فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی ریاضی یازدهم هنرستان جامع

روزبه یگانه
11 ساعت و 4 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 رای)
Loading...
آبان 6, 1398
32041

نام استاد:روزبه یگانه

مهندس برق گرایش الکترونیک،متخصص در طراحی و اجرای سیستم های مبتنی بر وب ، وب اپلیکیشن و اپلیکیشن های اندروید و ios ،متخصص و مدرس زبان های برنامه نویسی c ، java، php، javascript، nodejs swift و... ،کارشناس تحلیل گر در زمینه BigData، متخصص در زمینه سئو و دیجیتال مارکتینگ،متخصص در زمینه طراحی مدارهای دیجیتال و میکرو کنترلری AVR و ARM ، مولف و مدرس دروس تخصصی برق و کامپیوتر و ریاضی

1
توضیحات

در این قسمت منابع و ضرایب کنکور را بررسی میکنیم و تعداد سوال های کنکور و سطح دشواری آن ها را مورد بررسی قرار میدهیم.

ریاضی یازدهم جامع هنرستان بخش مشاوره
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
2
توضیحات

تابع به معنی تبعیت کننده است که مفهوم آن در ریاضی این است که دو کمیت در ابتدا با یکدیگر رابطه داشته باشند یعنی بتوان با در دست داشتن مقدار یک کمیت مقداری برای کمیت دیگر به دست آورد و برعکس همچنین به ازای داشتن مقداری برای کمیت الف تنها یک مقدار برای کمیت ب بتوان بدست آورد.

تابع و مفاهیم آن
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
3
توضیحات

در این ویدئو به ادامه تعریف تابع می پردازیم.

تعریف تابع
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت حوزه تعریف تابع که به دامنه تابع معروف است ر ابه صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم و اشاره ای جزئی به برد تابع می نماییم.

تعریف دامنه و ضابطه تابع
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
5
توضیحات

در این قسمت انواع بازه که شامل بازه باز و بازه بسته و بازه نیمه باز و نیمه بسته است را به صورت کامل بررسی می نماییم.

انواع بازه
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
6
توضیحات

در این بخش به حل تمرین در مورد دامنه و رسم جدول تابع می پردازیم.

حل تمرین دامنه
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
7
توضیحات

در این بخش به حل تمرین در مورد تابع و نمونه سوالات کنکور سال های گذشته که از مبحث تابع مطرح شده است می پردازیم.

حل تمرین تابع
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
8
توضیحات

تابع هایی که مانند خط هایی که در قدیم آموختیم می باشند و به صورت کامل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. به صورت نمودار و رفتار آنها را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان دوم : تابع های خطی
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با تابع های درجه دوم، رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال و حل مثال برای درک بهتر می پردازیم.

پودمان دوم : تابع های درجه دو
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت به ادامه توضیح رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال و حل مثال می پردازیم و کاربرد تابع ها در حل معادله ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان دوم : رسم تابع درجه دوم به کمک انتقال
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با رسم نمودار توابع درجه دو، روش حل نامعادله به روش هندسی با حل مثال می پردازیم.

پودمان دوم : رسم نمودار توابع درجه دو
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
12
توضیحات

در این بخش به حل تست مباحث مطرح شده در پودمان دوم می پردازیم.

پودمان دوم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابط با زاویه چرخش، مفهوم زاویه چرخش در یک دایره به همراه مثال صحبت خواهیم کرد.

پودمان سوم : زاویه چرخش
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با واحدهای اندازه گیری زاویه به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : واحد های اندازه گیری زاویه
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت مثال هایی را بر اساس رادیان حل کرده و به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان سوم : حل مثال بر حسب رادیان
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
16
توضیحات

در این بخش در رابطه با محورهای مثلثاتی و دایره مثلثاتی صحبت می کنیم و همچنین با حل مثال به درک بهتر مفاهیم می پردازیم.

پودمان سوم : محورهای مثلثاتی و دایره مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
17
توضیحات

در این بخش روابط تتا رو از نظر سینوس و کسینوس مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان سوم : روابط بین نسبت های مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
45 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت را رابطه با مبحث سینوس، کسینوس و تانژانت صحبت خواهیم کرد و به حل مثال می پردازیم.

پودمان سوم : حل تمرین و مبحث سینونس، کسینوس و تانژانت
برای مشاهده کلیک کنید
50 دقیقه
19
توضیحات

در این بخش در رابطه با دایره مثلثاتی و شیب خطی می پردازیم و با حل مثال به درک بیشتر مطلب می پردازیم.

پودمان سوم : دایره مثلثاتی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
20
توضیحات

در این بخش به حل تست و تمرین مباحث پودمان سوم می پردازیم.

پودمان سوم : حل تست و تمرین پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت با لگاریتم و خواص آن به صورت کامل آشنا می شویم و به حل مثال می پردایم.

پودمان چهارم : لگاریتم و خواص آن
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
22
توضیحات

در این بخش به مطرح کردن مثال در رابطه با مبحث لگاریتم می پردازیم.

پودمان چهارم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
36 دقیقه
23
توضیحات

در این بخش به حل تست های مربوط به مبحث لگاریتم می پردازیم.

پودمان چهارم : حل تست مبحث لگاریتم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
24
توضیحات

در این بخش در رابطه با آمار توصیفی در رابطه با اکسل، درون یابی و برون یابی و بدست آموردن میانه توضیح خواهیم داد.

پودمان پنجم : آمار توصیفی
برای مشاهده کلیک کنید
34 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آمار و احتمال صحبت خواهیم کرد و با حل مثال به درک بیشتر مطلب می پردازیم.

پودمان پنجم : آمار و احتمال
برای مشاهده کلیک کنید
38 دقیقه
26
توضیحات

در این بخش به حل تست پودمان پنجم می پردازیم.

پودمان پنجم : حل تست پودمان پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
فهرست مطالب

 پودمان اول : تابع

 • رابطه بین کمیت‌ها
 • مفهوم تابع
 • بازه‌ها
 • نمادگذاری تابع‌ها
 • نمایش‌های تابع : جدول و نمودار

پودمان دوم : تابع‌های خطی و درجه دوم و کاربرد آن‌ها در حل معادله‌ها و نامعادله‌ها

 • تابع‌های خطی
 • تابع‌های درجه دوم
 • کاربرد تابع‌ها در حل معادله‌ها
 • کاربرد تابع‌ها در حل نامعادله‌ها

پودمان سوم : زاویه‌های دلخواه و نسبت‌های مثلثاتی آن‌ها

 • زاویه چرخش
 • واحد اندازه‌گیری زاویه : رادیان
 • نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های دلخواه
 • شیب خط و تانژاینت زاویه‌ها
پودمان چهارم : لگاریتم و خواص آن
 • لگاریتم
 • خواص لگاریتم

پودمان پنجم : آمار توصیفی

 • خط بهترین برازش
 • درون‌یابی و برون‌یابی
 • میانه
 • نمودار جعبه‌ای
معرفی کتاب
کتاب عمومی و پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته به نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی

مکانیک خودرو

سوالات چهارگزینه ای مکانیک خودرو

ریاضی 3

کتاب آموزش جامع ریاضی (3)

کتاب الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

شبکه و نرم افزار

سوالات چهارگزینه ای شبکه و نرم افزار

کادر ویدئوهای پیشنهادی
روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
18 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نازنین
3 ماه قبل

راه حلی داره؟؟

آخرین ویرایش 3 ماه قبل توسط نازنین
سعید
9 ماه قبل

ببخشید این ویدو ها که مال سال 98 هستند الان ما بخوایم استفاده کنیم مبحثی یا نکته ای قدیمی نشده؟

ساناز
1 سال قبل

سلام ببخشید چطور میتونم در کلاس های این استاد به صورت آنلاین شرکت کنم؟؟

تدریسشون عالیه  

1 سال قبل
پاسخ به  ساناز

سلام خدمت شما
خوشحالیم که فیلم های آموزشی انتشارات چهارخونه برای شما مفید واقع شده است
این امکان وجود دارد که برای درس ریاضی هم کلاس آنلاین برگزار شود
اما هنوز این کلاس در سایت ایجاد نشده
به محض ایجاد شدن این کلاس اطلاع رسانی از طریق سایت انجام میشود
با ارزوی سلامتی

hossein rajabi
2 سال قبل

سلام خسته نباشید،استاد با توجه به کنکور99 آموزش ها آپدیت نمیشه؟

مدیر
2 سال قبل
پاسخ به  hossein rajabi

با سلام خدمت شما دوست عزیز
تمام آموزش ها و کتاب ها نسبت به تغییرات درسی آموزش و پرورش تغییر میکند.
با آرزوی سلامتی برای شما

Negar
4 سال قبل

سلام خسته نباشید اموزش هاتون واقعا عالی هستن فقط لطفا کاملش کنید ک خیلی گیریم بهش

atefeh
4 سال قبل

سلام ببخشیدبقیه فیلم هاروپس کی ارائه میکنیدزمان قطعی بگین ممنون میشم خیلی وقته منتظریم بنده هرروزسایتوچک میکنم ولی خبری نیست

پسر
4 سال قبل

سلام اگه این جوری پیش برید خیلی بد می شه هفته حداقل بیست تا ویدیو اپلود بکنید

اعلان ریاضی فصل سوم هستم و شما هیچ ویدیو در موردش نگذاشتید این خیلی بد هستش سعی کنید توی این ماه ریاضی حداقل تا فصل سه کامل بکنید وگرنه هر هفته یه ویدیو بزارید اصالت نمی رسید

آراد
4 سال قبل
پاسخ به  پسر

چه رشته ای. هستی

مهدی
4 سال قبل

سلام خسته نباشید آموزش کل پودمان ها باید چه مبلغی پرداخت شود

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  مهدی

سلام روز به خیر
دوست گرامی به زودی مشخص خواهد شد و در سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پیروز باشید.

محمد رسول زاده
4 سال قبل

سلام استاد لطف میکنید تست های بیشتری در مورد تابع لطفا حل کنید

imeni(مدیر)
4 سال قبل

سلام روز به خیر
بله حتما دوست گرامی تست های بیشتری توسط ایشون حل خواهد شد و تست های کنکور هم در مبحث تابع در جلسات آینده حل خواهد شد.
موفق باشید.