فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
بسته طلایی کنکور هنرستان
پیک آخر
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
نظام قدیم
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی دانش فنی پایه الکتروتکنیک

مهندس نقی اصغری آقاباقر
13 ساعت و 56 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (55 رای)
Loading...
آبان 6, 1398
16144

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

مشاوره رشته الکتروتکنیک و ساختار رشته الکتروتکنیک در سال دهم و تعداد سوالاتی که در کنکور سراسری از کتاب های سال دهم طرح می شود. و تولید انرژِی الکتریکی و نیروگاه جریان متناوب.

دانش فنی پایه بخش اول
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
2
توضیحات

ادامه نیروگاه جریان متناوب، نیروگاه های جریان مستقیم و روش های تولید الکتریسیته.

دانش فنی پایه بخش دوم
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
3
توضیحات

ادامه روش های تولید الکتریسیته و جمع بندی نیروگاه های جریان متناوب و جریان مستقیم.

دانش فنی پایه بخش سوم
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختار اتم و بارهای منفی و بارهای مثبت توضیح خواهیم داد.

دانش فنی پایه بخش چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
5
توضیحات

دو بار الکتریکی که در فاصله ای از هم قرار گرفته اند بر یکدیگر نیرو وارد می نمایند، این نیرو بر اساس قانون کولن به دست می آید که فرمول آن و روابط آن به صورت کامل و جامع در این قسمت توضیح داده می شود و تست های کنکور سراسری 98 و تست های کنکور سالیان گذشته به صورت کامل در این قسمت حل می گردد.

دانش فنی پایه بخش پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
6
توضیحات

در اطراف یک بار الکتریکی خاصیتی وجود دارد به نام میدان الکتریکی. شدت میدان الکتریکی و کلیه خواص آن را در این جلسه به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم و فرمول آن را شرح داده و تست هایی از کنکور هنرستان حل می نماییم.

دانش فنی پایه بخش ششم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کار و توان الکتریکی توضیح داده خواهد شد.

پودمان دوم : کار و توان الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
8
توضیحات

دراین قسمت فرمول هایی مطرح می شود که برای تعیین مقاومت الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد و تمرین هایی برای درک بهتر حل خواهد شد.

پودمان دوم : ارائه فرمول برای تعیین مقاومت الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
9
توضیحات

گاهی ممکن است دو رسانا را با اندازه های مختلف، جنس مختلف با هم مقایسه کنیم. در این بخش به رابطه ای می پردازیم که در این مقایسه از آن استفاده می کنیم.

پودمان دوم : مقایسه رساناها با هم
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
10
توضیحات

در رشته برق قوانین مختلفی وجود دارد که در این بخش به یکی از این قوانین که یکی از مهمترین این قوانین است به نام قانون اهم می پردازیم.

پودمان دوم : قانون اهم
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
11
توضیحات

در این بخش به بحث کار الکتریکی می پردازیم. با حل مثال به این مبحث می پردازیم.

پودمان دوم : کار الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت به بررسی یکی از واحدهای اندازه گیری به نام کیلووات بر ساعت می پردازیم.

پودمان دوم : واحد کیلووات بر ساعت
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
13
توضیحات

در این بخش به حل تست در رابطه با مباحث ذکر شده در پودمان دوم می پردازیم.

پودمان دوم : حل تست پودمان دوم
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت به تشریح اتصال سری مقاومت های اهمی به صورت کامل می پردازیم.

پودمان سوم : اتصال سری مقاومت های اهمی
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت با مطرح کردن مثال به توضیح بیشتر در مورد مباحث مطرح شده می پردازیم.

پودمان سوم : مثال
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
16
توضیحات

در این بخش به بررسی قانون کیرشهف با رسم شکل با توضیح کامل می پردازیم.

سوم : قانون کیرشهف
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
17
توضیحات

در این بخش به توضیح در رابطه با اتصال موازی مقاومت اهمی و حل تمرین این مبحث می پردازیم.

پودمان سوم : اتصال موازی مقاومت های اهمی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه به مباحث فصل سوم می پردازیم.

پودمان سوم : مثال مبحث مقاومت های موازی
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت به حل تست کنکور سال های گذشته می پردازیم.

پودمان سوم : حل تست های کنکور
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت به مبحث یکی از منابع انرژی مدارها که باتری نام دارد می پردازیم.

پودمان سوم : باتری
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت به انواع اتصالات سری باتری های و حل تمرین می پردازیم.

پودمان سوم : انواع اتصال باتری ها
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت به توضیح جریان متناوب با حل مثال و توضیح کامل می پردازیم.

پودمان چهارم : مدارهای جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
23
توضیحات

در این بخش در رابطه با تولید جریان متناوب به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : تولید جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سرعت زاویه ای و طول موج به صورت کامل با حل تمرین و مطرح کردن مثال می پردازیم.

پودمان چهارم : سرعت زاویه ای
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مقوار مؤثر موج سینوسی به صورت کامل با مطرح کردن مثال می پردازیم.

پودمان چهارم : مقدار مؤثر موج سینوسی
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با یک موضوع خیلی مهم به نام اختلاف فاز توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : اختلاف فاز
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت واحد درسی ما به نام الکترومغناطیس تغییر می کند که با توضیحات کامل و مطرح کردن مثال به درک بیشتر این مفهوم می پردازیم.

پودمان چهارم : الکترومغناطیس
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فوران مغناطیسی به صورت کامل با حل مثال می پردازیم.

پودمان چهارم : چگالی فوران مغناطیسی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت به میدان مغناطیسی اطراف سیم، چگالی فوران هر سیم، قانون القای الکترومغناطیس فاراده به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

پودمان چهارم : میدان مغناطیسی اطراف سیم
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت به رابطه قانون فاراد، رابطه قانون القای فاراد، قانون لنز به صورت کامی با حل مثال می پردازیم.

پودمان چهارم : رابطه قانون فاراده
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با قانون دست راست، دست چپ، نیرو مغناطیسی وارد بر هادی حامل جریان توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : قانون دست راست و جپ
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گشتاور، خود القایی به صورت کامل با مطرح کردن مثال می پردازیم.

پودمان چهارم : گشتاور
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار معادل سیم پیچ به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : مدار معادل سیم پیچ
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با انرژی سلف، توان سلف به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : انرژی سلف
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با خازن به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : خازن
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت به حل مثال برای درک بهتر مطالب تدریس شده می پردازیم.

پودمان چهارم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل مثال برای درک بهتر مطالب تدریس شده می پردازیم.

پودمان چهارم : حل مثال اتصالات خازن
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین می پردازیم.

پودمان چهارم : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مختلف می پردازیم.

پودمان چهارم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت در رابطه با توان در جریان متناوب، توان مؤثر، توان غیر مؤثر به صورت کامل صحبت خواهیم کرد.

پودمان پنجم : توان در جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آمپرمتر، اندازه گیری جریان DC، ولت متر، اندازه گیری ولتاژ DC، اهم متر، وات متر، کنتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان پنجم : اندازه گیری جریان، ولتاژ و مقاومت اهمی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
42
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مباحث مطرح شده در پودمان پنجم می پردازیم.

پودمان پنجم : حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران
فهرست مطالب

پودمان اول : تولید انرژی الکتریکی

 • کلیات 
 • واحدیادگیری1 :تولید انرژی الکتریکی
 • واحدیادگیری2 :الکتریسیته 
 • واحدیادگیری3 :آثار جریان الکتریکی
 • ارزشیابی شایستگی پودمان اول

پودمان دوم : کار و توان الکتریکی

 • واحدیادگیری4 :مقاومت الکتریکی
 • واحدیادگیری5 :کار و توان الکتریکی
 • ارزشیابی شایستگی پودمان دوم

پودمان سوم  : اتصاالت سری و موازی الکتریکی

 • واحدیادگیری6 :اتصال مقاومت های اهمی
 • واحدیادگیری7 :باتری
 • ارزشیابی شایستگی پودمان سوم 
فصل چهارم : مدارهای جریان متناوب
 • واحدیادگیری8 :جریان متناوب
 • واحدیادگیری9 :الکترومغناطیس
 • واحدیادگیری10 :خازن 
 • ارزشیابی شایستگی پودمان چهارم

پودمان پنجم: اندازهگیری کمیتهای الکتریکی

 • واحدیادگیری11 :توان در جریان متناوب
 • واحدیادگیری12 :اندازهگیری جریان، ولتاژ و مقاومت اهمی
 • ارزشیابی شایستگی پودمان پنجم
معرفی کتاب
کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

گام به گام دهم

راهنمای گام به گام دهم دروس عمومی

گام به گام الکتروتکنیک

راهنمای گام به گام دهم رشته الکتروتکنیک

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت

دیدگاه بگذارید

25 دیدگاه ها برای "دانش فنی پایه الکتروتکنیک"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

سلام میشه از فیلمها در گروه کلاسی استفاده کنیم؟ فیلمها رو خودم خریداری کردم

با درود
خیر دوست عزیز این امکان وجود ندارد

سلام وقت بخیر
این فیلم آموزشی دی وی دی است یا اینجا دانلود میکنیم

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها به صورت دی وی دی می باشد.
موفق و پیروز باشید.

سلام خسته نباشید از من دوتا فایل ناقص دانلود شد الان هر کار میکنم میگه دیگه نمیتونید شما فقط ۵ بار میتونیستید دانلود کنید تو خدا بگین چکار کنم واقعا لازم دارم این فایل

با سلام
دوست عزیز لطفاً با شماره ی 09126200026 تماس بگیرید تا راهنماییتون کنم
موفق باشید

ببخشید حجم این فیلم اموزشی چقدرع؟؟

درود بر شما
11 گیگ هستش دوست عزیز
موفق باشید

سلام من میخام بصورت نت دانلود کنم اون موقع لینک دانلود میاد؟؟؟

با سلام
بله دوست عزیز این امکان وجود دارد.
موفق و پیروز باشید.

سلام چرا بعضی از مبحث ۷ به بعد قفله

سلام روز به خیر
تا قسمت 7 برای شما عزیزان به صورت رایگان قابل استفاده می باشد. به زودی به صورت کامل برای فروش در سایت قرار خواهد گرفت.
موفق باشید.

سلام چرا توضیحات ۷ به بعدقفله خواهشا بدید ?

سلام روز به خیر
دوست گرامی قسمت های قفل فقط برای نمایش مباحث تدریس شده می باشد و قابل استفاده برای کاربر نمی باشد .به زودی این بخش به صورت کامل برای فروش قرار خواهد گرفت.
موفق باشید.

رتبه :
     

سلاااااااااااام استاد اصغری بهترین معلم دنیا
من محمدرضا اصغرپورم قبلا شاگردتون بودم ،با کمک شما دانشگاه دولتی قبول شدم و رتبه ۲۰۶ کسب کردم البته یه مقدار تنبلی کردم 😐
از اینکه شما را دیدم بسیار خرسندم
برای یکی از عزیزان این کلیپ ها رو میخواستم بگیرم.آیا اون کلیپ ها قفل هستند رو هم اینجا قرار میدید؟ یا به صورت فروشی ؟ فقط منتظریم استاد اصغری عزیز

با درود
بله به زودی برای فروش بر روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق و پیروز باشید.

پودمان ۳ چرا نیست

با درود
موجود است اما به زودی برای فروش بر روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق و پیروز باشید

سلام این به زودی که میگید کی هستش؟

با درود
تا قبل از عید انشاء الله

خب وقتی آماده هستش بذارید دیگه.دلیل دیر گذاشتنتون چیه؟

با درود
دوست عزیز هفته آینده منتظر باشید

رتبه :
     

سلام و خسته نباشید بابت تمام زحمت ها و تلاش هایی که برای ما میکشید.
احیانا هنوز هم ویدئو آپلود میکنید چون من خیلی وقته که هنوز دارم این ها رو نگاه میکنم لطفا اکر میشه بیشتر و سری تر ویدئو آپلود کنید. خیلی ممنون

با درود
در آینده فیلم های بیشتری بر روی سایت بارگذاری خواهد شد.به سایت سر بزنبد
موفق و پیروز باشید

مبحث ميدان الكتريكي خيلي خوب بود🙏🏻