فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
بسته طلایی کنکور هنرستان
پیک آخر
فیلم های آماده فروش هنرستان
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
نظام قدیم
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

مهندس نقی اصغری آقاباقر
18 ساعت و 0 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1717 رای)
Loading...
آبان 19, 1398
16505

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این قسمت توضیحاتی در رابطه با درس دانش فنی تخصصی داده و این قسمت را با اولین پودمان کتاب که در رابطه با بردارها می باشد بحث را شروع می کنیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو به حل تمرین می پردازیم.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
3
توضیحات

در این بخش به بحث تجزیه یک بردار می پردازیم و روش های اندازه گیری آن نیز ارائه خواهد شد.

پودمان اول : تجزیه بردارها
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت به فرآیند بردارها به روش تحلیلی می پردازیم و مراحل آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : برآیند بردارها به روش تحلیلی
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
5
توضیحات

در این بخش به بحث تفاضل دو بردار می پردازیم و به معنی بردار تفاضل و رابطه ای که برای آن آمده و نحوه رسم بردار تفاضل را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تفاضل دو بردار
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به یک سری از نکات در مورد درس بردار می پردازیم که با کمک آنها انجام دادن تست برای دانش آموزان عزیز بسیار آسان تر و سریع تر خواهد شد.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان، توان مؤثر، توان غیر مؤثر به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : توان الکتریکی در جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان ظاهری به همراه حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : توان ظاهری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
9
توضیحات

در این بخش به حل تست های کنکور در رابطه با مباحث مطرح شده می پردازیم.

پودمان اول : حل تست کنکور
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی با رسم شکل و حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت به توضیح بیشتر برای مهارت بیشتر در RL می پردازیم.

پودمان اول : مهارت بیشتر در RL
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت ب حل تست مدارهای الکتریکی RL می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدارهای الکتریکی RL
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی RC خازن به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی RC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت به شباهت مدارهای RC و مدارهای RL می پردازیم.

پودمان اول : شباهت مدارهای RC و RL
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به مدارهای RC می پردازیم.

پودمان اول : تست مدارهای RC
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای RLC به صورت کامل به همراه مثال و رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدار الکتریکی R-L-C
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی RLC توضیح بیشتری خواهیم داد و بارسم شکل و مثال به درک بیشتر و بهتر این مفهوم کمک خواهیم کرد.

پودمان اول : حل مثال مدار RLC
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و حل تست های کنکور مربوط به سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست های مداری الکتریکی RLC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای الکتریکی 3 فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدارهای الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز، اتصال مثلث، اتصال ستاره را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
21
توضیحات

در این بخش به مطرح کردن مثال برای درک بهتر مطلب شبکه 3 فاز می پردازیم.

پودمان اول : مثال در رابطه با شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی 3 فاز به حل تست های مختلف کنکور سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدار الکتریکی 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختن ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : ترانسفورماتور تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
24
توضیحات

در این بخش در رابطه با انواع ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : انواع ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ترانسفورماتور، افت ولتاژ ترانسفورماتور به صورت کامل با رسم و شکل و مثال توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : اساس کار ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
26
توضیحات

در این بخش ابتدا به حل مثال و رسم شکل می پردازیم و سپس در رابطه با تلفات ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : تلفات ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آزمایش بی باری، آزمایش اتصال کوتاه توضیح داده و با مطرح کردن مثال به درک بهتر مطلب کمک خواهیم کرد.

پودمان دوم : آزمایش بی باری
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راندمان ماکزیمم به صورت کامل توضیح می دهیم و با مثال باعث درک بهتر مطلب خواهیم شد.

پودمان دوم : راندمان ماکزیمم
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور می پردازیم.

پودمان دوم : تست های ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ماشین های الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : اساس کار ماشین الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت در رابطه عوض کردن جهش چرخش میدان دوار به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : عوض کردن جهش چرخش میدان دوار
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گشتاور به صورت کامل با رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : گشتاور
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی که بسیار بحث مهمی است به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی ترانسفورماتوری، راه اندازی نرم، راه اندازی با کنترل هم زمان ولتاژ و فرکانس، کنترل سرعت موتورهای القایی، کنترل سرعت به روش تغییر قطب توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی ترانسفورماتوری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترمز موتورهای القایی، ترمز الکترومکانیکی، ترمز جریان مخالف، ترمز دینامیکی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ترمز موتورهای القایی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی، نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به پودمان سوم می پردازیم.

نمونه تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست های کنکور سال های گذشته مربوط به مباحث پودمان سوم می پردازیم.

پودمان سوم : ادامه حل تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عناصر سه ظرفیتی، عناصر پنج ظرفیتی، قطعه N، قطعه P، دیود به صورت کامل توضیح خواهم داد

پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
42
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با دیود، بایاس دیود، آزمایش دیود، پارامترهای دیود، دیتا شیت، برگه داده دیود معمولی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : دیود
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
43
توضیحات

در این قسمت در رابطه با یکسوسازی، یکسو کننده نیم موج تک فاز، یکسو کننده تمام موج تک فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : یکسوسازی
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
44
توضیحات

در این قسمت در رابطه با یکسو کننده تمام موج تک فاز به صورت، یکسو کننده تمام موج سه فاز، صافی یکسوساز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : یکسو کننده تمام موج تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
45
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترانزیستور، تریستور، آزمایش تریستور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : ترانزیستور
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
46
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده، طرز کار IGBT، آزمایش IGBT به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
47
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اینورتر توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم: اینورتر
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
48
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اینورترهای تک فاز و سه فاز، توان اینورترها و اصول کار اینورترهای به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : اینورترهای تک فاز و سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
49
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرکانس و ولتاژ خروجی اینورترها توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : فرکانس و ولتاژ خروجی اینورتر
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
50
توضیحات

در این قسمت به زبان فنی یا زبان تخصصی این رشته می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان فنی
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
51
توضیحات

در این قسمت به بررسی زبان تخصصی می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان تخصصی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
52
توضیحات

در این بخش به ادامه مبحث زبان تخصصی می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان تخصصی بخش 3
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی دانش فنی تخصصی رشته الکتروتکنیک

فهرست مطالب

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان اوّل

پودمان دوم : تحلیل ماشین های الکتریکی (ترانسفورماتورهای تک فاز)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان دوم

پودمان سوم : تحلیل ماشین های الکتریکی سه فاز (موتورهای القایی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان سوم
پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی (اینورتر)
  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان چهارم

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی (زبان فنی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان پنجم
معرفی کتاب
کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت

دیدگاه بگذارید

60 دیدگاه ها برای "دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

بنظرم کامل ترین فیلم اموزشی که یک نکته کوچیکم از قلم نیفتاده ممنون از انتشارات خوبتون

سپاس از همراهی شما دوست گرامی.
موفق و پایدار باشید.

سلان ببخشید ما زمان زیادی تا ازمون برامون باقی نمونده نمیشه فایلی برا دانلود دانش فنی تخصصی بزارید ؟

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی تکمیل شده و برای فروش قرار گرفته است شما می توانید خریداری کنید چنانچه در تهران هستید می توانید با خرید این فیلم آموزشی و پرداخت آن از طریق پیک همان روز فیلم آموزشی خود را دریافت فرمایید و چنانچه در شهرستان باشید هم در مدت 2 الی 3 روز به دست شما خواهد رسید. زمان زیادی از شما نمی گیرد همین الان میتونید خرید خود را انجام دهید.
موفق و پیروز باشید.

من خریدم دیروز خیلی ممنون که قرار دادین اگه میشه زودتر رو رله های قابل یرنامه ریزی هم کار کنین

با درود
بله دوست عزیز حتما در ماه های اینده برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت.
ممنون از همراهی شما

پس چرا پودمان پنج ندارع خب کاش یه ماه پیش قرار میادین اگه قرار بود اینطوری قرار بدین ولی بازم ممنون که دیگه زیاد منتظر نزاشتین

با درود
هم اکنون میتوانید شما این فیلم آموزشی را خریداری کنید که به ورت کامل میباشد و 5 پودمان به صورت کامل در این dvd آموزشی قرار گرفته شده است.
با آرزوی موفقیت

سلام
نمیشه حداقل تا کاملش بیاد
شما پودمان اولش رو به فروش بزارین؟؟

با درود خدمت شما دوست عزیز
متاسفانه امکان فروش پودمان های درس ها به صورت تکی وجود ندارد.
این فیلم آموزشی حتما در هفته های آینده برای فروش به روی سایت قرار خواهیم داد.
با آرزوی موفقیت برای شما

ببخشید این فیلم رو کی خریداری بکنیم چرا نمیشه خریداری کرد

با درود
این فیلم آموزشی در حال حاضر هنوز آماده برای فروش نمیباشد اما در هفته های آینده حتما به برای فروش به روی سایت بارگذاری میشود.
موفق و پیروز باشید

با سلام چگونه میتونم فایل رو خریداری کنم؟

با سلام و درود
کاربر گرامی این فیلم آموزشی در حال حاضر در مراحل تولید میباشد و موقتاً شما نمیتوانید این فیلم آموزشی را خریداری کنید اما در هفته های آینده این فیلم کامل خواهد شد و به روی سایت برای فروش قرار خواهیم داد.
با آرزوی تندرستی

سلام
تاریخ انتشار معلوم نیست؟؟

سلام روز به خیر
احتمالا تا یک ماه آیند تکمیل خواهد شد. ولی تاریخ دقیق و مشخصی وجود ندارد که خدمت شما اعلام کنیم.
موفق و پیروز باشید.

در اين شرايط كه كلاس ها به صورت غير حضورى هست ما شديدا به پودمان يك نياز داريم و تا زمان توليد متاسفانه امتحان ما هم تموم شده حداقل پودمان يك رو باز كنيد يا پودمانى فيلم رو به فروش برسونين تا ما كلاس دوازدهمى ها بتونيم استفاده كنيم

درود بر شما
دوست عزیز این فیلم در حال آماده سازی هستش و زمانی به فروش میرسد که به صورت کامل باشد.
حتما در ماه های آینده این فیلم تکمیل خواهد شد.
با آرزوی بهترین ها برای شما

سلام
خسته نباشید
خواهشا فیلم رو بذارید برا فروش ،گفتید تو این ماه میذاریم

با سلام روز بخیر
دوست گرامی برای تولید این فیلم انتشارات هیچ تاریخی اعلام نکرده است اما تولید این فیلم آموزشی در ماه های آینده وجود دارد.
با آرزوی تندرستی

سلام. تاریخ فروش این فیلم مشخص نشده؟

با درود
این فیلم موقتا تولید نشده است و به محض آماده شدن این فیلم برای فروش به روی سایت قرار داده میشود .
با آرزوی موفقیت برای شما

میشه پودمان اول رو تا زمان تکمیل شدن ازاد بزارید خیلی احتیاج دارم بعد کامل شدن بخریم الان پودمان اول ضروری نیازه لطفا ازاد بکنین بعد اتمام مراحل قفل کنین ما بخریم فقط پودمان یک اون یکی فیلم هارو پودمان چهارو ازاد گذاشتین پودمان یک این درسو ازاد کنین بعد تکمیل ما بخریم نمیشه تا موقع اتمام صبر کرد الان واقعا نیازه معلم ها کلا اف شدن درس نمیدن خواهشا

سلام روز به خیر
دوست گرامی متاسفانه این امکان وجود ندارد. فیلم ها به زودی تکمیل خواهد شد و روی سایت برای خرید قرار خواهد گرفت. لطفا با سایت چهارخونه همراه باشید.
موفق و پیروز باشید.

ایا دارع تولید میشه یا نه؟؟؟

درود بر شما
دوست عزیز این فیلم آموزشی اگر تولید بشه برای فروش حتما به روی سایت قرار خواهیم داد .
با آرزوی موفقیت

سلام میخواستم بپرسم که چه زمانی این درس در دسترس قرار میگیره لطفا هرچه زود تر این فیلم اموزشی رو در دسترس قرار بدین ممنون

با سلام روز بخیر
این فیلم آموزشی در حال حاضر آماده نمیباشد.اما در ماه های آینده این فیلم تکمیل میشود و برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق باشید

این فیلم های آموزشی کی موجود میشه بخریم

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها انشاالله تا یک ماه آینده آماده و برای خرید بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پیروز باشید.

درود بر شما
دوست گرامی انتشارات چهارخونه سعی میکند تا امسال این فلیم آموزشی را تکمیل کند اما تاریخ معیینی ندارد.
ممنون از همراهی شما

اقا دیگه کی قراره دروس دوازدهم الکتروتکنیک(دانش فنی تخصصی، رله، تابلو برق) اماده بشه؟؟
لطفا یکم سریع تر

با سلام و درود
دوست عزیز اگر منظور شما فیلم آموزشی هستش ، فیلم آموزشی این دروس امسال تولید میشود اما زمان و تاریخ مشخصی نداره اما به محض اتمام مراحل تولید حتما برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت.
با آرزوی موفقیت و پیروزی

سلام این فیلم دقیقا کی اماده میشه؟

سلام روز به خیر
دوست گرامی در حال برنامه ریزی و تدوین فیلم های آموزشی هستیم. به زودی تکمیل و روی سایت قرار خواهد گرفت. لطفا با ما همراه باشید.

اقای وحید فیلی من همینایی که هست رو میخوام بخرم، چیکار کنم؟
گذینه خرید نداره؟

با سلام خدمت شما دوست عزیز
دوست گرامی این فیلم هنوز کامل نشده که شما بتونید بخرید.در صورتی این فیلم آموزشی به فروش میرسد که تمام قسمت های این درس کامل شود و فیلم به طور کامل به فروش برسد .
با آروز موفقیت شما

سلام وقت بخیر طبق اعلام سازمان سنجش پودمان های 4و5 دروس تخصصی دوازدهم هنرستان ازش سوال طرح نمیشه.پس لزومی هم به خوندنش نیست. اگر اطلاعی ندارید لینکشو براتون میذارم. و درس دانش فنی تخصصی هم شاملش میشه. لطفا قیمت پودمان های 1تا3 رو بفرمایید تا بتونم با توجه به زمان اندک باقی مانده تا کنکور سریعا خرید کنم. ممنون میشم این لطف رو بکنید. متشکرم

http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=6552

با سلام
منظور از حذف کردند 20 درصد از دورس پایه دوازدهم به این معنا هستش که شما میتونید تا پایان پودمان و یا فصل 3 مطالعه کنید .
و اگر شما میتونید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید میتویند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید .
این فیلم آموزشی هنوز کامل نشده است و بعد از اتمام ابن فیلم برداری به صورت یک جا یعنی 5 پودمان باهم بهفروش میرسد .
با تشکر از توجه شما

سلام سازمان سنجش بخشی هایی رو از کتاب حذف الان من نمیخونم اون قسمت ها رو بخرم مهندس

با درود بر شما
لطفا با شماره گیری “پشتیبانی تلفنی” تماس بگیرید تا همکاران بنده شما رو راهنمایی کنند .
با سپاس از شما

سلام دوست عزیز الان ما اون قسمت هایی رو که داخل کنکور نمی یاد نخوایم بهریم باید چکار کنیم ممنون

با سلام روز بخیر
دوست گرامی لطفاً سوالتون رو واضح تر بفرمایید تا بتونم راهنماییتون کنم .
موق باشید

ببخشید میشه قیمتشو بگین میخام برنامه ریزی کنم ببینم چقدر پول نیاز دارم ممنون میشم میدونم کامل نشده ولی اگه کامل بشه قیمتش چنده

قیمت دانلودیش حدود 54هزار تومان میباشد و قیمت فیزیکی آن 72هزار تومن میباشد .
ممنون از حسن انتخاب شما

ببخشید پس چطور داخل سایت نمیاره چه وضعشه برادر لطفا بزاریدش تو سایت که سفارش بدیم ما هرچه دنبالش میگردیم نیست که نیست

با درود و سلام
دوست گرامی هنوز این فیلم آموزشی کامل نشده است و بعد از اتمام مراحل تولید انشالله برای فروش به روی سایت قرار میگیرد.
ممنون از انتخاب شما دوست عزیز

سلام کاملش رو قرار بدین لطفا

با سلام
حتما دوست عزیز
این فیلم آموزشی بعد از اتمام مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد.
با آرزوی سلامتی

سلام پودمان سه و چهارو کی قرار نیدین؟؟؟

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها در حال آماده سازی و تدوین است و پس از اتمام سریعا بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پایدار باشید.

سلام ببخشید از طریق دانلود چطوریه؟؟؟؟

با دورود
دوست عزیز برای خرید فیلم به صورت دانلودی شما میتونید از قسمت فیلم های آماده برای فروش فیلم مورد نظر خودتون رو خریداری کنید
با آرزوی سلامتی

سلام وقت بخیر
ببخشید فیلم های آموزشی این درس برام خیلی مهمه. الان فقط امیدم تا چاپ شدن کتابا به این فیلماست..
تو رو خدا اگه آماده س و امکانش هست شما یه راهی بگید هزینشو پرداخت کنم برام از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال کنید
واقعا ممنونتون میشم..

با دورود
امیر عزیز این فیلم در حال تولید هستش و حتما بلافاصله بعد از مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد
موفق باشید

رتبه :
     

امید اول ما خداس بعد شما وگرنه نمیتونیم چون قرارع مدرسه ها زمانشون کم بشه سعی کنید تموم کنین ممنون از زحمت های با ارزشتتون

باسلام
حتما دوست عزیز.
ممنون از همراهی شما دوست گرامی
سرافراز باشید

اگه پودمان ۳ هم بزارین عالی میشه

بادورود
دوست گرامی برای مشاهده ی کامل فیلم آموزشی باید یک مقدار صبور باشید تا این فیلم آموزشی کامل شود و برای فروش به روی سایت قرار بگیرد.
با تشکر از همراهی شما دوست عزیز

استاد اصغری بسیار عالی بود امکان داره مسائل بیشتری حل کنید تا مطلب به خوبی برای ما جا بیفته؟ ممنونم