سال قبل
پاسخ به  وحید فیلی

سلام پی دی اف دوازدهم تاسیسات هم ندارید

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Hosseinsabet

با سلام خدمت شما دوست عزیز خیر

داوود اوجاقی
1 سال قبل

با سلام
من گام به گام کار دانش حسابداری را خریداری کردم
کی به دستم میرسه؟؟

مدیر
1 سال قبل

با سلام
دوست عزیز هنگام ثبت سفارش چه نوع پستی را انتخاب کردید؟

کیانی
1 سال قبل

سلام بسته طلایی آموزشی معماری قیمتش چنده

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  کیانی

درود بر شما
دوست گرامی این محصول به قیمت 750 هزارتومان میباشد.
با تشکر از انتخاب شما

Ziba
1 سال قبل

سلام ببخشید من برای کنکور ۱۴۰۰ کتاب نکته به نکته و تست رشته گرافیک میخوام ولی هر چقدر میگردم پیدا نمیکنم میشه لطفا راهنمایی کنید

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Ziba

با سلام و درود
دوست گرامی کتاب نکته به نکته موقتاً موجود نمیباشد اما کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای گرافیک موجود میباشد.شما میتونید از طریق لینک زیر این کتاب را تهیه کنید.
https://4khooneh.org/%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
با آرزوی موفقیت برای شما

علی
1 سال قبل

سلام من تمامی دروس ساختمان عمومی و تخصصی را برای برادرم می خواهم خرید کنم این دروس در دو کتاب جمع اوری شده اند؟ کتاب معرفی می فرمایید؟

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  علی

با سلام خدمت شما دوست گرامی
دوست عزیز لطفاً پایه تحصیلی بردار خودتون رو بفرمایید تا کتاب های مربوط به این پایه رو بهتون معرفی کنم.

علیرضا
1 سال قبل

سلام من امروز سفارش دادم کی میرسه ؟ کد پیگری رو هم از کجا بگیرم

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

درود بر شما
علیرضا عزیز مدت ارسال سفارشات سه روزی کاری میباشد و این کد پیگیری ظرف 24 ساعت به صورت پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
ممنون از انتخاب شما

حکمت اله بستاقی زرهباشی
1 سال قبل

سلام خسته نباشید این امکان و جود داره که کتاب های کمک درسی قدیمی هنرستان که از رده خارج شده و تجدید چاپ نمیشه لااقل پی دی اف رو خرید ؟
ممنون میشم جواب بدید

مدیر
1 سال قبل

با سلام درود
خیر دوست عزیز . انتشارات چهارخونه نسخه ی پی دی اف کتاب های کمک درسی ندارد .
موفق و پیروز باشید

محمد حسن نظری
1 سال قبل

سلام و عرض آداب محترم ببخشید pdf ریاضی دهم و یازدهم و شیمی یازدهم و فیزیک دهم درکنکور فنی و حرفه ای داری به من ارسال کنید

imeni(مدیر)
1 سال قبل

سلام روز به خیر
خیر دوست گرامی pdf کتاب ها موجود نمی باشد.
موفق و پیروز باشید.

بیگدلی
1 سال قبل

روزبخیر
کتاب های کمک اموزشی رشته انیمیشن رو ندارید؟

imeni(مدیر)
1 سال قبل
پاسخ به  بیگدلی

سلام روز به خیر
خیر دوست گرامی.
موفق باشید.

آنیتا عقابی
1 سال قبل

ببخشیدمن میخوام کتاب عمومی تست سفارش بدم هرکاری میکنم پرداخت نمیشه کارت من ملیه بایدچیکارکنم

imeni(مدیر)
1 سال قبل
پاسخ به  آنیتا عقابی

سلام روز به خیر
دوست گرامی سایت هیچ مشکلی ندارد و با تمامی کارت های بانکی می توان پرداخت را انجام داد. امکان دارد کارت بانکی شما مشکلی پیدا کرده باشد.
موفق و پیروز باشید.

علی شوشتری
1 سال قبل

سلام من کتاب تست رو تهیه کردم عالی بود فقد برا یکی دو تا درس نیاز دارم پی دی اف نداره؟!

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  علی شوشتری

با سلام
خیر دوست عزیز کتاب های انتشارات چهارخونه نسخه ی PDF ندارند .
موفق باشید

Mohamad Saketi
1 سال قبل

سلام ببخشید کتاب اموزش جامع شیمی ندارید ؟؟هر چقد میگردم‌نیست
کتاب تست نه کتابی که درس نامه داشته باشه

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Mohamad Saketi

درود بر شما
محمد عزیز این کتاب در حال حاظر موجود نمیباشد انشالله به محض چاپ این کتاب حتما به روی سایت برای فروش قرار گرفته میشود .
در حال حاظر شما میتونید از فیلم آموزشی شیمی اسفاده کنید که به شما کمک زیادی میکند .
سلامت و تندرست باشید

Mohamad Saketi
1 سال قبل
پاسخ به  وحید فیلی

ممنون از سایت خوبتون
ببخشید چقد طول میکشه چاپ بشه ؟ تا کنکور چاپ میشه دیگه ؟

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  Mohamad Saketi

درود بر شما
سه روز کاری زمان خواهد برد .منظورتون کدوم کاب هستش؟

narges
2 سال قبل

سلام من کتاب های تخصصی رشته فنی رو میخوام ولی هرچی گشتم فقط عناصر و جزئیات و پیدا کردم
همه ی کتاب های تست تخصصی رشته معماری رو میخوام لطفا کمک کنید

مدیر
2 سال قبل
پاسخ به  narges

با سلام
اگر شما در مقطع کاردانی هستید میتونید از کتاب های” مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده ی معماری ” و ” آموزش نکته به نکته ی دروس رشته معماری ” استفاده کنید .
و اگر شما در مقطع کارشناسی هستید میتونید از کتاب های “مجموعه سوالات چهارگزینه ای طیقه بندی شده معماری کاردانی به کارشناسی” و “آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی به کارشناسی” استفاده کنید .
ممنون از انتخاب شما

علی از برازجون بوشهر
2 سال قبل

سلام چرا هیچ وقت چیزی از کتاب های صنایع شیمیایی در سایت ها نمیزارن البته با تخصصی هاشونم حالا من دوازدهمیم ولی برای بچه های اینده حتما قرار بدید مرسی از سایت خوبتون

eeeh
2 سال قبل

سلام کتاب کنکور تاسیسات و ساخت و تولید شاخه فنی حرفه ای و کاردانش دارید یا کتاب نکته به نکته

سبحان
2 سال قبل

سلام کتاب کنکور ویژه رشته تاسیسات مکانیکی چی دارین؟

bbh
2 سال قبل

پیشنهاد من به شما اینکه حداقل بخشی از پی دی اف این کتاب هارو قرار بدید

جمیله عباسیان
1 سال قبل
پاسخ به  bbh

ببخشید کی موجود میشه؟؟؟
لازم داریم

مدیر
1 سال قبل

با سلام و درود
دوست عزیز منظور شما کدوم محصول هستش؟

mehdi
1 سال قبل
پاسخ به  وحید فیلی

سلام.خسته نباشین
ببخشید کتاب دروس تخصصی الکتروتکنیک کی منتشر میشه؟؟

مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  mehdi

با سلام و دورد
حتما تا دو سه روز آینده چاپ میشود و برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت .
با آرزوی سلامتی