فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی ساختمان داده ها کاردانی به کارشناسی

مظاهر مقصودلو
10 ساعت و 52 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 رای)
Loading...
فروردین 30, 1399
5829

نام استاد:مظاهر مقصودلو

دکترای رشته بیو انفورماتیک و رتبه 3 کنکور دکترا و 16 سال سابقه تدریس به عنوان مدرس رشته کامپیوتر در دانشگاه و آموزشگاه های معتبر کشور، تالیف بیش از 17 عنوان کتب تخصصی کامپیوتر در زمینه کنکور کاردانی و کاردانی به کارشناسی - طراح سوالات کنکورهای آزمایشی تعدادی از مراکز علمی آموزشی معتبر. تحلیل گر سیستم مرکز تحقیقات وزارت کار

1
توضیحات

در این قسمت در رابطه با الگوریتم، ساختمان داده، تحلیل الگوریتم ها، پیچیدگی زمان الگوریتم، دستور if-else به صورت کامل توضیح داده و به حل تمرین می پردازیم.

تجزیه و تحلیل داده ها
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
2
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عبارات تکرار، مرتبه اجرایی الگوریتم توضیح خواهیم داد و به حل کردن مثال برای درک بهتر و بیشتر مطالب می پردازیم.

عبارات تکرار
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت برای درک بهتر مطالب به حل تمرین و عنوان کردن مثال می پردازیم.

نکته و حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به تجزیه و تحلیل الگوریتم می پردازیم.

حل تست تجزیه و تحلیل الگوریتم
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت در رابطه با توابع بازگشتی به صورت کامل توضیح خواهیم داد و به حل تمرین می پردازیم.

توابع بازگشتی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به نحوه trace کردن تابع های بازگشتی می پردازیم و تمرینات این مبحث را حل می کنیم.

نحوه Trace کردن تابع های بازگشتی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به حل کردن تست های توابع بازگشتی می پردازیم.

تست های توابع بازگشتی
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست های توابع بازگشتی می پردازیم.

ادامه تست های توابع بازگشتی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با آرایه، آرایه های دو بعدی، نحوه ذخیره آرایه های دوبعدی و چند بعدی در حافظه می پردازیم.

ماتریس ها
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیح ماتریس ها با مطرح کردن مثال می پردازیم.

ماتریس ها
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
11
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با ضریب ماتریس، ماتریس اسپارس توضیح داده و به نکات مربوط به این مباحث می پردازیم.

ضریب ماتریس
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت در ابتدا به حل مثال در رابطه با ماتریس اسپارس می پردازیم سپس در رابطه با ماتریس بالا مثلثی و ماتریس پایین مثلثی توضیخ خواهیم داد.

ماتریس بالا مثلثی - ماتریس پایین مثلثی
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به ماتریس ها می پردازیم.

حل تست های ماتریس
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با پشته، الگوریتم های پیاده سازی پشته، الگوریتم درج عنصر در پشته، الگوریتم حذف عنصر از پشته به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پشته
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
15
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با کاربرد پشته ها، ارزیابی عبارات محاسباتی به صورت کامل توضیح خواهیم داد و به حل تست می پردازیم.

تولید خروجی های مجاز توسط داده های ورودی در یک پشته
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عبارت پیشوندی، عبارات میانوندی، عبارات پسوندی، تبدیل عبارات محاسباتی با یکدیگر به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

درخت عبارت محاسباتی
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت دررابطه با تبدیل عبارت prefix به infix با استفاده از روش پرانتزگزاری، تبدیل عبارت postfix به prefix با استفاده از روش پرانتزگزاری، تبدیل عبارت prefix به postfix با استفاده از روش پرانتز گزاری به صورت کامل توضیح می دهیم و هب حل تمرین و تست می پردازیم.

تبدیل عبارت infix به prefix
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تبدیلی عبارت infix به postfix از طریق روش پشته به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

تبدیل عبارت infix به postfix با استفاده از روش پشته
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تبدیلی عبارت infix به postfix از طریق روش پشته به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

ادامه تبدیل عبارت infix به postfix با استفاده از روش پشته
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
20
توضیحات

در این بخش به حل تست های مربوط به مبحث پشته می پردازیم.

تست های پشته
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت به حل تست مباحث مطرح شده می پردازیم.

حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست مباحث مطرح شده می پردازیم.

حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با صف، الگوریتم های پیاده سازی صف خطی، نکات مهم در مورد پشته و صف به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

صف
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
24
توضیحات

دراین قسمت به ادامه توضیح در رابطه با مبحث صف می پردازیم.

ادامه مبحث صف
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تعداد خانه های پر و خالی در صف حلقوی به همراه مثال می پردازیم.

صف حلقوی
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به مبحث صف می پردازیم.

حل تست های صف
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با لیست پیوندی، لیست پیوندی خطی یکطرفه، الگوریتم های لیست پیوندی خطی یکطرفه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

لیست های پیوندی
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه با لیست پیوندی خطی یکطرفه به همراه توضیحات کامل می پردازیم.

حل مثال لیست پیوندی خطی یکطرفه
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت ابتدا در رابطه با لیست پیوندی خطی یکطرفه به حل تست می پردازیم و سپس به نکات مهم در مورد لیست های پیوندی خطی یکطرفه می پردازیم.

نکات مهم در رابطه با لیست های پیوندی خطی یکطرفه
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
فهرست مطالب

 فصل اول : تجزیه و تحلیل الگوریتم ها

فصل دوم : توابع بازگشتی

فصل سوم : ماتریس ها

فصل چهارم : پشته
فصل پنجم : صف
فصل ششم : لیست های پیوندی
فصل هفتم : درخت ها
فصل هشتم : درخت های ویژه
فصل نهم : گراف ها

فیلم آموزشی ساختمان داده ها کاردانی به کارشناسی

کتاب کنکور کامپیوتر

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کامپیوتر

کنکور کامپیوتر

آموزش نکته به نکته دروس کنکور کامپیوتر

دروس عمومی کاردانی به کارشناسی

آموزش نکته به نکته و مجموعه سوالات طبقه بندی شده دروس عمومی کارشناسی

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
32 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
RezaHamedi
3 ماه قبل

سلام
چطور می تونم این دوره رو کامل ببینم؟
اگر نیاز به خرید داره لطفا راهنماییم کنید نمی تونم لینک خرید رو پیدا کنم
ممنونم از شما

سلنا
1 سال قبل

سلام آموزشتون خیلی خوبه کی کامل میشه حداقل بازگشتی هارو بزارید که فصل سختشه و خوب توضیح میدن استاد

1 سال قبل
پاسخ به  سلنا

با دورد
دوست عزیز این فیلم آموزشی متاسفانه فعلا تولید نمیشود

سلنا
1 سال قبل

سلام واقعا حیفه این آموزش که ادامه نداره
تو یکی دو ماه خیلی فیلم دیدم اما ساختمان داده رو متوجه نشدم
توضیح واقعا ساده و خوبه
خواهشا بقیه فیلم هارو هم ضبط کنید
جای همچین آموزشی واقعا خالی بود توی بحث ساختمان داده
واقعا خسته نباشید ولی حیف ک کامل نیست تهیه ش کنیم 🌺🌺🌺🌺🌺

1 سال قبل
پاسخ به  سلنا

درود بر شما
خوشحالیم که فیلم های آموزشی انتشارات چهارخونه برای شما مفید بوده
متاسفانه تولید این فیلم آموزشی موقتا متوقف شده و در اسرع وقت حتما ضبط و برای بازدید شما عزیزان به روی سایت قرار خواهد گرفت و یا به صورت بسته فیلم آموزشی برای فروش به رو سایت باگذاری خواهد شد
موفق و پیروز باشید

میکائیل
1 سال قبل

امکان خرید این فیلم آموزشی وجود دارد؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  میکائیل

سلام و درود
این فیلم آمورشی هنوز به صورت کلی تولید نشده و بعد از اتمام تولید حتما داخل سایت برای فروش قرار خواهد گرفت

aminjjjeffrey
2 سال قبل

کی این آموزش کامل میشه ؟ من دانشجو هستم و استادمون خوب تدریس نمیکنه واقعا نیاز دارم یاد بگیرم

2 سال قبل
پاسخ به  aminjjjeffrey

دوست گرامی این فیلم در حال تولید هستش هنوز

محمد مهدی موحد
2 سال قبل

چرا باقی فیلم هارو نمیشه دانلود یا خرید؟

2 سال قبل

با سلام
باقی فیلم ها در حال تولید میباشد و به محضل اتمام تولید آن به روی سایت قرار خواهد گرفت

مهدی
2 سال قبل

کی میتونم این درس رو بخرم؟

اناهیتا
2 سال قبل

این مجموعه کی کامل میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2 سال قبل
پاسخ به  اناهیتا

با سام
متاسفانه به دلیل بیماری کرونا این فیلم دیگر ضبط نخواهد شد

شاهین
2 سال قبل

سلام یه سوال داشتم – تو این آموزش جستجو و مرتب سازی آموزش داده میشه – سپاسگزارم

مدیر
2 سال قبل
پاسخ به  شاهین

با سلام
لطفا برای سوالات تخصوصی خود با شماره‌ی 09126200026 تماس حاصل فرمایید
با آرزوی سلامتی و تندرستی

جلال
2 سال قبل

با سلام
لطفا میشه بگین فیلمای قفل شده کی در دسترس قرار میگیرند.؟

مدیر
2 سال قبل
پاسخ به  جلال

با سلام
دوست عزیز این فیلم حال در حال حاضر آماده نمیباشد.
و به محض آماده شدن برای فروش به روی سایت قرار میگیرد.
با ارزوی سلامتی و تندرستی

امیرمحمد محمودخانی
3 سال قبل

سلام وقت بخیر
ببخشید امکان داره فیلم های آموزشی ساختمان داده رو تا هر جایی که آماده شده خریداری کنیم؟

مدیر
3 سال قبل

با سلام و درود
خیر دوست عزیز باید این فیلم آموزشی به صورت کامل تهیه بشه و بعد برای فروش به روی سایت قرار بگیره
موفق باشید

امیرمحمد محمودخانی
3 سال قبل
پاسخ به  مونا رحیمی

میخواستم بدونم که خیلی زمان می‌بره تا این فیلم ها منتشر بشه؟
چون از مهر ماه که بنده سوال میکردم گفته بودند که تا ماه های آینده تولید میشه

3 سال قبل

باسلام
بله زمان زیادی صرف میشه تا این فیلم آموزشی کامل شود.
به محض آماده شدن فیلم به روی سایت برای فروش قرار خواهد گرفت.
موفق باشید

امیرمحمد محمودخانی
3 سال قبل

سلام وقت بخیر
لطفا فیلم های درس ساختمان داده رو کامل کنید که تهیه کنیم
با تشکر

3 سال قبل

با سلام روز بخیر
حتما در آینده این فیلم آموزشی کامل خواهد شد و برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق و پیروز باشید

عاطفه
3 سال قبل

این فیلم اخراش هست لطفا کامل کنید که بخریم چون قفله

3 سال قبل
پاسخ به  عاطفه

درود بر شما دوست گرامی
حتما در ماه های آینده این فیلم آموزشی هم کامل خواهد شد .
ممنون از همراهی شما

فاطمه
3 سال قبل

سلام چرا پس قسمت های فیلم آموزشی درس ساختمان داده هنوز کامل نشد؟
لطفا زودتر فیلم ها را تکمیل کنید تا ما بتوانیم فیلم ها را خریداری کنیم.
باتشکر

3 سال قبل
پاسخ به  فاطمه

با سلام روز بخیر
دوست عزیز این فیلم ها هنوز کامل نشده است و حتما در آینده این فیلم ها برای فروش کامل خواهد شد.
با آرزوی موفقیت شما

مارتل
4 سال قبل

چطوری میتونم دریافتشون کنم اونایی که قفلن رو هر کاری میکنم مشاهده لینکی نداره

4 سال قبل
پاسخ به  مارتل

با سلام
دوست گرامی این فیلم آموزشی هنوز به صورت کامل نمیباشد .
انشالله حتما در هفته های آینده کامل میشود و برای فروش به روی سایت قرار میگیرد .
ممنون از انتخاب شما

مهدی نجفی
3 سال قبل
پاسخ به  وحید فیلی

با سلام
خسته نباشید لطفا اگه میشه ویدیو های این درس رو کامل کنید

3 سال قبل
پاسخ به  مهدی نجفی

با سلام خدمت شما
حتما دوست عزیز. این فیلم در حال تهیه شدن هستش و به محض آماده شدن حتما به روی سایت قرار میگیرد.
ممنون از انتخاب شما