فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

مهندس نقی اصغری آقاباقر
18 ساعت و 0 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 رای)
Loading...
آبان 19, 1398
28357

نام استاد:مهندس نقی اصغری آقاباقر

کارشناسی ارشد رشته برق قدرت و 24 سال سابقه تدریس به عنوان هنرآموز رشته الکتروتکنیک، مولف کتاب های کمک درسی و کتاب های تست کنکور رشته الکتروتکنیک، و مدرس کنکور رشته الکتروتکنیک و رشته برق قدرت کنکور کاردانی به کارشناسی.

1
توضیحات

در این قسمت توضیحاتی در رابطه با درس دانش فنی تخصصی داده و این قسمت را با اولین پودمان کتاب که در رابطه با بردارها می باشد بحث را شروع می کنیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو به حل تمرین می پردازیم.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
3
توضیحات

در این بخش به بحث تجزیه یک بردار می پردازیم و روش های اندازه گیری آن نیز ارائه خواهد شد.

پودمان اول : تجزیه بردارها
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت به فرآیند بردارها به روش تحلیلی می پردازیم و مراحل آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : برآیند بردارها به روش تحلیلی
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
5
توضیحات

در این بخش به بحث تفاضل دو بردار می پردازیم و به معنی بردار تفاضل و رابطه ای که برای آن آمده و نحوه رسم بردار تفاضل را مورد بررسی قرار می دهیم.

پودمان اول : تفاضل دو بردار
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به یک سری از نکات در مورد درس بردار می پردازیم که با کمک آنها انجام دادن تست برای دانش آموزان عزیز بسیار آسان تر و سریع تر خواهد شد.

پودمان اول : حل تمرین
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان، توان مؤثر، توان غیر مؤثر به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : توان الکتریکی در جریان متناوب
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با توان ظاهری به همراه حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : توان ظاهری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
9
توضیحات

در این بخش به حل تست های کنکور در رابطه با مباحث مطرح شده می پردازیم.

پودمان اول : حل تست کنکور
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی با رسم شکل و حل مثال می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت به توضیح بیشتر برای مهارت بیشتر در RL می پردازیم.

پودمان اول : مهارت بیشتر در RL
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت ب حل تست مدارهای الکتریکی RL می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدارهای الکتریکی RL
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با مدار الکتریکی RC خازن به صورت کامل می پردازیم.

پودمان اول : مدار الکتریکی RC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت به شباهت مدارهای RC و مدارهای RL می پردازیم.

پودمان اول : شباهت مدارهای RC و RL
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به مدارهای RC می پردازیم.

پودمان اول : تست مدارهای RC
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای RLC به صورت کامل به همراه مثال و رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدار الکتریکی R-L-C
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی RLC توضیح بیشتری خواهیم داد و بارسم شکل و مثال به درک بیشتر و بهتر این مفهوم کمک خواهیم کرد.

پودمان اول : حل مثال مدار RLC
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
18
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و حل تست های کنکور مربوط به سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست های مداری الکتریکی RLC
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
19
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدارهای الکتریکی 3 فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : مدارهای الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز، اتصال مثلث، اتصال ستاره را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان اول : اتصال مصرف کننده نسبت به شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
21
توضیحات

در این بخش به مطرح کردن مثال برای درک بهتر مطلب شبکه 3 فاز می پردازیم.

پودمان اول : مثال در رابطه با شبکه 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مدار الکتریکی 3 فاز به حل تست های مختلف کنکور سال های گذشته می پردازیم.

پودمان اول : حل تست مدار الکتریکی 3 فاز
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساختن ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : ترانسفورماتور تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
24
توضیحات

در این بخش در رابطه با انواع ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : انواع ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ترانسفورماتور، افت ولتاژ ترانسفورماتور به صورت کامل با رسم و شکل و مثال توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : اساس کار ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
26
توضیحات

در این بخش ابتدا به حل مثال و رسم شکل می پردازیم و سپس در رابطه با تلفات ترانسفورماتور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان دوم : تلفات ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با آزمایش بی باری، آزمایش اتصال کوتاه توضیح داده و با مطرح کردن مثال به درک بهتر مطلب کمک خواهیم کرد.

پودمان دوم : آزمایش بی باری
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راندمان ماکزیمم به صورت کامل توضیح می دهیم و با مثال باعث درک بهتر مطلب خواهیم شد.

پودمان دوم : راندمان ماکزیمم
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور می پردازیم.

پودمان دوم : تست های ماشین های الکتریکی ترانسفورماتور
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ماشین های الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اساس کار ماشین های الکتریکی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : اساس کار ماشین الکتریکی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت در رابطه عوض کردن جهش چرخش میدان دوار به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : عوض کردن جهش چرخش میدان دوار
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گشتاور به صورت کامل با رسم شکل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : گشتاور
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
34
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی که بسیار بحث مهمی است به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با راه اندازی ترانسفورماتوری، راه اندازی نرم، راه اندازی با کنترل هم زمان ولتاژ و فرکانس، کنترل سرعت موتورهای القایی، کنترل سرعت به روش تغییر قطب توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : راه اندازی ترانسفورماتوری
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترمز موتورهای القایی، ترمز الکترومکانیکی، ترمز جریان مخالف، ترمز دینامیکی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : ترمز موتورهای القایی
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
37
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی، نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : تلفات و راندمان موتورهای الکتریکی
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان سوم : نمودار توازن توان موتورهای القایی سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
39
توضیحات

در این قسمت به حل تست های مربوط به پودمان سوم می پردازیم.

نمونه تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
40
توضیحات

در این قسمت به ادامه حل تست های کنکور سال های گذشته مربوط به مباحث پودمان سوم می پردازیم.

پودمان سوم : ادامه حل تست های پودمان سوم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
41
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عناصر سه ظرفیتی، عناصر پنج ظرفیتی، قطعه N، قطعه P، دیود به صورت کامل توضیح خواهم داد

پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
42
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با دیود، بایاس دیود، آزمایش دیود، پارامترهای دیود، دیتا شیت، برگه داده دیود معمولی به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : دیود
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
43
توضیحات

در این قسمت در رابطه با یکسوسازی، یکسو کننده نیم موج تک فاز، یکسو کننده تمام موج تک فاز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : یکسوسازی
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
44
توضیحات

در این قسمت در رابطه با یکسو کننده تمام موج تک فاز به صورت، یکسو کننده تمام موج سه فاز، صافی یکسوساز به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : یکسو کننده تمام موج تک فاز
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
45
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترانزیستور، تریستور، آزمایش تریستور به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : ترانزیستور
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
46
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده، طرز کار IGBT، آزمایش IGBT به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم : ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
47
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اینورتر توضیح خواهیم داد.

پودمان چهارم: اینورتر
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
48
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اینورترهای تک فاز و سه فاز، توان اینورترها و اصول کار اینورترهای به صورت کامل توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : اینورترهای تک فاز و سه فاز
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
49
توضیحات

در این قسمت در رابطه با فرکانس و ولتاژ خروجی اینورترها توضیح می دهیم.

پودمان چهارم : فرکانس و ولتاژ خروجی اینورتر
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
50
توضیحات

در این قسمت به زبان فنی یا زبان تخصصی این رشته می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان فنی
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
51
توضیحات

در این قسمت به بررسی زبان تخصصی می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان تخصصی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
52
توضیحات

در این بخش به ادامه مبحث زبان تخصصی می پردازیم.

پودمان پنجم : زبان تخصصی بخش 3
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی دانش فنی تخصصی رشته الکتروتکنیک

فهرست مطالب

پودمان اول : تحلیل مدارهای الکتریکی

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان اوّل

پودمان دوم : تحلیل ماشین‌های الکتریکی (ترانسفورماتورهای تک فاز)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان دوم

پودمان سوم : تحلیل ماشین‌های الکتریکی سه فاز (موتورهای القایی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان سوم
پودمان چهارم : کاربرد اتوماسیون صنعتی (اینورتر)
  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان چهارم

پودمان پنجم : کسب اطلاعات فنی (زبان فنی)

  •  ارزشیابی مبتنی بر شایستگی پودمان پنجم
معرفی کتاب
کتاب تست الکتروتکنیک

سوالات چهارگزینه ای الکتروتکنیک

کتاب تست عمومی پایه

سوالات چهارگزینه ای عمومی و پایه

نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
62 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مصطفی
1 سال قبل

تدریس استاد اصغری عالیه واقعا من چطور میتونم فیلم های آموزشی ایشون رو به صورت کلی خریداری کنم؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  مصطفی

درود بر شما
دوست عزیز شما میتوانید از طریق لینک زیر بسته کامل فیلم آموزشی الکتروتکنیک رو خریداری کنید
https://4khooneh.org/product/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9/
تندرست و سلامت باشید

MOHAMMAD
3 سال قبل

بنظرم کامل ترین فیلم اموزشی که یک نکته کوچیکم از قلم نیفتاده ممنون از انتشارات خوبتون

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  MOHAMMAD

سپاس از همراهی شما دوست گرامی.
موفق و پایدار باشید.

محمد
3 سال قبل

سلان ببخشید ما زمان زیادی تا ازمون برامون باقی نمونده نمیشه فایلی برا دانلود دانش فنی تخصصی بزارید ؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  محمد

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم آموزشی دانش فنی تخصصی تکمیل شده و برای فروش قرار گرفته است شما می توانید خریداری کنید چنانچه در تهران هستید می توانید با خرید این فیلم آموزشی و پرداخت آن از طریق پیک همان روز فیلم آموزشی خود را دریافت فرمایید و چنانچه در شهرستان باشید هم در مدت 2 الی 3 روز به دست شما خواهد رسید. زمان زیادی از شما نمی گیرد همین الان میتونید خرید خود را انجام دهید.
موفق و پیروز باشید.

3 سال قبل

من خریدم دیروز خیلی ممنون که قرار دادین اگه میشه زودتر رو رله های قابل یرنامه ریزی هم کار کنین

3 سال قبل
پاسخ به  MOHAMMAD_HOSSEINI

با درود
بله دوست عزیز حتما در ماه های اینده برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت.
ممنون از همراهی شما

محمد
3 سال قبل

پس چرا پودمان پنج ندارع خب کاش یه ماه پیش قرار میادین اگه قرار بود اینطوری قرار بدین ولی بازم ممنون که دیگه زیاد منتظر نزاشتین

3 سال قبل
پاسخ به  محمد

با درود
هم اکنون میتوانید شما این فیلم آموزشی را خریداری کنید که به ورت کامل میباشد و 5 پودمان به صورت کامل در این dvd آموزشی قرار گرفته شده است.
با آرزوی موفقیت

mostafa8888
3 سال قبل

سلام
نمیشه حداقل تا کاملش بیاد
شما پودمان اولش رو به فروش بزارین؟؟

3 سال قبل
پاسخ به  mostafa8888

با درود خدمت شما دوست عزیز
متاسفانه امکان فروش پودمان های درس ها به صورت تکی وجود ندارد.
این فیلم آموزشی حتما در هفته های آینده برای فروش به روی سایت قرار خواهیم داد.
با آرزوی موفقیت برای شما

م ح م د
3 سال قبل

ببخشید این فیلم رو کی خریداری بکنیم چرا نمیشه خریداری کرد

3 سال قبل
پاسخ به  م ح م د

با درود
این فیلم آموزشی در حال حاضر هنوز آماده برای فروش نمیباشد اما در هفته های آینده حتما به برای فروش به روی سایت بارگذاری میشود.
موفق و پیروز باشید

Amin
3 سال قبل

با سلام چگونه میتونم فایل رو خریداری کنم؟

3 سال قبل
پاسخ به  Amin

با سلام و درود
کاربر گرامی این فیلم آموزشی در حال حاضر در مراحل تولید میباشد و موقتاً شما نمیتوانید این فیلم آموزشی را خریداری کنید اما در هفته های آینده این فیلم کامل خواهد شد و به روی سایت برای فروش قرار خواهیم داد.
با آرزوی تندرستی

mostafa8888
3 سال قبل

سلام
تاریخ انتشار معلوم نیست؟؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  mostafa8888

سلام روز به خیر
احتمالا تا یک ماه آیند تکمیل خواهد شد. ولی تاریخ دقیق و مشخصی وجود ندارد که خدمت شما اعلام کنیم.
موفق و پیروز باشید.

بهشتى
3 سال قبل

در اين شرايط كه كلاس ها به صورت غير حضورى هست ما شديدا به پودمان يك نياز داريم و تا زمان توليد متاسفانه امتحان ما هم تموم شده حداقل پودمان يك رو باز كنيد يا پودمانى فيلم رو به فروش برسونين تا ما كلاس دوازدهمى ها بتونيم استفاده كنيم

3 سال قبل
پاسخ به  بهشتى

درود بر شما
دوست عزیز این فیلم در حال آماده سازی هستش و زمانی به فروش میرسد که به صورت کامل باشد.
حتما در ماه های آینده این فیلم تکمیل خواهد شد.
با آرزوی بهترین ها برای شما

بهمن
3 سال قبل

سلام
خسته نباشید
خواهشا فیلم رو بذارید برا فروش ،گفتید تو این ماه میذاریم

3 سال قبل
پاسخ به  بهمن

با سلام روز بخیر
دوست گرامی برای تولید این فیلم انتشارات هیچ تاریخی اعلام نکرده است اما تولید این فیلم آموزشی در ماه های آینده وجود دارد.
با آرزوی تندرستی

beheshti
3 سال قبل

سلام. تاریخ فروش این فیلم مشخص نشده؟

3 سال قبل
پاسخ به  beheshti

با درود
این فیلم موقتا تولید نشده است و به محض آماده شدن این فیلم برای فروش به روی سایت قرار داده میشود .
با آرزوی موفقیت برای شما

MOHAMMAD_HOSSEINI
3 سال قبل

میشه پودمان اول رو تا زمان تکمیل شدن ازاد بزارید خیلی احتیاج دارم بعد کامل شدن بخریم الان پودمان اول ضروری نیازه لطفا ازاد بکنین بعد اتمام مراحل قفل کنین ما بخریم فقط پودمان یک اون یکی فیلم هارو پودمان چهارو ازاد گذاشتین پودمان یک این درسو ازاد کنین بعد تکمیل ما بخریم نمیشه تا موقع اتمام صبر کرد الان واقعا نیازه معلم ها کلا اف شدن درس نمیدن خواهشا

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  MOHAMMAD_HOSSEINI

سلام روز به خیر
دوست گرامی متاسفانه این امکان وجود ندارد. فیلم ها به زودی تکمیل خواهد شد و روی سایت برای خرید قرار خواهد گرفت. لطفا با سایت چهارخونه همراه باشید.
موفق و پیروز باشید.

MOHAMMAD_HOSSEINI
3 سال قبل

ایا دارع تولید میشه یا نه؟؟؟

3 سال قبل
پاسخ به  MOHAMMAD_HOSSEINI

درود بر شما
دوست عزیز این فیلم آموزشی اگر تولید بشه برای فروش حتما به روی سایت قرار خواهیم داد .
با آرزوی موفقیت

yashar
3 سال قبل

سلام میخواستم بپرسم که چه زمانی این درس در دسترس قرار میگیره لطفا هرچه زود تر این فیلم اموزشی رو در دسترس قرار بدین ممنون

3 سال قبل
پاسخ به  yashar

با سلام روز بخیر
این فیلم آموزشی در حال حاضر آماده نمیباشد.اما در ماه های آینده این فیلم تکمیل میشود و برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت
موفق باشید

بهزاد
3 سال قبل

این فیلم های آموزشی کی موجود میشه بخریم

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  بهزاد

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها انشاالله تا یک ماه آینده آماده و برای خرید بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پیروز باشید.

3 سال قبل
پاسخ به  بهزاد

درود بر شما
دوست گرامی انتشارات چهارخونه سعی میکند تا امسال این فلیم آموزشی را تکمیل کند اما تاریخ معیینی ندارد.
ممنون از همراهی شما

3 سال قبل

اقا دیگه کی قراره دروس دوازدهم الکتروتکنیک(دانش فنی تخصصی، رله، تابلو برق) اماده بشه؟؟
لطفا یکم سریع تر

3 سال قبل
پاسخ به  سعید شبون

با سلام و درود
دوست عزیز اگر منظور شما فیلم آموزشی هستش ، فیلم آموزشی این دروس امسال تولید میشود اما زمان و تاریخ مشخصی نداره اما به محض اتمام مراحل تولید حتما برای فروش به روی سایت قرار خواهد گرفت.
با آرزوی موفقیت و پیروزی

علی
3 سال قبل

سلام این فیلم دقیقا کی اماده میشه؟

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  علی

سلام روز به خیر
دوست گرامی در حال برنامه ریزی و تدوین فیلم های آموزشی هستیم. به زودی تکمیل و روی سایت قرار خواهد گرفت. لطفا با ما همراه باشید.

Amir
3 سال قبل

اقای وحید فیلی من همینایی که هست رو میخوام بخرم، چیکار کنم؟
گذینه خرید نداره؟

3 سال قبل
پاسخ به  Amir

با سلام خدمت شما دوست عزیز
دوست گرامی این فیلم هنوز کامل نشده که شما بتونید بخرید.در صورتی این فیلم آموزشی به فروش میرسد که تمام قسمت های این درس کامل شود و فیلم به طور کامل به فروش برسد .
با آروز موفقیت شما

amir70jzsm
3 سال قبل

سلام وقت بخیر طبق اعلام سازمان سنجش پودمان های 4و5 دروس تخصصی دوازدهم هنرستان ازش سوال طرح نمیشه.پس لزومی هم به خوندنش نیست. اگر اطلاعی ندارید لینکشو براتون میذارم. و درس دانش فنی تخصصی هم شاملش میشه. لطفا قیمت پودمان های 1تا3 رو بفرمایید تا بتونم با توجه به زمان اندک باقی مانده تا کنکور سریعا خرید کنم. ممنون میشم این لطف رو بکنید. متشکرم

http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=6552

3 سال قبل
پاسخ به  amir70jzsm

با سلام
منظور از حذف کردند 20 درصد از دورس پایه دوازدهم به این معنا هستش که شما میتونید تا پایان پودمان و یا فصل 3 مطالعه کنید .
و اگر شما میتونید اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید میتویند به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید .
این فیلم آموزشی هنوز کامل نشده است و بعد از اتمام ابن فیلم برداری به صورت یک جا یعنی 5 پودمان باهم بهفروش میرسد .
با تشکر از توجه شما

Mahdi
3 سال قبل

سلام سازمان سنجش بخشی هایی رو از کتاب حذف الان من نمیخونم اون قسمت ها رو بخرم مهندس

3 سال قبل
پاسخ به  Mahdi

با درود بر شما
لطفا با شماره گیری “پشتیبانی تلفنی” تماس بگیرید تا همکاران بنده شما رو راهنمایی کنند .
با سپاس از شما

Mahdi
3 سال قبل

سلام دوست عزیز الان ما اون قسمت هایی رو که داخل کنکور نمی یاد نخوایم بهریم باید چکار کنیم ممنون

3 سال قبل
پاسخ به  Mahdi

با سلام روز بخیر
دوست گرامی لطفاً سوالتون رو واضح تر بفرمایید تا بتونم راهنماییتون کنم .
موق باشید

M>M>
4 سال قبل

ببخشید میشه قیمتشو بگین میخام برنامه ریزی کنم ببینم چقدر پول نیاز دارم ممنون میشم میدونم کامل نشده ولی اگه کامل بشه قیمتش چنده

4 سال قبل
پاسخ به  M>M>

قیمت دانلودیش حدود 54هزار تومان میباشد و قیمت فیزیکی آن 72هزار تومن میباشد .
ممنون از حسن انتخاب شما

4 سال قبل
پاسخ به  وحید فیلی

ببخشید پس چطور داخل سایت نمیاره چه وضعشه برادر لطفا بزاریدش تو سایت که سفارش بدیم ما هرچه دنبالش میگردیم نیست که نیست

4 سال قبل
پاسخ به  سعید شبون

با درود و سلام
دوست گرامی هنوز این فیلم آموزشی کامل نشده است و بعد از اتمام مراحل تولید انشالله برای فروش به روی سایت قرار میگیرد.
ممنون از انتخاب شما دوست عزیز

sarab
4 سال قبل

سلام کاملش رو قرار بدین لطفا

4 سال قبل
پاسخ به  sarab

با سلام
حتما دوست عزیز
این فیلم آموزشی بعد از اتمام مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد.
با آرزوی سلامتی

محمد
4 سال قبل

سلام پودمان سه و چهارو کی قرار نیدین؟؟؟

imeni(مدیر)
4 سال قبل
پاسخ به  محمد

سلام روز به خیر
دوست گرامی فیلم ها در حال آماده سازی و تدوین است و پس از اتمام سریعا بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
موفق و پایدار باشید.

محمد
4 سال قبل

سلام ببخشید از طریق دانلود چطوریه؟؟؟؟

4 سال قبل
پاسخ به  محمد

با دورود
دوست عزیز برای خرید فیلم به صورت دانلودی شما میتونید از قسمت فیلم های آماده برای فروش فیلم مورد نظر خودتون رو خریداری کنید
با آرزوی سلامتی

امیرسام
4 سال قبل

سلام وقت بخیر
ببخشید فیلم های آموزشی این درس برام خیلی مهمه. الان فقط امیدم تا چاپ شدن کتابا به این فیلماست..
تو رو خدا اگه آماده س و امکانش هست شما یه راهی بگید هزینشو پرداخت کنم برام از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال کنید
واقعا ممنونتون میشم..

4 سال قبل
پاسخ به  امیرسام

با دورود
امیر عزیز این فیلم در حال تولید هستش و حتما بلافاصله بعد از مراحل تولید به روی سایت برای فروش قرار میگیرد
موفق باشید

محمد
4 سال قبل

امید اول ما خداس بعد شما وگرنه نمیتونیم چون قرارع مدرسه ها زمانشون کم بشه سعی کنید تموم کنین ممنون از زحمت های با ارزشتتون

4 سال قبل
پاسخ به  محمد

باسلام
حتما دوست عزیز.
ممنون از همراهی شما دوست گرامی
سرافراز باشید

علیرضا
4 سال قبل

اگه پودمان ۳ هم بزارین عالی میشه

4 سال قبل
پاسخ به  علیرضا

بادورود
دوست گرامی برای مشاهده ی کامل فیلم آموزشی باید یک مقدار صبور باشید تا این فیلم آموزشی کامل شود و برای فروش به روی سایت قرار بگیرد.
با تشکر از همراهی شما دوست عزیز

سهیل
4 سال قبل

استاد اصغری بسیار عالی بود امکان داره مسائل بیشتری حل کنید تا مطلب به خوبی برای ما جا بیفته؟ ممنونم