فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی شیمی هنرستان

دکتر خشایار پیکر
7 ساعت و 34 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 رای)
Loading...
آذر 6, 1398
25171

نام استاد:دکتر خشایار پیکر

دکترای رشته دامپزشکی- مؤلف و مدرس دروس فیزیک و شیمی پایه بچه های فنی حرفه ای از سال 1379 تا کنون.

1
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی از فصل اول درس شیمی توضیح داده خواهد شد.

فصل اول : ساختار اتم
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عدد اتمی و عدد جرمی صحبت خواهیم کرد.

فصل اول : تعریف عدد اتمی و جرمی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
3
توضیحات

در این بخش به تشریح نحوه توزیع الکترون ها در اتم، جدول تناوبی به صورت کامل می پردازم و به حل تمرین می پردازیم.

فصل اول : نحوه توزیع الکترون ها در اتم
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
4
توضیحات

در این قست به توضیح دسته بندی عناصر، فلزات، آلیاژها، قاعده هشت تایی، انواع پیوندها و حل تمرین می پردازیم.

فصل اول : دسته بندی عناصر
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت به فرمول نویسی ترکیبات یونی، نام گذاری یون ها، پیوند فلزات، پیوند کووالانسی، رسم ساختار لوئیس، انواع جامدات و حل تمرین می پردازیم.

فصل اول : فرمول نویسی ترکیبات یونی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین مباحث مطرح شده می پردازیم.

فصل اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین مباحث مطرح شده می پردازیم.

فصل اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
8
توضیحات

در این بخش در رابطه با فرایندهای شیمیایی، قانونی پایستگی انرژی، انواع مقیاس ها برای اندازه گیری دما، ترتیب موازنه واکنش های شیمیایی و حل تمرین می پردازیم.

فصل دوم : فرآیندهای شیمیایی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در را بطه با نسبت مواد در واکنش، شمارش اتم ها، مول و جرم مولی و مطرح کردن سوال در رابطه با مباحث و حل تمرین می پردازیم.

فصل دوم : نسبت مواد در واکنش
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتم گرم، مولکول گرم، جرم مولی ماده، عوامل موثر بر سرعت واکنش ها می پردازیم.

فصل دوم : اتم گرم، مولکول گرم، جرم مولی ماده
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت به حل تست فصل دوم فرآیندهای شیمیایی می پردازیم.

فصل دوم : تست فرآیندهای شیمیایی
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست می پردازیم.

فصل دوم : ادامه حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محلول و کلوئید، حل شونده ها، فرق محلول و مخلوط، انواع محلول، محلول های پرکاربرد در زندگی روزمره، انواع حلال ها، حل شدن قند درآب و حل شدن نمک در آب به صورت کامل صحبت خواهیم کرد به همراه مثال و حل تمرین.

فصل سوم : محلول و کلوئید
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با انواع محلول ها از نظر انحلال پذیری، نمودار انحلال پذیری ترکیبات مختلف در آب، دسته بندی مواد از نظر انحلال پذیری، عوامل موثر بر حلالیت گازها و انواع مواد از نظر انحلال پذیری توضیح خواهیم داد و با مطرح کردن سوالات مختلف به درک بیشتر و بهتر مطالب کمک خواهیم کرد.

فصل سوم : انحلال پذیری
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محلول و کلوئید به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل سوم : محلول و کلوئید
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تقسیم بدنی مخلوط ها، ویژگی کلوئید ها، انواع محلول از نظر رسانای الکتریکی توضیح می دهیم.

فصل سوم : تقسیم بندی مخلوط ها
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مباحث مطرح شده می پردازیم.

فصل سوم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اکسایش و کاهش، روش های موازنه کردن واکنش های الکتروشیمیایی، انواع سلول های الکتروشیمیایی، در سلول گالوانی، جدول سری الکتروشیمیایی، تشخیص واکنش خود به خودی از روی جدول سری الکتروشیمیایی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل چهارم : الکتروشیمی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سلول الکترولیتی و گالوانی، الکترولیز، سلوس دانز، الکترولیز آب، آبکاری فلزات، خوردگی آهن، واکنش های خوردگی آهن به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل چهارم : فرق سلول الکترولیتی و گالوانی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت به حل تست فصل چهارم می پردازیم.

فصل چهارم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با شیمی آلی و ترکیبات آن، هیدروکربنها، ویژگی های هیدروکربنها، دسته بندی هیدروکربن ها، آلکان ها، ویژگی مهم آلکانها، آلکن ها به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

فصل پنجم : ترکیب های کربن دار
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت به نامگذاری آلکن ها، انواع پلیمرها، آلکین ها، نامگذاری آلکین ها، رادیکال یک هیدروکربن، نامگذاری هیدروکربن های شاخه دار به روش سازمان ایوپاک به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل پنجم : نامگذاری آلکن ها
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با هیدروکربن های حلقوی، ساختار بنزن، گروه های عاملی، الکل ها، اترها، نامگذاری آلدهیدها، نامگذاری کتون ها، اسیدها، استرها، 12 اصل شیمی سبز، پیشگیری از ایجاد آلاینده های محیط زیست به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل پنجم : هیدروکربن های حلقوی
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت به حل تست فصل پنجم می پردازیم.

فصل پنجم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
فهرست مطالب

فصل اول : ساختار اتم و مفاهیم پایه شیمی

 • مروری بر ساختمان اتم 
 • نمایش عناصر (نماد شیمیایی)
 • رادیو ایزوتوپ
 • نحوۀ توزیع الکترون ها در اتم
 • جدول تناوبی عنصرها
 • دسته بندی عناصر
 • اتصال اتم ها به هم
 • پیوندهای شیمیایی
 • پیوند یونی و ترکیب های یونی
 • پیوند کووالانسی و مواد مولکولی

فصل دوم : فرایندهای شیمیایی

 • مفهوم دما و گرما
 • مفهوم دما
 • مفهوم گرما
 • واکنشهای شیمیایی
 • معادله شیمیایی
 • نسبت مواد در واکنش
 • شمارش اتم ها
 • جرم مولی
 • گرما شیمی
 • سطح انرژی
 • سرعت واکنش
 • عوامل مؤثر بر سرعت واکنش

فصل سوم : محلول و کلوئید

 • محلول و انحالل پذیری
 • برخی حّلال های مایع پر کاربرد
 • حل شدن قند و نمک در آب
 • انحلال پذیری 
 • عوامل مؤثر بر انحالل پذیری گازها
 • غلظت محلول
 • کلوییدها
 • ویژگی های دیگر کلوییدها 
 • بررسی کلوییدها از جنبۀ کاربردی

فصل چهارم : الکتروشیمی

 • واکنشهای اکسایش و کاهش
 • سلولهای الکتروشیمیایی
 • برق کافت
 • آبکاری فلز ها
 • خوردگی آهن
 • راههای جلوگیری از خوردگی آهن

فصل پنجم : ترکیب های کربن دار

 • عنصر کربن
 • مقایسۀ ترکیبهای آلی و معدنی
 • هیدروکربنها
 • آلکانها 
 • آلکانهای شاخه دار
 • آلکنها
 • آلکینها
 • هیدروکربنهای حلقوی
 • گروههای عاملی
 • شیمی سبز
 • نانو ساختارهای کربنی
معرفی کتاب
نکته به نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

کتاب تست عمومی و پایه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عموم و پایه

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
28 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شیما
1 سال قبل

سلام خدمت انتشارات چهارخونه

این فیلم آموزشی کتاب آموزشی یا کتابی که بتونیم کنارش تمرین کنیم داره؟؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  شیما

درود بر شما
به صورتی که کتاب در کنار فیلم آموزشی باشد خیر اما شما میتوانید با خرید بسته کامل فیلم آموزشی عمومی و پایه از کتاب تست عمومی و پایه هم استفاده کنید

zahra
3 سال قبل

سلام خسته نباشید ممنون از سایت عالیتون
داخل این فیلم ها تست های کنکور هم حل میشه؟ یعنی برای کنکور هم مناسب هستند و میتونیم استفاده کنیم؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  zahra

سلام روز به خیر
بله دوست گرامی فیلم های آموزشی کاملا برای کنکور می باشد و برای کنکور شما مفید است و شما می توانید با مطالبی که در فیلم های آموزشی توضیح داده می شود و با تست هایی که حل می شود خود را به خوبی برای کنکور آماده سازید.
موفق و پیروز باشید.

Mahdi nazari
3 سال قبل

سلام چرا شیمی بعضی هاشون قفله

3 سال قبل
پاسخ به  Mahdi nazari

با سلام خدمت شما دوست عزیز
برای تهیه فیلم آموزشی شیمی میتوایند به صورت dvd این فیلم را تهیه کنید.
با آرزوی بهترین ها

زهرا
4 سال قبل

سلام اگه ممکنه یه بخشی از شیمی رو رایگان کنید

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  زهرا

با درود
برای فردا شیمی برای فروش قرار خواهد گرفت

مهناز
4 سال قبل

سلام
لطفا درس شیمی را زودتر آماده برای خرید کنید
بسیار منتظر هستیم

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  مهناز

سلام روز به خیر
سپاس از همراهی شما دوست گرامی. به زودی فایل های کامل روی سایت برای فروش قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.

هانیه
4 سال قبل

چرا قفله فصل 3؟

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  هانیه

سلام روز به خیر
فیلم هایی که قفل هستند برای اطلاع شما عزیزان از مباحث تدریس شده و آماده شده می باشد. برای مشاهده کلیه فیلم ها می توانید پس از آماده سازی کامل و قرار دادن روی سایت، فیلم ها را خریداری فرمایید.
موفق باشید

Elham
4 سال قبل

سلام این ویدیو ها برای من که اصلا شیمی نخوندم(شیمی نداشتیم کلا) بدرد میخوره دیگه؟

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  Elham

بادرود
بله این ویدئو ها آموزش کامل هستند به همراه حل تست و تمرین که از ابتدا شیمی را آموزش میدهند.که شما میتوانید آن را به راحتی فرا بگیرید
موفق و پیروز باشید

امیر
4 سال قبل

سلام ممنون بابت این اموزش و نکات خوب لطفا ویدیو های شیمی رو بیشتر کنید چون واقعا خیلیا مشکل دارن باهاش.

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  امیر

با درود
حتما در آینده،آموزش های بیشتری بارگذاری خواهد شد

Maryam
4 سال قبل

سلام. واقعا ممنونم که از ما فنی حرفه ای ها حمایت میکنید.
میخواستم بدونم چرا فیلم ها ناقص هستن
آیا باید اون ها را خریاری کنیم؟
لطفا راهنمایی کنید. ممنون

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  Maryam

با درود
به زودی شرایط آن برای فروش به اطلاع شما خواهد رسید

atefeh
4 سال قبل

سلام ببخشیدبقیه فیلم هاکی ارائه میشه منتظریم لطفازمان قطعی بگین

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  atefeh

با درود
هفته آینده منتظر باشید

Setihosseini
4 سال قبل

چرا بعضی هاشون قفل هستند

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  Setihosseini

بادرود
به زودی شرایط خریداری آنها بر روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق و پیروز باشید

مهندس حبیب شمس
4 سال قبل

واقعاً دستون درد نکنه کتاب تون عالی ویدیو های اموزشی عالی

imeni(مدیر)
4 سال قبل

سلام روز به خیر
سپاس از شما

مهدی
4 سال قبل

سلام چرا فصل دوم کامل نبسته فقط موازنه هسته

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  مهدی

سلام روز به خیر
دوست گرامی ما هر هفته ویدئوهای آموزشی خواهیم داشت برای مشاهده ادامه ویدئوهای آموزشی با ما همراه باشید.
موفق باشید.

زهرا
4 سال قبل

سلام با این ویدئوهای آموزشی که می گذارید درس خوندن جذاب تر میشه. ممنون

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  زهرا

سلام
سپاس و درود بر شما دوست گرامی. خوشحالیم که ویدئوهای ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته است.
موفق باشید.