فیلم آموزشی
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
فیلم آموزشی
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
نظام قدیم
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان
مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه فنی حرفه ای کاردانش

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه فنی حرفه ای کاردانش

100,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای شبکه و نرم افزار رایانه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای شبکه و نرم افزار رایانه

95,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 1

آموزش جامع ریاضی 1

40,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری کاردانی پیوسته

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه کاردانی پیوسته

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

100,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

85,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس حسابداری کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس حسابداری کاردانی پیوسته

85,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای معماری کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای معماری کاردانی پیوسته

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته دروس شبکه و نرم‌افزار رایانه

آموزش نکته به نکته دروس شبکه و نرم‌افزار رایانه

95,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

85,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

مجموعه سوالات چهارگزینه ای کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
36 % بسته طلایی حسابداری هنرستان

بسته طلایی حسابداری هنرستان

1,875,000تومان

1,200,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه دوازدهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته حسابداری پایه یازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی پیوسته

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 2

آموزش جامع ریاضی 2

45,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته کنکور مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

آموزش جامع حسابداری خرید و فروش

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه دوازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنیک کاردانی پیوسته

95,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهارگزینه ای تربیت بدنی

مجموعه سوالات چهارگزینه ای تربیت بدنی

75,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.5 % بسته کامل فیلم آموزشی عمومی و پایه

بسته کامل فیلم آموزشی عمومی و پایه

720,000تومان

450,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع ریاضی 3(دوازدهم)

آموزش جامع ریاضی 3(دوازدهم)

40,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دوازدهم

60,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری پایه دوازدهم

60,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه دوازدهم هنرستان

راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه دوازدهم هنرستان

60,000 تومان

افزودن به سبد خرید
36 % بسته طلایی شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان

بسته طلایی شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان

1,875,000تومان

1,200,000 تومان

افزودن به سبد خرید
37.5 % بسته کامل فیلم آموزشی حسابداری

بسته کامل فیلم آموزشی حسابداری

720,000تومان

450,000 تومان

افزودن به سبد خرید
مجموعه سوالات چهار گزینه ای شایستگی های غیر فنی

مجموعه سوالات چهار گزینه ای شایستگی های غیر فنی

50,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دوازدهم

75,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته گرافیک و نقاشی پایه دهم هنرستان

راهنمای گام به گام رشته گرافیک و نقاشی پایه دهم هنرستان

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه دهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم

130,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته مکانیک خودرو پایه یازدهم

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی فیزیک هنرستان

فیلم آموزشی فیزیک هنرستان

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه دهم

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی فیزیک

نمونه سوالات امتحانی فیزیک

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه یازدهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی ریاضی هنرستان پایه دهم

فیلم آموزشی ریاضی هنرستان پایه دهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم

120,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی ارتباط موثر (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی ارتباط موثر (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته ماشین ابزار پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته ماشین ابزار پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
آموزش جامع فیزیک

آموزش جامع فیزیک

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته تربیت بدنی پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته تربیت بدنی پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی ریاضی 1 (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی ریاضی 1 (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
آموزش نکته به نکته دروس کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

آموزش نکته به نکته دروس کنکور گرافیک کاردانی پیوسته

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته ساختمان پایه دوازدهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی شیمی هنرستان

فیلم آموزشی شیمی هنرستان

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دوازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه دوازدهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی مکانیک خودرو (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی مکانیک خودرو (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی تاریخ هنر ایران پایه دهم هنرستان

نمونه سوالات امتحانی تاریخ هنر ایران پایه دهم هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه تربیت بدنی پایه دهم هنرستان

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه تربیت بدنی پایه دهم هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی دانش فنی پایه الکتروتکنیک

فیلم آموزشی دانش فنی پایه الکتروتکنیک

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی عربی، زبان قرآن 1 (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی عربی، زبان قرآن 1 (پایه دهم هنرستان)

14,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نسخه الکترونیکی سوالات کنکور تاسیسات کاردانی پیوسته نظام قدیم

نسخه الکترونیکی سوالات کنکور تاسیسات کاردانی پیوسته نظام قدیم

30,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی عکاسی 1 (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی عکاسی 1 (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته گرافیک پایه یازدهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه الکتروتکنیک (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه الکتروتکنیک (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی ریاضی یازدهم هنرستان

فیلم آموزشی ریاضی یازدهم هنرستان

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی ریاضی دوازدهم هنرستان

فیلم آموزشی ریاضی دوازدهم هنرستان

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دهم هنرستان

نمونه سوالات امتحانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دهم هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکتروتکنیک پایه یازدهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه یازدهم

راهنمای گام به گام رشته الکترونیک پایه یازدهم

110,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

فیلم آموزشی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
آموزش جامع دانش فنی پایه الکترونیک پایه دهم

آموزش جامع دانش فنی پایه الکترونیک پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار یازدهم

فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار یازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
راهنمای گام به گام رشته تربیت کودک پایه دهم

راهنمای گام به گام رشته تربیت کودک پایه دهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی عربی هنرستان پایه دوازدهم

فیلم آموزشی عربی هنرستان پایه دوازدهم

70,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فیلم آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
کنکور آزمایشی شبکه و نرم افزار رایانه

کنکور آزمایشی شبکه و نرم افزار رایانه

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

فیلم آموزشی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش پایه دهم

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش پایه دهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

فیلم آموزشی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی زبان انگلیسی هنرستان

فیلم آموزشی زبان انگلیسی هنرستان

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم

فیلم آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه تاسیسات مکانیکی پایه دهم

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه تاسیسات مکانیکی پایه دهم

14,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی عکاسی 2 پایه یازدهم

نمونه سوالات امتحانی عکاسی 2 پایه یازدهم

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
کنکور آزمایشی الکتروتکنیک

کنکور آزمایشی الکتروتکنیک

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم

فیلم آموزشی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی پایه دهم

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

فیلم آموزشی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه طراحی و دوخت پایه دهم هنرستان

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه طراحی و دوخت پایه دهم هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
آموزش جامع دانش فنی پایه الکتروتکنیک دهم هنرستان

آموزش جامع دانش فنی پایه الکتروتکنیک دهم هنرستان

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
فیلم آموزشی مبانی هنرهای تجسمی

فیلم آموزشی مبانی هنرهای تجسمی

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه ساختمان (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه ساختمان (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نمونه سوالات امتحانی دانش فنی الکترونیک (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی دانش فنی الکترونیک (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
کنکور آزمایشی حسابداری

کنکور آزمایشی حسابداری

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
نسخه الکترونیکی سوالات کنکور مدیریت خانواده کاردانی پیوسته نظام قدیم

نسخه الکترونیکی سوالات کنکور مدیریت خانواده کاردانی پیوسته نظام قدیم

30,000 تومان

افزودن به سبد خرید
فیلم آموزشی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

فیلم آموزشی حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی

90,000 تومان

افزودن به سبد خرید
نمونه سوالات امتحانی آشنایی با بناهای تاریخی (پایه دهم هنرستان)

نمونه سوالات امتحانی آشنایی با بناهای تاریخی (پایه دهم هنرستان)

مشاهده جزئیات

مشاهده جزئیات
کتاب های هنرستان

کتاب های هنرستان

نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

دیدگاه بگذارید

35 دیدگاه ها برای "هنرستان"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

سلام بسته طلایی آموزشی معماری قیمتش چنده

درود بر شما
دوست گرامی این محصول به قیمت 750 هزارتومان میباشد.
با تشکر از انتخاب شما

سلام ببخشید من برای کنکور ۱۴۰۰ کتاب نکته به نکته و تست رشته گرافیک میخوام ولی هر چقدر میگردم پیدا نمیکنم میشه لطفا راهنمایی کنید

با سلام و درود
دوست گرامی کتاب نکته به نکته موقتاً موجود نمیباشد اما کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای گرافیک موجود میباشد.شما میتونید از طریق لینک زیر این کتاب را تهیه کنید.
https://4khooneh.org/%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/
با آرزوی موفقیت برای شما

سلام من تمامی دروس ساختمان عمومی و تخصصی را برای برادرم می خواهم خرید کنم این دروس در دو کتاب جمع اوری شده اند؟ کتاب معرفی می فرمایید؟

با سلام خدمت شما دوست گرامی
دوست عزیز لطفاً پایه تحصیلی بردار خودتون رو بفرمایید تا کتاب های مربوط به این پایه رو بهتون معرفی کنم.

سلام من امروز سفارش دادم کی میرسه ؟ کد پیگری رو هم از کجا بگیرم

درود بر شما
علیرضا عزیز مدت ارسال سفارشات سه روزی کاری میباشد و این کد پیگیری ظرف 24 ساعت به صورت پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
ممنون از انتخاب شما

سلام خسته نباشید این امکان و جود داره که کتاب های کمک درسی قدیمی هنرستان که از رده خارج شده و تجدید چاپ نمیشه لااقل پی دی اف رو خرید ؟
ممنون میشم جواب بدید

با سلام درود
خیر دوست عزیز . انتشارات چهارخونه نسخه ی پی دی اف کتاب های کمک درسی ندارد .
موفق و پیروز باشید

سلام و عرض آداب محترم ببخشید pdf ریاضی دهم و یازدهم و شیمی یازدهم و فیزیک دهم درکنکور فنی و حرفه ای داری به من ارسال کنید

سلام روز به خیر
خیر دوست گرامی pdf کتاب ها موجود نمی باشد.
موفق و پیروز باشید.

روزبخیر
کتاب های کمک اموزشی رشته انیمیشن رو ندارید؟

سلام روز به خیر
خیر دوست گرامی.
موفق باشید.

ببخشیدمن میخوام کتاب عمومی تست سفارش بدم هرکاری میکنم پرداخت نمیشه کارت من ملیه بایدچیکارکنم

سلام روز به خیر
دوست گرامی سایت هیچ مشکلی ندارد و با تمامی کارت های بانکی می توان پرداخت را انجام داد. امکان دارد کارت بانکی شما مشکلی پیدا کرده باشد.
موفق و پیروز باشید.

سلام من کتاب تست رو تهیه کردم عالی بود فقد برا یکی دو تا درس نیاز دارم پی دی اف نداره؟!

با سلام
خیر دوست عزیز کتاب های انتشارات چهارخونه نسخه ی PDF ندارند .
موفق باشید

سلام ببخشید کتاب اموزش جامع شیمی ندارید ؟؟هر چقد میگردم‌نیست
کتاب تست نه کتابی که درس نامه داشته باشه

درود بر شما
محمد عزیز این کتاب در حال حاظر موجود نمیباشد انشالله به محض چاپ این کتاب حتما به روی سایت برای فروش قرار گرفته میشود .
در حال حاظر شما میتونید از فیلم آموزشی شیمی اسفاده کنید که به شما کمک زیادی میکند .
سلامت و تندرست باشید

ممنون از سایت خوبتون
ببخشید چقد طول میکشه چاپ بشه ؟ تا کنکور چاپ میشه دیگه ؟

درود بر شما
سه روز کاری زمان خواهد برد .منظورتون کدوم کاب هستش؟

سلام من کتاب های تخصصی رشته فنی رو میخوام ولی هرچی گشتم فقط عناصر و جزئیات و پیدا کردم
همه ی کتاب های تست تخصصی رشته معماری رو میخوام لطفا کمک کنید

با سلام
اگر شما در مقطع کاردانی هستید میتونید از کتاب های” مجموعه سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده ی معماری ” و ” آموزش نکته به نکته ی دروس رشته معماری ” استفاده کنید .
و اگر شما در مقطع کارشناسی هستید میتونید از کتاب های “مجموعه سوالات چهارگزینه ای طیقه بندی شده معماری کاردانی به کارشناسی” و “آموزش نکته به نکته دروس معماری کاردانی به کارشناسی” استفاده کنید .
ممنون از انتخاب شما

سلام چرا هیچ وقت چیزی از کتاب های صنایع شیمیایی در سایت ها نمیزارن البته با تخصصی هاشونم حالا من دوازدهمیم ولی برای بچه های اینده حتما قرار بدید مرسی از سایت خوبتون

رتبه :
     

سلام کتاب کنکور تاسیسات و ساخت و تولید شاخه فنی حرفه ای و کاردانش دارید یا کتاب نکته به نکته

سلام کتاب کنکور ویژه رشته تاسیسات مکانیکی چی دارین؟

رتبه :
     

پیشنهاد من به شما اینکه حداقل بخشی از پی دی اف این کتاب هارو قرار بدید

ببخشید کی موجود میشه؟؟؟
لازم داریم

با سلام و درود
دوست عزیز منظور شما کدوم محصول هستش؟

سلام.خسته نباشین
ببخشید کتاب دروس تخصصی الکتروتکنیک کی منتشر میشه؟؟

با سلام و دورد
حتما تا دو سه روز آینده چاپ میشود و برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت .
با آرزوی سلامتی