فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی متره و برآورد دوازدهم هنرستان

حمیدرضا ابراهیمی
9 ساعت و 14 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 رای)
Loading...
بهمن 7, 1398
9401

نام استاد:حمیدرضا ابراهیمی

کارشناس معماری - مدرس و مؤلف هنرستان و کنکور - برگزار کننده و مربی کارگاه های تخصصی معماری و موفقیت - ماکت سازی - اسکیس و راندو - اتوکد و اسکچاپ - معماری ذهن با سابقه 24 سال تدریس.

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نکات حفظی به صورت کامل صحبت خواهد شد.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مسائل به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

مسائل
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت به مطرح کردن مثال و حل تمرین در رابطه با این مباحث می پردازیم.

حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با حجم به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

حجم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت به حل تست مباحث جلسات قبلی می پردازیم و در این قسمت نکات حفظی را مطرح می کنیم.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت در رابطه با الگوی حل مسائل متره صحبت خواهیم کرد.

مسائل
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به حل مسائل جلسات قبل می پردازیم و نکات حفظی این جلسه را مطرح می کنیم.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت به الگوی حل مسئله، عملیات خاکی با ماشین می پردازیم.

عملیات خاکی با ماشین
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
9
توضیحات

تدر این بخش در رابطه با صورت وضعیت موقت، صورت وضعیت قطعی، تحویل موقت، دوران تضمین، تحویل قطعی، عملیات بنایی با سنگ می پردازیم و با حل تمرین این جلسه را به پایان می رسانیم.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
10
توضیحات

در این بخش در رابطه با ضرایب مورد استفاده در برآورد، ضریب منطقه، ضریب بالاسری، ضریب طبقات، فرمول محاسبه ضریب طبقات، عملیات قالب بندی به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

عملیات قالب بندی و بتن ریزی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عملیات بتن درجا صحبت خواهیم کرد و مثال ها و تمرین هایی را با توجه به مباحث مطرح شده حل میکنیم.

عملیات بتن درجا
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
12
توضیحات

در این بخش در رابطه با ضریب تعدیل، ضریب پیمان، ضریب ارتفاع، عملیات سقف سبکی بتنی، عملیات پوشش سقف با آزبست سیمانی یا آردواز صحبت کرده و به حل تمرین و مطرح کردن مثال می پردازیم.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با عملیات بتن پیش ساخته، عملیات آجرکاری، به همراه حل تست می پردازیم.

عملیات بتن پیش ساخته
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عملیات اندود کاری به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

عملیات اندود کاری
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عملیات عایق کاری توضیح خواهیم داد.

عملیات عایق کاری
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
16
توضیحات

در این بخش در رابطه با عملیات کارهای چوبی صحبت خواهیم کرد.

عملیات کارهای چوبی
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و مطرح کردن مثال می پردازیم.

حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
18
توضیحات

در این بخش در رابطه با عملیات کارهای فولادی سنگین توضیح خواهیم داد.

عملیات کارهای فولادی سنگین
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین پرداخته و عملیات سایه بان بتنی را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

عملیات سایه بان بتنی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عملیات کارهای فولادی با میل گرد می پردازیم و با حل تست به درک بیشتر مطلب می پردازیم.

عملیات کارهای فولادی با میل گرد
برای مشاهده کلیک کنید
38 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و مطرح کردن مثال در رابطه با آرماتور بندی می پردازیم.

آرماتوربندی
برای مشاهده کلیک کنید
32 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت به این مباحث می پردازیم : عملیات تخریب، عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین، عملیات بنایی با سنگ، عملیات قالب بندی، کارهای فولادی با میل گرد، عملیات بتن درجا، کارهای فولادی سنگین.

نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
33 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت به این مباحث می پردازیم : کارهای فولادی با میل گرد، عملیات بتن درجا، کارهای فولادی سنگین، عملیات سقف سبکی بتنی، عملیات آجر کاری و شفته ریزی، عملیات بلوک چینی و استفاده از بتن پیش ساخته، عملیات عایق کاری رطوبتی، کارهای آزبست سیمانی و ...

ادامه نکات حفظی
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت به فرمول محاسبه ضریب طبقات، ضریب ارتفاع، ضریب پیمان، واحد محاسبات در متره به صورت کامل می پردازیم.

فرمول محاسبه ضریب طبقات
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
25
توضیحات

در این بخش به حل تست کنکور سراسر سال های قبل می پردازیم.

حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم آموزشی متره و برآورد

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با متره و برآورد و روند انجام یک پروژۀ ساختمانى

 • متره و برآورد
 • روند اجرای یک پروژه ی ساختمانی
 • کارفرما
 • مشاور
 • مطالعات پروژه 
 • مترور
 • دفترچه فهرست بها
 • آشنایی با نحوه به کارگیری جداول ریز متره، خلاصه متره و برگه مالی
 • پیمانکار
 • پیمان
 • دستگاه نظارت
 • ناظر مقیم
 • رئیس کارگاه
 • صورت وضعیت موقت و قطعی
 • تحویل موقت
 • دوران تضمین
 • تحویل قطعی

فصل دوم : آشنایی با سرفصل های کارهای ساختمانی و واحدهای اندازه گیری

 • عملیات تخریب
 • عملیات خاکی با دست
 • عملیات خاکی با ماشین
 • عملیات بنایی با سنگ
 • قالب بندی
 • کارهای فولادی با میل گرد
 • بتن درجا
 • کارهای فولادی سنگین
 • سقف سبک بتنی
 • آجرکاری و شفته ریزی
 • بتن پیش ساخته و بلوک چینی
 • عایق کاری رطوبتی
 • کارهای آزبست سیمان
 • کارهای فولادی سبک
 • کارهای آلومینیومی
 • اندودکاری و بندکشی
 • کارهای چوبی
 • کاشی و سرامیک کاری و موزاییک فرش

فصل سوم : حمل مصالح و تجهیز کارگاه و ضرایب مورد استفاده در برآورد

 • نحوه محاسبه هزینه حمل مصالح و تعیین مبدأ حمل مصالح
 • تجهیز کارگاه
 • مصالح پای کار
معرفی کتاب
کتاب تست معماری

سوالات چهارگزینه ای معماری

عمومی و پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

نکته معماری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده معماری

گام به گام نقشه کشی 10

راهنمای گام به گام رشته نقشه کشی معماری

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
13 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عالی
10 ماه قبل

سلام
ضمن تشکر
آیا این فیلم ها کامل هستن؟

مدیر
9 ماه قبل
پاسخ به  عالی

با درود بله کامل هستن

بردیا
1 سال قبل

من چطور میتونم تمامیه فیلم های آموزشی رشته معماری رو خریداری کنم؟؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  بردیا

درود بر شما
دوست گرامی متاسفانه فیلم های رشته معماری هنوز به صورت کامل تولید نشده است

الهه محمدیان
3 سال قبل

با سلام لينك هاي خريد از طريق دانلود قرار نميدين چون لپ تاپ ما خراب شده و نميتونيم به صورت DVD سفارش بديم

3 سال قبل

با درود خدمت شما دوست گرامی
امکان دانلود فیلم های آموزشی وجود ندارد و شما فقط میتونید به صورت DVD این کتاب ها رو تهیه کنید.
با آرزوی سلامتی

رضا
4 سال قبل

سلام چرا پس دروس تخصصی شبکه رو نمیزاریییییییید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  رضا

با درود
در حال آماده سازی است

رضا
4 سال قبل

سلام چرااا دروس شبکه رو نمیزارییییید؟؟؟؟؟؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  رضا

با درود
در حال آماده سازی است

محمد نبیونی
4 سال قبل

با سلام
استاد ابراهیمی مدرسی توانمند، خلاق و کوشا می باشند. روش تدریس ایشان قابلیت فهم آسان برای دانش آموز را به همراه دارد. اینجانب از شاگردان خصوصی ایشان در دروس کنکور سال 75 بوده ام و درصد دروسی را که با ایشان گذرانده بودم در کنکور سراسری بالای 80 بود.
باتشکر از زحمات فراوان ایشان

اکبر مختاری
4 سال قبل

سلام استاد ابراهیمی یه معلم دلسوز وزحمت کشه

Mobin
4 سال قبل

سلام واقعا خیلی مفید بود
استاد ابراهیمی حرف نداره واقعا عالی آموزش میدن