فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی فیزیک دهم هنرستان

مهندس نقی اصغری آقاباقر
11 ساعت و 54 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (62 رای)
Loading...
آبان 29, 1398
36586

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با علم فیزیک آشنا خواهیم شد.

پودمان اول : علم فیزیک
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تبدیل واحدها به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

پودمان اول : تبدیل واحد
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نماد علمی و چگونگی استفاده از آن به صورت کامل توضیح خواهم داد.

پودمان اول : نماد علمی
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت با اندازه گیری کمیت ها آشنا خواهیم شد.

پودمان اول : اندازه گیری کمیت ها
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت به حل تست پودمان اول می پردازیم.

پودمان اول : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
6
توضیحات

تعریف حرکت و ارائه مثال های مختلف - انواع حرکت و ارائه مثال های مختلف - سرعت متوسط و ارائه مثال های مختلف.

پودمان دوم : بخش حرکت
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
7
توضیحات

حرکت یکنواخت - معادله مکان زمان و حل مثال های مختلف.

پودمان دوم : حرکت یکنواخت
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
8
توضیحات

تعریف حرکت شتاب دار و حل مثال های مختلف - شتاب متوسط و محاسبه آن.

پودمان دوم : حرکت یکنواخت
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
9
توضیحات

شتاب ثابت معادله سرعت زمان

پودمان دوم : مثال در مورد شتاب
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
10
توضیحات

دنیامیک - علل حرکت - بررسی قوانین نیوتن

پودمان دوم : نیرو
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
11
توضیحات

قانون دوم نیوتن و حل مثال های مختلف.

پودمان دوم : حل مسائل قانون نیوتن
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت به اصطکاک لغزشی می پردازیم.

پودمان دوم : اصطکاک
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با حالت های ماده و فشار به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

پودمان سوم : حالت های ماده و فشار
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت با مطرح کردن مثال مبحث و اضافه کردن توضیحات تکمیلی مبحث به صورت کامل برای شما عزیزان مشخص خواهد شد.

پودمان سوم : مطرح کردن مثال و توضیحات تکمیلی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
15
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با فشار به صورت کامل توضیح داده خواهد شد. پس از دیدن این ویدئو باید به راحتی بتوانید فشار را تعریف کنید،رابطه آن را بنویسید و یکاهای آن را بدانید.

پودمان سوم : فشار
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در ادامه بحث فشار به فشار شاره ها می پردازیم. منظور از شاره ها یعنی مایعات و گازها.

پودمان سوم : فشار شاره ها
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سطوح همتراز به صورت کامل به همراه شکل توضیح داده خواهد شد.

پودمان سوم : سطوح همتراز
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
18
توضیحات

در این بخش به حل تست پودمان سوم، نمونه هایی از تست های کنکور و سوالات تألیفی حل خواهد شد.

حل تست پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دما و گرما صحبت خواهیم کرد. این مبحث رو در سال های گذشته آموخته اید اما در این بخش به مطرح کردن مطالب دقیق تر در این رابطه می پردازیم.

پودمان چهارم : دما و گرما
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت به حل کردن نمونه ای از فرمول های توضیح داده شده می پردازیم.

پودمان چهارم : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرمول محاسبه گرمای مبادله شده جسم می پردازیم.

پودمان چهارم : فرمول محاسبه گرمای مبادله شده جسم
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با توان گرمایی توضیح داده خواهد شد و مثال حل می شود که شما عزیزان این مبحث را بتوانید به راحتی درک کنید.

پودمان چهارم : توان گرمایی
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با انتقال گرما توضیح داده خواهد شد. گرما به سه طریق منتقل می شود که با مثال توضیح داده خواهد شد.

پودمان چهارم : انتقال گرما
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در ادامه بحث گرما به مبحث انبساط گرمایی به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

پودمان چهارم : انبساط گرمایی
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت به حل تست پودمان چهارم از سال 98 تا سال های گذشته می پردازیم

حل تست پودمان چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با جریان و مدار الکتریکی صحبت خواهد شد.با یادآوری مطالبی که در سال های گذشته خوانده اید و مطرح کردن مثال به راحتی این مبحث برای شما عزیزان جا خواهد افتاد.

پودمان پنجم : جریان و مدار الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
27
توضیحات

در این بخش در رابطه با جریان الکتریکی عبوری یا شدت جریان الکتریکی توضیح داده خواهد شد.

پودمان پنجم : جریان الکتریکی عبوری یا شدت جریان الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت با ولتاژ، اختلاف پتانسیل به صورت دقیق و کامل آشنا خواهید شد.

پودمان پنجم : ولتاژ
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نماد وسایل صحبت خواهیم کرد. علامتی هایی که باتری ، مقاومت، آمپرسنج و ....را با آن نشان می دهند در این ویدئو توضیج داده خواهد شد.

پودمان پنجم : نماد وسایل
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت با خواندن اندازه مقاومت های کربنی از روی کدهای رنگی می باشد.

پودمان پنجم : خواندن اندازه مقاومت های کربنی از روی کدهای رنگی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت به بررسی انرژی الکتریکی مصرفی می پردازیم.

پودمان پنجم : انرژی الکتریکی مصرفی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت به مبحث اتصال مقاومت ها می پردازیم که در کتاب درسی به دو بخش تقسیم بندی شده. اتصال مقاومت ها به دو طریق انجام می شود. اتصال سری - اتصال موازی یا انشعابی.

پودمان پنجم : اتصال مقاومت ها
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتصال موازی صحبت خواهیم کرد. این موازی هیچ ارتباطی با موازی ریاضی ندارد. بحث موازی در اینجا مربوط به اتصال موازی می باشد.

پودمان پنجم : اتصال موازی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
34
توضیحات

دراین قسمت به حل تست پودمان پنجم که در کنکور سراسری 98 و قبل از آن در کنکور فنی حرفه ای و تجربی و ریاضی آمده است می پردازیم.

حل تست پودمان پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
فهرست مطالب

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

 • فیزیک چیست؟
 • اهمیت اندازه گیری در علم فیزیک
 • کمیت های فیزیکی و یکاها
 • کمیت ها و یکاهای اصلی
 • کمیت ها و یکاهای فرعی
 • تبدیل یکاها و پیشوندها
 • نمادگذاری علمی
 • اندازه گیری کمیت ها
 • وسایل اندازه گیری
 • وسایل اندازه گیری
 • کمیت های برداری و نرده ای
 • نمایش کمیت های برداری
 • قواعد جمع برداری

فصل دوم : مکانیک

 • حرکت
 • نمودار مسیر حرکت و نمودار آن
 • تعادل اجسام
 • قانون اول نیوتون درباره حرکت اجسام
 • حرکت یکنواخت
 • حرکت غیر یکنواخت اجسام
 • قانون دوم نیوتون
 • نیروهای کنش و واکنش
 • قانون سوم نیوتون
 • معرفی چند نیرو
 • نیروی گرانش و نیروی وزن
 • نیروی عمودی تکیه گاه
 • نیروی اصطکاک

فصل سوم : حالت های ماده و فشار

 • حالت های مختلف ماده
 • مواد در مقیاس نانو
 • چگالی
 • مفهوم فشار
 • فشار شاره ها
 • محاسبه اختلاف فشار دو نقطه در مایع ساکن
 • فشار هوا
 • آزمایش توریچلی
 • محاسبه فشار در یک نقطه در داخل شاره
 • اصل پاسکال

فصل چهارم : دما و گرما

 • دما
 • مفهوم دما
 • اندازه گیری دما
 • مقیاس های دما
 • گرما
 • مفهوم گرما
 • محاسبه مقدار گرما
 • انتقال گرما
 • رسانش گرمایی
 • محاسبه آهنگ رسانش گرمایی
 • همرفت
 • تابش
 • انبساط گرمایی
 • تأثیر گرما بر اندازه مواد
 • محاسبه مقدار انبساط

فصل پنجم : جریان و مدارهای الکتریکی

 • الکترون آزاد
 • شدت جریان الکتریکی
 • مدار الکتریکی
 • اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)
 • مقاومت الکتریکی
 • قانون اهم
 • عموامل مؤثر بر مقاومت رسانه های فلزی در دمای ثابت
 • انواع مقاومت
 • انرژی الکتریکی مصرفی
 • توان مصرفی
 • نحوه به هم بستن مقاومت ها
 • به هم بستن سری
 • به هم بستن موازی
معرفی کتاب
کتاب عمومی و پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته به نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی

فیزیک دهم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
2.7 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
31 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سحر
1 سال قبل

آیا در این فیلم آموزشی نکات تستی و حله نمونه تست هم وجود داره؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  سحر

سلام خدمت شما کاربر گرامی
بله انتهای هر درس استاد چند نمونه تست کنکور رو حل کردند
با ارزوی موفقیت شما در کنکور

حسن
2 سال قبل

سلام.استاد آقای نقی اصغری میخواستم ازتون در خاست کنم که فیلم حل سوالات کنکور 1400رو بزارید برای فیزیک منمون میشم

Matin
2 سال قبل

سلام
این ویدئوها برای کنکور 1401 مناسب هستند؟

مدیر
2 سال قبل
پاسخ به  Matin

با سلام خدمت شما
دوست عزیز این فیلم ها مخصوص کنکور 1401 میباشد
موفق باشید

ahmadmalekzadeh
3 سال قبل

سلام
فیلم فیزیک و بقیه دروس مثل ریاضی و دانش فنی و …. رو برای کنکور هاس سال 1402 آپدیت میکنید یا همین فیلم ها تو اون موقعه است؟؟

3 سال قبل
پاسخ به  ahmadmalekzadeh

درود بر شما
بله دوست عزیز این فیلم ها حتما با تغییرات درسی بروز میشوند و شما میتونید از نسخه ی جدد این کتاب ها استفاده کنید .
موفق باشید

امیرعلی
3 سال قبل

ادمین عزیز یعنی برای کنکور فیلم ها رو ابدیت نمیکنید؟(کنکور۱۴۰۰)
حتی تخصصی حسابداری روهم ابدیت نمیکنید؟
کتاب ها رو چی؟(کی ابدیت میشن)؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  امیرعلی

سلام
خیر دوست گرامی فیلم های ادیت نخواهند شد. همین فیلم های مناسب کنکور 1400 می باشد و شما می توانید از آنها استفاده کنید.
کتاب هانیز پس از کنکور 99 با اضافه شدن سوالات کنکور مجدد چاپ خواهد شد.
موفق باشید.

امیرعلی
3 سال قبل

با سلام خدمت شما.این فیلم آموزشی و سایر فیلم‌های آموزشی کی برای کنکور سال ۱۴۰۰ آماده میشوند؟(با تغییرات کامل مخصوص کنکور۱۴۰۰)

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  امیرعلی

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم های آموزشی برای کنکور سال 1400 تغییر نخواهند کرد.. شما میتوانید از این فیلم های آموزشی برای کنکور 1400 استفاده فرمایید.
موفق و پیروز باشید.

امیرعلی
3 سال قبل
پاسخ به  imeni(مدیر)

یعنی فیلم های اموزشی شما برای کنکور ۱۴۰۰ تغییر نمیکند.باید همین فیلم ها را خریداری کنیم؟
کتاب ها هم تغییر نمیکنند؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  امیرعلی

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم های آموزشی را می توانید خرید کنید چون هیچ تغییری ندارند. کتاب های آموزشی را نیز می توانید خریداری کرده و مطالعه خود را شروع فرمایید. چون کتاب های آموزشی فقط با اضافه شدن نمونه سوالات کنکور 99 مجدد چاپ خواهد شد که شما می توانید نمونه سوالات کنکور را جداگانه مطالعه فرمایید که زمان خود را از دست ندهید.
موفق و پیروز باشید.

محمد افرازیده
4 سال قبل

سلام چرا بقیه فیلم ها قفل هستش ؟؟؟ چطوری باز کنیم

imeni(مدیر)
4 سال قبل

سلام روز به خیر
فیلم هایی که قفل هستند برای اطلاع شما عزیزان از مباحث تدریس شده و آماده شده می باشد. برای مشاهده کلیه فیلم ها می توانید پس از آماده سازی کامل و قرار دادن روی سایت، فیلم ها را خریداری فرمایید.
موفق باشید

امیر
4 سال قبل

سلام خیلی گرونه اگر بخواییم از چنتا کتاب اموزش بخریم که ورشکست میشیم راه حل چیه؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  امیر

با درود
دوست عزیز قیمت آن بسیار مناسب است.زیرا کل پول آن به اندازه 1 ساعت معلم خصوصی هم شاید نمیشود.اما در آینده شاید پک کامل آن با قیمت مناسب تر به فروش برسد

atefeh
4 سال قبل

سلام ببخشیدبقیه فیلم هاچه زمانی دردسترس قرارمیگیره مامنتظریم

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  atefeh

با درود
هفته آینده منتظر باشید

وریا
4 سال قبل

سلام لطف کنید جوری باشه که همه ی فیلم هاروبتونیم ببینیم واگه پولی هست بگیدچجوری تهیه کنیم من الان شروع کردم به خوندن درس های سال اول واسه کنکور99وخیلی به فیلم هانیازدارم لطفاهرزودترهمه ی فیلم هاروبزارید

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  وریا

با درود
حتما در روزهای آینده منتظر باشید.نحوه خرید اطلاع رسانی خواهد شد
موفق و پیروز باشید.

جواد
4 سال قبل

سلام.چطور قسمت هایی که قفل هست رو ببینیم؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  جواد

با درود
در آینده زود راهکار تهیه آن بر روی سایت قرار داده خواهد شد.
موفق و پیروز باشید

Mahdi
4 سال قبل

فیلمارو چطوری بخریم در حالی که هیچ لینک خریدی نیست

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  Mahdi

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها را در حال حاضر می توانید به صورت آنلاین در سایت استفاده بفرمایید. انشاالله پس از تکمیل شدن ویدئوها یرای فروش در سایت قرار خواهد گرفت.
موفق باشید.

فرهام
4 سال قبل

فیلم های اموزشی ریاضی دوازدهم فنی حرفه ای چه تاریخی به فروش میزارید؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  فرهام

با درود
به زودی دوست عزیز .لطفا از همین طریق پیگیری نمایید
موفق و پیروز باشید

javad
4 سال قبل

من کارودانشی هستم و میخوام تو کنکور شرکت کنم
میخواستم بدونم که با تدریس شما میتونم تست بزنم
یا نه

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  javad

سلام روز به خیر
بله دوست گرامی 100 درصد می توانید.
با آرزوی موفقیت برای شما.

مریم
4 سال قبل

سلام من همیشه تو درس فیزیک و شیمی مشکل داشتم ممنون که به فکر ما هستید عالی بود.

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  مریم

سلام روز به خیر
سپاس از همراهی شما عزیزان.
موفق باشید.