فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

مشاوره دروس تخصصی تاسیسات

قصد داریم در این قسمت شما را در کنکور  تاسیسات  یاری رسانیم به همین منظور میخواهیم بخش هایی از درس های تاسیسات بهداشتی،رسم فنی عمومی،نقشه کشی تاسیسات،برق تاسیسات،تاسیسات حرارتی ، تاسیسات برودتی  که در کنکور اهمیت بیشتری نسبت به بخش های دیگر دارند در اختیارتان قرار دهیم تا وقت بیشتری برای این بخش ها بگذارید.

«درس تأسیسات بهداشتی سال دوم»

مشاوره دروس تخصصی(تاسیسات)

1ـفصل 1 و 2 بیش‌تر به مطالب عمومی و تعاریف می‌پردازد که در سال‌های گذشته با آن تا حدودی آشنا هستید و از اهمیت کم‌تری برخوردار است.

2ـفصل 3 تأسیسات بهداشتی دارای تعاریف نسبتاً تخصصی و مهم است که باید با کلیات آن حتماً آشنا باشید.

3ـفصل 4 محاسبت فنی است که بخش مربوط  به سطح و حجم از درجه‌ی اهمیت بالاتری برخوردار است که مطالعه آن ضروری است.

4ـفصل 5 و 6 و 7 تعاریف و کلیات و هم‌چنین بخش‌هایی که مربوط به مقررات ملی ساختمان می‌باشد مهم است.

5ـ فصل 8 محاسبات لوله‌کشی فقط تعاریف و شیوه‌ی محاسبه F.Uو افت فشار مسیر مهم است و تعیین قطر لزوماً سؤال نمی‌آید.

6ـفصل 9 و 10 و 11 تعاریف و مقررات ملی ساختمان مهم است.

7ـفصل 12 نحوه‌ی تعیین شیب لوله و تعیین DFUو شیوه‌ی تعیین قطر لوله‌های آب باران و حجم سپتیک مهم می‌باشد.

8ـ فصل 13 و 14 و 15 تعاریف، انواع لوله و کاربرد، انواع سیستم استخر و آتش‌نشانی و شیوه‌ی طراحی آن‌ها مهم می‌باشد.

«کتاب رسم فنی عمومی»

«کتاب رسم فنی عمومی»

1ـ فصل اول کلیات است که نوع و کاربرد ابزار نقشه‌کشی و تعاریف آن مهم است.

2ـفصل دوم کاربرد انواع کاغذ، مواد و ضخامت خطوط مهم است.

3ـ فصول دیگر به خصوص فصل 4 و 6 و 7 و 8 حتماً در کنکور سؤالاتی مطرح خواهد شد که یادگیری و درک شیوه‌ی ترسیم در این فصول به شما کمک خواهد نمود.

4ـفصل اندازه‌گذاری و معماری نیز در رابطه با روش‌ها ممکن است سؤالاتی مطرح گردد که فراگیری آن الزامی می‌باشد.

«درس نقشه‌کشی تأسیسات»

«درس نقشه‌کشی تأسیسات»

1ـسؤالاتی که از این مبحث مطرح می‎گردد بیش‌تر نمادها در کلیه فصول کتاب و هم‌چنین شیوه‌ی لوله‌کشی در پلان‌ها و فلودیاگرام می‌باشد.

2ـ  از بخش اتوکد سرفصل‌های مربوط به هر دستورالعمل فراگیری آن از اولویت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

«درس برق تأسیسات»

«درس برق تأسیسات»

1ـفصل اول و دوم کلیات را بیان می‌کنند و از درجه‌ی اهمیت کم‌تری برخوردار می‌باشند.

2ـ فصل سوم، روابط کار و توان دارای اهمیت است و مسائل مربوطه نیز باید فراگرفته شود به خصوص مسائلی که در رابطه با موتورها و گرما می‌باشند.

3ـفصل چهارم مدارات مقاومتی، سری و موازی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هم‌چنین در سؤالات کنکوری سؤالات ترکیبی (سری ـ موازی) در اولویت قرار دارند.

4ـفصل پنجم، تعاریف و اشکال مدارات جریان متناوب اهمیت بیش‌تری دارند.

5ـفصل ششم و هفتم مدارات سلفی و خازنی انواع آن‌ها و سیکل جریان آن مهم می‌باشد هم‌چنین مدارات خازنی سری و موازی و خصوصیات آن‌ها باید فرا گرفته شود.

6ـفصل هشتم ترانسفورماتورها و انواع آن هم‌چنین یک نمونه مسئله فرا گرفته شود.

7ـفصل نهم فصل بسیار مهمی است انواع موتورهای تک‌فاز و سه‌فاز و کاربر هر یک در جریان متناوب فرا گرفته شود.

8ـ فصل دهم انواع روش‌های حفاظت گفته شده که کلیات آن فراگرفته شود.

9ـفصل یازدهم کلیات مدارات الکتریکی متداول در تأسیسات فرا گرفته شود.

10ـفصل دوازده و سیزده و چهارده مدارات الکتریکی در تأسیسات است که تشریح و فراگیری کاربرد هر یک بسیار مهم می‌باشد.

«درس تأسیسات حرارتی»

«درس تأسیسات حرارتی»

1ـ فصل اول کلیات است که تعاریف مطرح شده مهم می‌باشند.

2ـفصل دوم محاسبات بار گرمایی، سعی شود برای یک جدار فرا گرفته شود و برای پلان‌های مفصل در امتحان نخواهد آمد.

3ـفصل سوم و چهارم کلیات و تعاریف مطرح شده فراگرفته شود.

4ـفصل پنجم و ششم و هفتم تعاریف مطرح شده در فصل و اجزای هر بخش و چگونگی ارتباط بین آن‌ها فرا گرفته شود.

هم‌چنین در این فصول مسائلی مطرح می‌گردد که بعضی از آن‌ها نیاز به جداول کتاب دارند لذا آن‌هایی که جداول مفصل دارند در سؤالات مطرح نخواهند شد اما نحوه‌ی محاسبه‌ی دبی، افت فشار در لوله‌ها، حجم مخزن دو جداره، دیگ و فرمول‌های هر یک باید فرا گرفته شود.

5ـفصل هشت فرمول محاسبه‌ی مخازن و هم‌چنین انواع مخازن و چگونگی اتصال آن مهم می‌باشد.

6ـفصل نهم انواع نشان‌دهنده و کنترل‌کننده‌ها و موارد کاربرد هر یک مهم بوده و باید فرا گرفته شود.

7ـفصل دهم سیستم هوای گرم فرمول محاسبه مقدار هوای گرم مهم است و هم‌چنین اجزای این سیستم فراگرفته شود.

8ـفصل یازدهم اشکال مربوط به هر تکیه‌گاه و موارد کاربرد آن‎‌ها فراگرفته شود.

9ـفصل دوازدهم انواع عایق و موارد کاربرد هر یک مهم است.

10ـفصل سیزده و چهارده تعاریف مطرح شده روش‌های گازرسانی و انواع کنتورها شیوه محاسبه‌ی قطر لوله، ارتفاع نصب وسایل گازسوز و مقررات ملی مطرح شده مهم است.

«درس تأسیسات برودتی»

«درس تأسیسات برودتی»

1ـ فصل اول تعاریف و کلیات فراگرفته شود.

2ـفصل دوم اجزای سیکل تبرید فرا گرفته شود.

3ـفصل سوم و چهارم تعاریف مربوط به هر یک، اجزای دستگاه‎ها، اشکال مربوطه و انواع آن‌ها مهم است و باید فراگرفته شود.

4ـفصل پنجم انواع کنترل‌کننده‌ها و تفاوت هر یک و اجزای آن‌ها، هم‌چنین شکل‌های مربوطه مهم می‌باشد.

5ـفصل ششم انواع اوپراتورها، موارد کاربرد هر یک و شیوه محاسبه‌ی آن مهم می‌باشد.

6ـفصل هفتم انواع تجهیزات جانبی سیکل تبرید، محل کاربرد و علت آن و هم‌چنین اشکال آن‌‎ها مهم می‌باشد.

7ـفصل هشتم انواع مواد سرمازا و روغن‌های تبرید و کاربرد هر یک فراگرفته شود.

8ـفصل نهم انواع کنترل‌های تأسیسات به خصوص ترموستات‌ها و انواع آن‌ها، رله‌ها و اورلدها مهم می‌باشد.

9ـفصل دهم تفاوت‌های بین سیستم‌های خانگی و تجاری مهم می‌باشد.

10ـفصل یازدهم تعاریف کلی مطرح شده هوای خشک، مرطوب، درصد رطوبت و .... و نمودار سایکرومتریک فراگرفته شود.

11ـفصل دوازدهم سیستم کریر و اجزای آن و تفاوت هر یک از درجه‌ی اهمیت بیش‌تری نسبت به سایر موارد مطرح شده در این فصل برخوردار است. 

نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها