فیلم آموزشی
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
کارنامه قبول شدگان
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی
رتبه 1 کنکور الکتروتکنیک

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

مهندس نقی اصغری آقاباقر
15 ساعت و 42 دقیقه

امتیازبه این صفحه

(55 رای)1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...
آبان 19, 1398
4060

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این قسمت توضیحاتی در رابطه با درس دانش فنی تخصصی داده و این قسمت را با اولین پودمان کتاب که در رابطه با بردارها می باشد بحث را شروع می کنیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو به حل تمرین می پردازیم.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
3
توضیحات

در این بخش به بحث تجزیه یک بردار می پردازیم و روش های اندازه گیری آن نیز ارائه خواهد شد.

پودمان اول : تجزیه بردارها
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت به فرآیند بردارها به روش تحلیلی می پردازیم و مراحل آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : برآیند بردارها به روش تحلیلی
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
5
توضیحات

در این بخش به بحث تفاضل دو بردار می پردازیم و به معنی بردار تفاضل و رابطه ای که برای آن آمده و نحوه رسم بردار تفاضل را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تفاضل دو بردار
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به یک سری از نکات در مورد درس بردار می پردازیم که با کمک آنها انجام دادن تست برای دانش آموزان عزیز بسیار آسان تر و سریع تر خواهد شد.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان، توان مؤثر، توان غیر مؤثر به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : توان الکتریکی در جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان ظاهری به همراه حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : توان ظاهری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
9
توضیحات

در این بخش به حل تست های کنکور در رابطه با مباحث مطرح شده می پردازیم.

پودمان اول : حل تست کنکور
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی با رسم شکل و حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت به توضیح بیشتر برای مهارت بیشتر در RL می پردازیم.

پودمان اول : مهارت بیشتر در RL
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت ب حل تست مدارهای الکتریکی RL می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدارهای الکتریکی RL
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی RC خازن به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی RC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت به شباهت مدارهای RC و مدارهای RL می پردازیم.

پودمان اول : شباهت مدارهای RC و RL
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به مدارهای RC می پردازیم.

پودمان اول : تست مدارهای RC
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای RLC به صورت کامل به همراه مثال و رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدار الکتریکی R-L-C
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی RLC توضیح بیشتری خواهیم داد و بارسم شکل و مثال به درک بیشتر و بهتر این مفهوم کمک خواهیم کرد.

پودمان اول : حل مثال مدار RLC
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و حل تست های کنکور مربوط به سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست های مداری الکتریکی RLC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای الکتریکی 3 فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدارهای الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز، اتصال مثلث، اتصال ستاره را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
21
توضیحات

در این بخش به مطرح کردن مثال برای درک بهتر مطلب شبکه 3 فاز می پردازیم.

پودمان اول : مثال در رابطه با شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی 3 فاز به حل تست های مختلف کنکور سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدار الکتریکی 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختن ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : ترانسفورماتور تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
24
توضیحات

در این بخش در رابطه با انواع ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : انواع ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ترانسفورماتور، افت ولتاژ ترانسفورماتور به صورت کامل با رسم و شکل و مثال توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : اساس کار ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
26
توضیحات

در این بخش ابتدا به حل مثال و رسم شکل می پردازیم و سپس در رابطه با تلفات ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : تلفات ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آزمایش بی باری، آزمایش اتصال کوتاه توضیح داده و با مطرح کردن مثال به درک بهتر مطلب کمک خواهیم کرد.

پودمان دوم : آزمایش بی باری
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راندمان ماکزیمم به صورت کامل توضیح می دهیم و با مثال باعث درک بهتر مطلب خواهیم شد.

پودمان دوم : راندمان ماکزیمم
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور می پردازیم.

پودمان دوم : تست های ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ماشین های الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : اساس کار ماشین الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت در رابطه عوض کردن جهش چرخش میدان دوار به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : عوض کردن جهش چرخش میدان دوار
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گشتاور به صورت کامل با رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : گشتاور
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی که بسیار بحث مهمی است به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی ترانسفورماتوری، راه اندازی نرم، راه اندازی با کنترل هم زمان ولتاژ و فرکانس، کنترل سرعت موتورهای القایی، کنترل سرعت به روش تغییر قطب توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی ترانسفورماتوری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترمز موتورهای القایی، ترمز الکترومکانیکی، ترمز جریان مخالف، ترمز دینامیکی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ترمز موتورهای القایی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی، نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به پودمان سوم می پردازیم.

نمونه تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست های کنکور سال های گذشته مربوط به مباحث پودمان سوم می پردازیم.

پودمان سوم : ادامه حل تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عناصر سه ظرفیتی، عناصر پنج ظرفیتی، قطعه N، قطعه P، دیود به صورت کامل توضیح خواهم داد

پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
42
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با دیود، بایاس دیود، آزمایش دیود، پارامترهای دیود، دیتا شیت، برگه داده دیود معمولی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : دیود
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی دانش فنی تخصصی رشته الکتروتکنیک

فهرست مطالب

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان اوّل

پودمان دوم : تحلیل ماشین های الکتریکی (ترانسفورماتورهای تک فاز)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان دوم

پودمان سوم : تحلیل ماشین های الکتریکی سه فاز (موتورهای القایی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان سوم
پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی (اینورتر)
  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان چهارم

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی (زبان فنی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان پنجم
معرفی کتاب
کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

روزبه یگانه روزبه یگانهپشتیبان فنی سایت

دیدگاه بگذارید

15 دیدگاه ها برای "دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از

ببخشید میشه قیمتشو بگین میخام برنامه ریزی کنم ببینم چقدر پول نیاز دارم ممنون میشم میدونم کامل نشده ولی اگه کامل بشه قیمتش چنده

قیمت دانلودیش حدود 54هزار تومان میباشد و قیمت فیزیکی آن 72هزار تومن میباشد .
ممنون از حسن انتخاب شما

سلام کاملش رو قرار بدین لطفا

با سلام
حتما دوست عزیز
این فیلم آموزشی بعد از اتمام مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد.
با آرزوی سلامتی

سلام پودمان سه و چهارو کی قرار نیدین؟؟؟

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها در حال آماده سازی و تدوین است و پس از اتمام سریعا بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پایدار باشید.

سلام ببخشید از طریق دانلود چطوریه؟؟؟؟

با دورود
دوست عزیز برای خرید فیلم به صورت دانلودی شما میتونید از قسمت فیلم های آماده برای فروش فیلم مورد نظر خودتون رو خریداری کنید
با آرزوی سلامتی

سلام وقت بخیر
ببخشید فیلم های آموزشی این درس برام خیلی مهمه. الان فقط امیدم تا چاپ شدن کتابا به این فیلماست..
تو رو خدا اگه آماده س و امکانش هست شما یه راهی بگید هزینشو پرداخت کنم برام از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال کنید
واقعا ممنونتون میشم..

با دورود
امیر عزیز این فیلم در حال تولید هستش و حتما بلافاصله بعد از مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد
موفق باشید

رتبه :
     

امید اول ما خداس بعد شما وگرنه نمیتونیم چون قرارع مدرسه ها زمانشون کم بشه سعی کنید تموم کنین ممنون از زحمت های با ارزشتتون

باسلام
حتما دوست عزیز.
ممنون از همراهی شما دوست گرامی
سرافراز باشید

اگه پودمان ۳ هم بزارین عالی میشه

بادورود
دوست گرامی برای مشاهده ی کامل فیلم آموزشی باید یک مقدار صبور باشید تا این فیلم آموزشی کامل شود و برای فروش به روی سایت قرار بگیرد.
با تشکر از همراهی شما دوست عزیز

استاد اصغری بسیار عالی بود امکان داره مسائل بیشتری حل کنید تا مطلب به خوبی برای ما جا بیفته؟ ممنونم