فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

فیلم آموزشی حسابداری صنعتی کاردانش

علیرضا ابراهیم‌قزوینی
11 ساعت و 5 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 رای)
Loading...
آذر 13, 1398
8089

نام استاد:علیرضا ابراهیم‌قزوینی

کارشناس ارشد حسابداری، مولف و مدرس دروس تخصصی حسابداری، تدریس دروس تخصصی حسابداری و برگزاری بیش از 200 دوره کلاس‌های کنکور در مقاطع کاردانی (فنی حرفه ای و کاردانش) و کارشناسی از سال 1379 تاکنون در مراکز علمی آموزشی کشور و کلاس های کنکور، تالیف بیش از 14 عنوان کتب تخصصی حسابداری با محوریت شرکت در آزمون کنکور، طراح سوالات کنکورهای آزمایشی تعدادی از مراکز علمی آموزشی معتبر، مدرس دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته بازار سرمایه، راه ارتباطی؛ از طریق پیام در اینستاگرام به آدرس ghazvini.alireza110

1
توضیحات

در این بخش به تشریح آشنایی مقدماتی با حسابداری صنعتی، رشته های تخصصی حسابداری، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری عمومی، حسابرسی داخلی، بودجه بندی، تعریف حسابداری صنعتی، اهمیت حسابداری بهای تمام شده، کاربرد حسابداری بهای تمام شده، اصطلاحات متداول در حسابداری بهای تمام شده، عوامل بهای تمام شده، مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم، سایر هزینه های غیر مستقیم تولید، بها یابی و هزینه یابی، تولید، کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت می‌پردازیم.

فصل اول : شناخت حسابداری صنعتی
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
2
توضیحات

در این بخش به تشریح گردش هزینه ها و حل مسایل و تمرین های این بخش می‌پردازیم.

فصل اول : ادامه شناخت حسابداری صنعتی
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
3
توضیحات

در این قسمت به تشریح لزوم طبقه بندی هزینه ها، طبقه بندی طبیعی هزینه ها، طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : طبقه بندی عوامل هزینه
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
4
توضیحات

در این قسمت در رابطه با طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول، طبقه بندی هزینه ها با توجه به تغییر حجم تولید به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
5
توضیحات

دراین قسمت ابتدا به حل تست های کنکور سال های گذشته در رابطه با مباحث مطرح شده می پردازیم سپس به تشریم تهیه و تنظیم گزارش در مؤسسات تولیدی، گزارش مصرف مواد می پردازیم.

فصل دوم : تهیه و تنظیم گزارش در مؤسسات تولیدی
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
6
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با گزارش مصرف مواد، گزارش بهای تمام شده کالای شاخته شده بهای تولید به صورت کامل می پردازیم.

فصل دوم : گزارش مصرف مواد
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
7
توضیحات

در این قسمت در رابطه با محاسبه بهای تمام شده کالای در جریان ساخت طی دوره، بها تمام شده کالای ساخته شده طی دوره، گزارش های برون سازمانی، گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته، گزارش سود و زیان به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل دوم : محاسبه بهای تمام شده کالای در جریان ساخت طی دوره
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
8
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کنترل مواد، ماهیت حساب مواد، طبقه بندی مواد، مدیریت واحد برای مواد، دایره بازرسی و کنترل کیفیت، دایره انبار به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل سوم : کنترل مواد
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
9
توضیحات

در این قسمت در رابطه با عوامل مؤثر در تکمیل و ارسال برگ درخواست مواد، حد تجدید سفارش مواد، حداقل موجودی، باصرفه ترین مقدار سفارش، تعداد گردش موجودی مواد، حداکثر موجودی مواد به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

فصل سوم : حد تجدید سفارش مواد
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
10
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کسری و اضافه موجودی انبار، دایره حسابداری مواد، محاسبه بهای تمام شده مواد و ثبت های مربوط به آن توضیح می دهیم.

فصل سوم : کسری و اضافه موجودی انبار
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
11
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ثبت های مربوط به مواد خریداری شده به صورت کامل توضیح می دهیم.

فصل سوم : ثبت های مربوط به مواد خریداری شده
برای مشاهده کلیک کنید
9 دقیقه
12
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مسائلی که مطرح شد به حل مثال می پردازیم و به مبحث ثبت صدور مواد به تولید، برگشت مواد و ثبت مواد برگشتی به انبار توضیح می دهیم.

فصل سوم : ثبت صدور مواد به تولید
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
13
توضیحات

در این قسمت در رابطه با روش های ارزیابی موجودی مواد، روش اولین صادره از اولین وارده توضیح می دهیم.

فصل سوم : روش های ارزیابی موجودی مواد
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
14
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مسائل مطرح شده به حل مثال می پردازیم.

فصل سوم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
15
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه با مطالب مطرح شده می پردازیم سپس در رابطه با مباحث ارزیابی به روش اولین صادره از آخرین وارده توضیح می دهیم.

فصل سوم : ارزیابی به روش اولین صادره از آخرین وارده
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
16
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ارزیابی به روش میانگین توضیح می دهیم و در رابطه با مباحث درس داده شده به حل مثال می پردازیم.

فصل سوم : ارزیابی به روش میانگین
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
17
توضیحات

در این قسمت به حل تمرین و مثال و حل تست های کنکور در رابطه با مباحث فصل سوم می پردازیم.

فصل سوم : حل مثال و حل تست
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
18
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با کنترل حقوق و دستمزد توضیح می دهیم.

فصل چهارم : کنترل حقوق و دستمزد
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
19
توضیحات

دراین قسمت به ادامه توضیح در رابطه با کنترل حقوق و دستمزد توضیح می دهیم.

فصل چهارم : ادامه مبحث کنترل حقوق و دستمزد
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
20
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ساعات کار اضافی توضیح می دهیم و به حل مثال می پردازیم.

فصل چهارم : ادامه مبحث کنترل حقوق و دستمزد
برای مشاهده کلیک کنید
10 دقیقه
21
توضیحات

در این قسمت در رابطه با نوبت کاری، مرخصی استحقاقی توضیح می دهیم.

فصل چهارم : نوبت کاری
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
22
توضیحات

در این قسمت در رابطه با روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی، روش ایجاد ذخیره، عیدی و پاداش، طرح های تشویقی دستمزد توضیح می دهیم.

فصل چهارم : روش های ثبت دستمزد ایام مرخصی
برای مشاهده کلیک کنید
12 دقیقه
23
توضیحات

در این قسمت در رابطه با دستمزد کارگران با استفاده از طرح های تشویقی، اهداف طرح های تشویقی دستمزد، طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم توضیح می دهیم و به حل مثال می پردازیم.

فصل چهارم : دستمزد کارگران با استفاده از طرح های تشویقی
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
24
توضیحات

در این قسمت در رابطه با اوقات تلف شده، کارآموزی، کسور حقوق و دستمزد، مالیات بر حقوق و دستمزد، حق بیمه های اجتماعی، حق بیمه بیکاری، صندوق اجرا توضیح می دهیم.

فصل چهارم : اوقات تلف شده
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
25
توضیحات

در این قسمت در رابطه با کسور توافقی، مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد، ثبت لیست حقوق و دستمزد توضیح می دهیم.

فصل چهارم : کسور توافقی
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
26
توضیحات

در این قسمت در رابطه با مفهوم هزینه سربار، پیش بینی هزینه های سربار توضیح می دهیم.

فصل پنجم : کنترل هزینه های سربار
برای مشاهده کلیک کنید
16 دقیقه
27
توضیحات

در این قسمت در رابطه با طبقه بندی هزینه های سربار، سربار مستقیم و سربار غیرمستقیم، هزینه های واقعی سربار، شناسایی و جمع آوری اقلام مربوط به هزینه های سربار، ارتباط هزینه های سربار با مراکز هزینه، تسهیم هزینه های سربار توضیح می دهیم.

فصل پنجم : طبقه بندی هزینه های سربار
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
28
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تسهیم هزینه های سربار، روش های تسهیم ثانویه توضیح می دهیم.

فصل پنجم : تسهیم هزینه های سربار
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
29
توضیحات

در این قسمت در رابطه با تسهیم نهایی سربار به صورت کامل توضیح می دهیم.،

فصل پنجم : تسهیم نهایی سربار
برای مشاهده کلیک کنید
13 دقیقه
30
توضیحات

در این قسمت در رابطه با هزینه یابی سفارشات به صورت کامل توضیح می دهیم.

فصل ششم : هزینه یابی سفارشات
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
31
توضیحات

در این قسمت در رابطه با ثبت های حسابداری بر اساس هزینه یابی نرمال، ثبت هزینه های غیر مستقیم، محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار به صورت کامل توضیح می دهیم.

فصل ششم : ثبت های حسابداری بر اساس هزینه یابی نرمال
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
32
توضیحات

در این قسمت به حل مثال در رابطه با موارد توضیح داده شده می پردازیم.

فصل ششم : سیستم های هزینه یابی
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
33
توضیحات

در این قسمت در رابطه با سیستم هزینه یابی مرحله ای، جریان گردش محصول، مقایسه هزینه یابی سفارش کار و هزینه هابی مرحله ای توضیح می دهیم.

فصل هفتم : سیستم هزینه یابی مرحله ای
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
34
توضیحات

در این بخش در رابطه با هزینه یابی مرحله ای مقدماتی و پیشرفته، ثبت های حسابدای در هزینه یابی مرحله ای، ثبت سربار ساخت، ثبت قیمت تمام شده واحد های تکمیل شده یک مرحله، گزارش هزینه تولید، محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول توضیح می دهیم.

فصل هفتم : مراحل هزینه یابی
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
35
توضیحات

در این قسمت در رابطه با گزارش هزینه تولید، ثبت های حسابداری مربوط به شرکت تولیدی مهرکام، ضایعات، واحدهای معیوب و ناقص توضیح می دهیم.

فصل هفتم : گزارش هزینه تولید
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
36
توضیحات

در این قسمت به توضیح در رابطه با محاسبه بهای تمام شده ضایعات، گزارش معادل آحاد تکمیل شده، بهای تمام شده ضایعات عادی، ارزش ضایعات توضیح می دهیم.

فصل هفتم : محاسبه بهای تمام شده ضایعات
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
37
توضیحات

دراین قسمت در رابطه با محاسبه بهای تمام شده ضایعات غیر عادی، ثبت های حسابداری مربوط به ضایعات، گزارش هزینه تولید توضیح می دهیم.

فصل هفتم: محاسبه بهای تمام شده ضایعات غیر عادی
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
38
توضیحات

در این قسمت به حل مثال می پردازیم و سپس به توضیح در رابطه با گزارش هزینه تولید م پردازیم.

فصل هفتم : حل مثال
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

فیلم های آموزشی حسابداری صنعتی کاردانش

فهرست مطالب

فصل اول : شناخت حسابداری صنعتی

 • آشنایی مقدماتی با مفاهیم حسابداری
 • صنعتی 
 • تعریف حسابداری صنعتی 
 • اهمیت حسابداری بهای تمام شده 
 • کاربرد حسابداری بهای تمام شده 
 • اصطالحات متداول درحسابداری
 • بهای تمام شده 
 • عوامل بهای تمام شده 
 • بهایابی و هزینه‌یابی 
 • تولید 
 • کالای ساخته شده 
 • کالای در جریان ساخت
 • حساب کالای در جریان ساخت

فصل دوم : طبقه بندی عوامل هزینه (عوامل بهای تمام شده)

 • زوم طبقه بندی هزینه ها
 •  طبقه بندی طبیعی هزینه 
 • طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تولید محصول
 •  هزینه های مستقیم 
 • هزینه های غیرمستقیم تولید 
 • طبقه بندی هزینه ها باتوجه به تغییر حجم تولید 
 • هزینه های ثابت 
 • هزینه های متغیر 
 • هزینه های نیمه متغیر 
 • تهیه وتنظیم گزارش درمؤسسات تولیدی
 • گزارشهای درون سازمانی
 • گزارشهای برون سازمانی

فصل سوم : کنترل مواد

 • ماهیت حساب مواد 
 • طبقه بندی مواد 
 • مواد مستقیم 
 • مواد غیر مستقیم 
 • تهیه وکنترل مواد
 • مدیریت واحد برای مواد 
 • دوایر کنترل کننده مواد
 • دایره خرید  (دایره تدارکات)
 • دایره بازرسی وکنترل کیفیت 
 • دایره انبار 
 • دایره حسابداری مواد 
 • روشهای ارزیابی موجودی مواد 
 • روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
 • ارزیابی به روش اولین صادره ازآخرین وارده (LIFO)
 • ارزیابی به روش میانگین

فصل چهارم : کنترل حقوق و دستمزد

 • دوایر و ادارات کنترل کننده حقوق و دستمزد 
 • دایره کارگزینی 
 • دایره حضور و غیاب 
 • دایره ثبت اوقات کار
 • دایره زمان سنجی 
 • دایره برنامه ریزی تولید 
 • دایره حسابداری حقوق و دستمزد
 •  دایره حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده)
 • اطلاعات الزم جهت محاسبه حقوق و دستمزد 
 • حقوق پایه 
 • ساعت کارعادی 
 • ساعات کار اضافی 
 • نوبت کاری
 • مرخصی استحقاقی
 •  عیدی و پاداش 
 • طرحهای تشویقی دستمزد
 •  اوقات تلف شده 
 • کارآموزی
 •  تنظیم لیست حقوق و دستمزد 
 • کسورحقوق و دستمزد 
 • مالیات برحقوق و دستمزد
 •  حق بیمه های اجتماعی
 •  حق بیمه بیکاری
 •  صندوق اجرا (اجرائیات)
 • ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد
 • ثبت لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه
 • ثبت تسهیم هزینه حقوق و دستمزد

فصل پنجم : کنترل هزینه های سربار

 • مفهوم هزینه سربار 
 • پیش بینی هزینه های سربار
 •  نامعلوم بودن مبلغ بسیاری
 • از هزینههای واقعی تا پایان دوره مالی
 • تفاوت تعداد یا مقدار تولید واقعی با تعداد یا مقدار تولید برنامهریزی شده در ابتدای دوره 
 • به وجودآوردن انگیزه مقایسه در مدیران 
 • طبقه بندی هزینه سربار
 • سربار مستقیم و سربار غیرمستقیم 
 • سربار ثابت، متغیر و نیمه متغیر
 • طبقه بندی براساس حمل انجام هزینه 
 • هزینه های واقعی سربار 
 • شناسایی و جمع آوری اقالم مربوط
 • به هزینه های سربار
 •  ارتباط هزینه های سربار با مراکز هزینه 
 • مراكز يا دواير توليدی 
 • دواير پشتیبانی
 •  تسهيم هزينه هاي سربار
 •  تسهيم اوليه
 •  تسهیم ثانویه 
 • روشهای تسهیم ثانویه
 •  تسهیم ثانویه به روش مستقیم
 •  تسهیم ثانویه به روش یکطرفه
 •  سهیم ثانویه به روش دوطرفه (متقابل)
 • چرا هزینه های سربار در ابتدای دوره مالی برآورد میشوند نرخ جذب سربار 
 • محاسبه نرخ جذب سربار بر مبنای ساعت کار مستقیم
 • محاسبه سربارساخت جذب شده
 • ثبت هزینه های سربار 
 • ثبت سربار ساخت جذب شده 
 • ثبت هزینه های واقعی سربار
 • محاسبه کسر یا اضافه سربارجذب شده

فصل ششم : هزینه یابی سفارشات

 • سیستم هزینه یابی سفارشات 
 • سیستم هزینه یابی مرحله ای 
 • روشهای هزینه یابی
 • روش هزینه یابی واقعی
 • روش هزینه یابی نرمال 
 • روش هزینه یابی استاندارد
 • کارت هزینه سفارش 
 • اسناد و مدارک الزم در هزینه یابی سفارش کار 
 • ثبت های حسابداری هزینه‌یابی
 • سفارشات با استفاده از روش هزینه‌یابی نرمال 
 • ثبت خرید مواد اولیه مستقیم 
 • ثبت مواد غيرمستقيم 
 • ثبت صدور نواد مستقیم و غیر مستقیم به تولید
 • ثبت دستمزد 
 • ثبت هزينه های مستقيم واقعی
 • بت سربارساخت جذب شده
 • ثبت بهای تمام شده سفارشات ساخته شده 
 • ثبت بهای تمام شده سفارشات فروش رفته 
 • ثبت بهای فروش سفارشات
 • محاسبه کسریا اضافه جذب سربار

فصل هفتم : سیستم هزینه یابی مرحله ای

 • تهیه گزارش معادل آحاد و گزارش هزینه تولید
 •  تهیه گزارش معادل آحاد تکمیل شده
 •  ثبت های حسابداری درهزینه یابی مرحله ای
 • ثبت مواد مستقیم صادره به تولید
 •  ثبت دستمزد مستقیم
 • ثبت سربار ساخت
 •  ثبت قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شدۀ یک مرحله
 •  ثبت حسابداری کالاهای فروش رفته
 •  گزارش هزینه تولید
 •  هزینه های قابل تخصیص
 •  تخصیص هزینه ها 
 • ضایعات
 •  ضایعات عادی
 •  ضایعات غیرعادی
 •  واحدهاي معيوب و ناقص
 •  محاسبه بهای تمام شده ضایعات
 •  نقطه بازرسی
 •  بهای تمام شده ضایعات عادی
 • ارزش ضایعات
 •  محاسبه بهای تمام شده ضایعات غیرعادی
 •  ثبت های حسابداری مربوط به ضایعات
معرفی کتاب
کتاب حسابداری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای حسابداری

نکته به نکته عمومی و پایه

آموزش نکته به نکته دروس عمومی و پایه

کتاب تست عمومی و پایه

مجموعه سوالات چهارگزینه ای عموم و پایه

گام به گام حسابداری

راهنمای گام به گام رشته حسابداری

نکته به نکته حسابداری

مجموعه سوالات نکته به نکته دروس حسابداری

روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
8 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جلال قلی وند
1 سال قبل

سلام و درود
میخواستم بدونم فقط با زدن تست های تخصصی میتونم در کنکور نتیجه خوبی داشته باشم؟؟؟

1 سال قبل
پاسخ به  جلال قلی وند

سلام
جلال عزیز این امکان وجود دارد اما درصد قبولی شما در کنکور رو پایین میاره به این دلیل که رقبای شما امکان داره که از دروس عمومی و پایه هم تست زنی کنند و از شما پیشی بگیرند
با آرزوی موفقیت شما در کنکور

Tala
3 سال قبل

سلام چجوری میتونم تمام قسمت های این درس رو دانلود کنم؟ گزینه ای به نام خرید در این صفحه برای من وجود ندارد. ممنون میشم راهنمایی کنید

imeni(مدیر)
3 سال قبل
پاسخ به  Tala

سلام روز به خیر
دوست گرامی این درس هنوز تکمیل نشده به محض کامل شدن برای خرید در سایت قرار داده خواهد شد.
موفق و پیروز باشید.

حنانه
3 سال قبل

لطفاکلیپ آموزشی فصل۶هم بزارید

مدیر
3 سال قبل
پاسخ به  حنانه

با درود
در آینده حتما قرار خواهد گرفت

فرشته
4 سال قبل

سلام ایشون فصل ۶صنعتی آموزش دادن

مدیر
4 سال قبل
پاسخ به  فرشته

با درود
لطفا سوال خود را واضح بفرمایید