فیلم آموزشی ریاضی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مهندس روزبه یگانه
17 ساعت و 31 دقیقه

امتیازبه این صفحه

آذر 17, 1399
2195

نام استاد:مهندس روزبه یگانه

مهندس برق گرایش الکترونیک،متخصص در طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر وب ، وب اپلیکیشن و اپلیکیشن های اندروید و ios ،متخصص و مدرس زبان های برنامه نویسی c ، java، php، javascript، nodejs swift و... ،کارشناس تحلیل گر در زمینه BigData، متخصص در زمینه سئو و دیجیتال مارکتینگ،متخصص در زمینه طراحی مدارهای دیجیتال و میکرو کنترلری AVR و ARM ، مولف و مدرس دروس تخصصی برق و کامپیوتر و ریاضی

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ریاضیات و آمار مربوط به آزمون استخدامی و دستگاه های اجرایی کشور توضیح خواهیم داد.

مقدمه
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو درباره ریاضی آزمون استخدامی به صورت کامل بحث خواهد شد.

مقدمات و یادآوری
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت در رابطه با برخی از اعمال اصلی، ترتیب انجام عملیات ریاضی، ویژگی نابرابری ها به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

یادآوری عبارت های جبری
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نا مساوی های مهم، بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م)، کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م)، مجموعه مرجع، معرفی برخی از مجموعه های مهم، زیر مجموعه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

محاسبه ب.م.م و ک.م.م
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مجموعه متمم، هم ارزی مجموعه ها، اجتماع مجموعه ها، اشتراک مجموعه ها به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

مجموعه ها
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
6
توضیحات

این قسمت را ابتدا با حل تعدادی تست شروع می کنیم سپس به توضیح در رابطه با تفاضل دو مجموعه توضیح داده و به حل تست می پردازیم.

تفاضل دو مجموعه
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت در رابطه با خواص مجموعه ها توضیح داده و به حل تست می پردازیم.

خواص مجموعه ها
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت در رابطه با حاصل ضرب دکارتی، فاکتوریل، بازه ها، اشتراک دو بازه، اجتماع دو بازه، تابع علامت، قدر مطلق به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

حاصل ضرب دکارتی
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با قدر مطلق، رابطه قدر مطلقی توضیح داده و به حل مثال می پردازیم.

قدر مطلق
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با الگو و دنباله به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

الگو و دنباله
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دنباله ی اعداد توضیح می دهیم و به حل تمرین می پردازیم.

دنباله ی اعداد و حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت از ریاضی 1 با موضوع معادله درجه دوم را مورد بررسی قرار می دهیم.

معادله درجه دوم
برای مشاهده کلیک کنید
39 دقیقه
13
توضیحات

در این بخش در رابطه با روش هندسی آشنا می شویم که یکی از روش های حل معادله های درجه دوم می باشد.

روش حل معادله های درجه دوم با روش هندسی
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با روش تجزیه آشنا شده و حل کرده و در موردش صحبت خواهیم کرد.

روش تجزیه معادله درجه دوم
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت با روش خوارزمی آشنا خواهیم شد. این روش با توجه به مساحت یک جواب برای معادله درجه دوم محاسبه می کند و روشی است برای حل برخی از معادلات درجه دو.

روش خوارزمی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت روشی به نام روش دلتا رو می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم. با این روش می توان تمام معادلات درجه دوم را حل کرد.

روش دلتا
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تعیین تعداد ریشه های معادله درجه دوم توضیح خواهیم داد.

تعیین تعداد ریشه های معادله درجه دوم به روش دلتا
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به مبحث توان رسانی به توان عددهای گویا می پردازیم. البته با این مبحث در سال نهم آشنایی دارید در این ویدئو به یک سری نکات خیلی مهم در رابطه با این موضوع می پردازیم.

توان رسانی به توان عددهای گویا
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت درباره ریشه، رادیکال و ریشه گیری صحبت خواهیم کرد.

ریشه گیری اعداد حقیقی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
20
توضیحات

در این بخش نیز به ادامه مبحث ریشه، رادیکال و ریشه گیری می پردازیم.

ریشه گیری اعداد حقیقی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
21
توضیحات

تابع به معنی تبعیت کننده است که مفهوم آن در ریاضی این است که دو کمیت در ابتدا با یکدیگر رابطه داشته باشند یعنی بتوان با در دست داشتن مقدار یک کمیت مقداری برای کمیت دیگر به دست آورد و برعکس همچنین به ازای داشتن مقداری برای کمیت الف تنها یک مقدار برای کمیت ب بتوان بدست آورد.

تابع و مفاهیم آن
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
22
توضیحات

در این ویدئو به ادامه تعریف تابع می پردازیم.

تعریف تابع
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت حوزه تعریف تابع که به دامنه تابع معروف است ر ابه صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و اشاره ای جزئی به برد تابع می نماییم.

تعریف دامنه و ضابطه تابع
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت انواع بازه که شامل بازه باز و بازه بسته و بازه نیمه باز و نیمه بسته است را به صورت کامل بررسی می نماییم.

انواع بازه
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
25
توضیحات

تابع هایی که مانند خط هایی که در قدیم آموختیم می باشند و به صورت کامل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. به صورت نمودار و رفتار آنها را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم.

تابع های خطی
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با تابع های درجه دوم، رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال و حل مثال برای درک بهتر می پردازیم.

تابع های درجه دو
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیح رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال و حل مثال می پردازیم و کاربرد تابع ها در حل معادله ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با رسم نمودار توابع درجه دو، روش حل نامعادله به روش هندسی با حل مثال می پردازیم.

رسم نمودار توابع درجه دو
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
29
توضیحات

توابع دو یا چند ضابطه ای توابعی هستند که به ازای مقادیر مختلفی از دامنه ضابطه های مختلفی دارند که یک مثال بارز آن قبض برق می باشد که به ازای مصرف های مختلف برق تعرفه های مختلف برای مشترکین صادر می گردد

توابع دو ضابطه ای
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
30
توضیحات

در زندگی روزمره مثال های زیادی برای توابع نمایی وجود دارد به طور مثال روند تکثیر رشد سلول بنیادی در بدن جنین نمونه ای بارز از کاربرد تابع نمایی در زندگی روزمره است. توابع نمایی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که به طور کامل در فیلم آموزشی توضیح داده می شود.

توابع نمایی
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
31
توضیحات

در این بخش در رابطه با درس مثلثات و تمامی روابط و فرمول های لازم برای مثلثات توضیح داده خواهد شد.

مثلثات
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
32
توضیحات

در این بخش در رابطه با سینوس، کسینوس و تانژانت توضیح داده خواهد شد و همه مسائل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سینوس، کسینوس و تانژانت
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت به محاسبه مقدار سینوس، کسینوس و تانژانت زاویه های 30، 45 و 60 درجه می پردازیم.

نسبت های مثلثاتی زاویه 45،30 و 60 درجه
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نسبت های مثلثاتی مهم صحبت خواهیم کرد و به صورت کامل توضیح می دهیم.

نسبت های مثلثاتی مهم
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت به مقایسه میزان نسبت های مثلثاتی بین زاویه 0 تا 90 درجه می پردازیم.

مقایسه میزان نسبت های مثلثاتی بین زاویه 0 تا 90 درجه
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در رابط با زاویه چرخش، مفهوم زاویه چرخش در یک دایره به همراه مثال صحبت خواهیم کرد.

زاویه چرخش
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت در رابطه با واحدهای اندازه گیری زاویه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

واحد های اندازه گیری زاویه
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت مثال هایی را بر اساس رادیان حل کرده و به صورت کامل توضیح می دهیم.

حل مثال بر حسب رادیان
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
39
توضیحات

در این بخش در رابطه با محورهای مثلثاتی و دایره مثلثاتی صحبت می کنیم و همچنین با حل مثال به درک بهتر مفاهیم می پردازیم.

محورهای مثلثاتی و دایره مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
40
توضیحات

در این بخش روابط تتا رو از نظر سینوس و کسینوس مورد بررسی قرار می دهیم.

روابط بین نسبت های مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
45 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت را رابطه با مبحث سینوس، کسینوس و تانژانت صحبت خواهیم کرد و به حل مثال می پردازیم.

حل تمرین و مبحث سینونس، کسینوس و تانژانت
برای مشاهده کلیک کنید
50 دقیقه
42
توضیحات

در این بخش در رابطه با دایره مثلثاتی و شیب خطی می پردازیم و با حل مثال به درک بیشتر مطلب می پردازیم.

دایره مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
43
توضیحات

توابع متناوب توابعی هستند که در تمام دامنه خود تکرار می شوند. در این قسمت تابع مثلثاتی سینوس را به صورت کامل بررسی کرده و نمودار آن را رسم می کنیم.

تابع مثلثاتی سینوس
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
44
توضیحات

توابع متناوب توابعی هستند که در تمام دامنه خود تکرار می شوند. در این قسمت تابع مثلثاتی کسینوس، تانژانت و کتانژانت را به صورت کامل بررسی کرده و نمودار آن را رسم می کنیم.

تابع مثلثاتی کسینوس، تانژانت و کتانژانت
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
45
توضیحات

در این قسمت با لگاریتم و خواص آن به صورت کامل آشنا می شویم و به حل مثال می پردایم.

لگاریتم و خواص آن
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
46
توضیحات

در این بخش به مطرح کردن مثال در رابطه با مبحث لگاریتم می پردازیم.

حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
36 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  9 نظرات
  تازه‌ترین
  قدیمی‌ترین بیشترین رأی
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  حسن
  14 روز قبل

  سلام وقت بخیر
  چجوری میتونم قفلشو باز کنم ؟

  مدیر
  7 روز قبل
  پاسخ به  حسن

  دورد بر شما
  دوست عزیز این فیلم ها هنوز تولید نشدن و بعد از اتمام تولید شما باید فیلم این محصول رو خریداری کنید

  علی
  5 ماه قبل

  سلام کی اماده میشه؟ی زمان دقیق میشه لطف کنید.

  مدیر
  5 ماه قبل
  پاسخ به  علی

  با سلام خدمت شما
  فیلم های آزمون استخدامی در حال تولید هستش و به محض آماده سازی به روی سایت بارگذاری خواهد شد

  علی جامی
  5 ماه قبل
  پاسخ به  وحید فیلی

  توروخدا تو یه هفته آینده بزارید من شدیدا نیاز دارم

  احمدی
  7 ماه قبل

  روش تهیه فیلم هارو میگید …لینک دانلود دارن بعد خرید؟

  مدیر
  5 ماه قبل
  پاسخ به  احمدی

  با سلام و درود
  فیلم های آزمون استخدامی بخشی از آن به صورت رایگان میباشد و بخشی به صورت فیزیکی به صورت دی وی دی به فروش میرسد البته بعد از اتمام تولید آن

  شفیعی
  1 سال قبل

  با سلام
  می خواستم بدونم که این فیلم هایی که قفل دارن رو به صورت باید خریداری یا تهیه کرد.

  imeni(مدیر)
  1 سال قبل
  پاسخ به  شفیعی

  سلام روز به خیر
  دوست گرامی در صورتی که فیلم آموزشی تکمیل شود برای خرید بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در سایت اطلاع رسانی خواهد شد. می توانید خرید کنید و استفاده فرمایید.
  موفق و پیروز باشید.