فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

آموزش طراحی ونصب کابینت آشپزخانه

1
توضیحات

در این ویدئو درباره فضای کارگاه به صورت کامل بحث خواهد شد.

فضای کارگاه
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
2
توضیحات

در این ویدئو درباره ابزارهای کارگاه به صورت کامل بحث خواهد شد.

ابزارهای کارگاه
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
3
توضیحات

در این ویدئو درباره انتخاب مواد اولیه به صورت کامل بحث خواهد شد.

انتخاب مواد اولیه
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
4
توضیحات

در این ویدئو درباره یراق آلات به صورت کامل بحث خواهد شد.

یراق آلات
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
5
توضیحات

در این ویدئو درباره اندازه‌گیری به صورت کامل بحث خواهد شد.

اندازه‌گیری
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
6
توضیحات

در این ویدئو درباره رسم پلان به صورت کامل بحث خواهد شد.

رسم پلان
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
7
توضیحات

در این ویدئو درباره اندازه‌گیری با متر لیزری به صورت کامل بحث خواهد شد.

اندازه‌گیری با متر لیزری
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
8
توضیحات

در این ویدئو درباره آموزش نرم‌افزار (1) Kitchen Draw به صورت کامل بحث خواهد شد.

آموزش نرم‌افزار (1) Kitchen Draw
برای مشاهده کلیک کنید
34 دقیقه
9
توضیحات

در این ویدئو درباره آموزش نرم‌افزار (2) Kitchen Draw به صورت کامل بحث خواهد شد.

آموزش نرم‌افزار (2) Kitchen Draw
برای مشاهده کلیک کنید
4 دقیقه
10
توضیحات

در این ویدئو درباره آموزش نرم‌افزار (1) Cut master به صورت کامل بحث خواهد شد.

آموزش نرم‌افزار (1) Cut master
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
11
توضیحات

در این ویدئو درباره آموزش نرم‌افزار (2) Cut master به صورت کامل بحث خواهد شد.

آموزش نرم‌افزار (2) Cut master
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
12
توضیحات

در این ویدئو درباره حمل MDF به صورت کامل بحث خواهد شد.

حمل MDF
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
13
توضیحات

در این ویدئو درباره برش MDF به صورت کامل بحث خواهد شد.

برش MDF
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
14
توضیحات

در این ویدئو درباره فاصله تیغه و گونیا به صورت کامل بحث خواهد شد.

فاصله تیغه و گونیا
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
15
توضیحات

در این ویدئو درباره گونیا در دستگاه دورکن به صورت کامل بحث خواهد شد.

گونیا در دستگاه دورکن
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
16
توضیحات

در این ویدئو درباره گونیای طولی در دستگاه دورکن به صورت کامل بحث خواهد شد.

گونیای طولی در دستگاه دورکن
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
17
توضیحات

در این ویدئو درباره تیغه‌های دستگاه دورکن به صورت کامل بحث خواهد شد.

تیغه‌های دستگاه دورکن
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
18
توضیحات

در این ویدئو درباره ارتفاع تیغه به صورت کامل بحث خواهد شد.

ارتفاع تیغه
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
19
توضیحات

در این ویدئو درباره کلید تیغه به صورت کامل بحث خواهد شد.

کلید تیغه‌ها
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
20
توضیحات

در این ویدئو درباره برش صفحه به صورت کامل بحث خواهد شد.

برش صفحه
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
21
توضیحات

در این ویدئو درباره اندازه بری به صورت کامل بحث خواهد شد.

اندازه بری
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
22
توضیحات

در این ویدئو درباره تنظیم شیار زنی به صورت کامل بحث خواهد شد.

تنظیم شیار زنی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
23
توضیحات

در این ویدئو درباره شیار زنی به صورت کامل بحث خواهد شد.

شیار زنی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
24
توضیحات

در این ویدئو درباره دوئیدگی به صورت کامل بحث خواهد شد.

دوئیدگی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
25
توضیحات

در این ویدئو درباره برش پشت بند به صورت کامل بحث خواهد شد.

برش پشت بند
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
26
توضیحات

در این ویدئو درباره برش فارسی بر به صورت کامل بحث خواهد شد.

برش فارسی بر
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
27
توضیحات

در این ویدئو درباره استفاده از شابلون به صورت کامل بحث خواهد شد.

استفاده از شابلون
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
28
توضیحات

در این ویدئو درباره نشانه‌گذاری با سنبه به صورت کامل بحث خواهد شد.

نشانه‌گذاری با سنبه
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
29
توضیحات

در این ویدئو درباره ابزار سوراخ‌کاری به صورت کامل بحث خواهد شد.

ابزار سوراخ‌کاری
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
30
توضیحات

در این ویدئو درباره سوراخ‌کاری با دریل به صورت کامل بحث خواهد شد.

سوراخ‌کاری با دریل
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
31
توضیحات

در این ویدئو درباره دستگاه پی وی سی زن به صورت کامل بحث خواهد شد.

دستگاه پی وی سی زن
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
32
توضیحات

در این ویدئو درباره نکات ایمنی دستگاه پی وی سی زن به صورت کامل بحث خواهد شد.

نکات ایمنی دستگاه پی وی سی زن
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
33
توضیحات

در این ویدئو درباره مونتاژ یونیت یک در به صورت کامل بحث خواهد شد.

مونتاژ یونیت یک در
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
34
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب قید پشت‌بند به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب قید پشت‌بند
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
35
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب پایه (1) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب پایه (1)
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
36
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب پایه (2) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب پایه (2)
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
37
توضیحات

در این ویدئو درباره جاسازی طبقات به صورت کامل بحث خواهد شد.

جاسازی طبقات
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
38
توضیحات

در این ویدئو درباره مونتاژ یونیت دو در به صورت کامل بحث خواهد شد.

مونتاژ یونیت دو در
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
39
توضیحات

در این ویدئو درباره یونیت هوایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

یونیت هوایی
برای مشاهده کلیک کنید
8 دقیقه
40
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب ستون به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب ستون
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
41
توضیحات

در این ویدئو درباره برش پشت‌بند سینک به صورت کامل بحث خواهد شد.

برش پشت‌بند سینک
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
42
توضیحات

در این ویدئو درباره تراز دستی به صورت کامل بحث خواهد شد.

تراز دستی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
43
توضیحات

در این ویدئو درباره تراز لیزری به صورت کامل بحث خواهد شد.

تراز لیزری
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
44
توضیحات

در این ویدئو درباره تراز لیزر نهایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

تراز لیزر نهایی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
45
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب ریل کشو به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب ریل کشو
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
46
توضیحات

در این ویدئو درباره جاگذاری کشوها به صورت کامل بحث خواهد شد.

جاگذاری کشوها
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
47
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب درهای کشو به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب درهای کشو
برای مشاهده کلیک کنید
6 دقیقه
48
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب فیتینگ به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب فیتینگ
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
49
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب هنگر در یونیت هوایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب هنگر در یونیت هوایی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
50
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب یونیت هوایی (1) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب یونیت هوایی (1)
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
51
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب یونیت هوایی (2) به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب یونیت هوایی (2)
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
52
توضیحات

در این ویدئو درباره خط تراز یونیت هوایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

پیچ یونیت هوایی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
53
توضیحات

در این ویدئو درباره خط تراز یونیت هوایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

خط تراز یونیت هوایی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
54
توضیحات

در این ویدئو درباره سوراخ کاری دیوار به صورت کامل بحث خواهد شد.

سوراخ کاری دیوار
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
55
توضیحات

در این ویدئو درباره مرحله پایانی نصب یونیت هوایی به صورت کامل بحث خواهد شد.

مرحله پایانی نصب یونیت هوایی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
56
توضیحات

در این ویدئو درباره مونتاژ باکس هود به صورت کامل بحث خواهد شد.

مونتاژ باکس هود
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
57
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب باکس هود به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب باکس هود
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
58
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب درهای کابینت به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب درهای کابینت
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
59
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب دستگیره به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب دستگیره
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
60
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب جک در آبچکان به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب جک در آبچکان
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
61
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب صفحه کابینت و آب‌بندی به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب صفحه کابینت و آب‌بندی
برای مشاهده کلیک کنید
3 دقیقه
62
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب تاج و زیر چراغی به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب قرنیز
برای مشاهده کلیک کنید
2 دقیقه
63
توضیحات

در این ویدئو درباره نصب تاج و زیر چراغی به صورت کامل بحث خواهد شد.

نصب تاج و زیر چراغی
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
64
توضیحات

در این ویدئو درباره توضیحات کلی و اخلاق حرفه‌ای به صورت کامل بحث خواهد شد.

توضیحات کلی و اخلاق حرفه‌ای
برای مشاهده کلیک کنید
5 دقیقه
65
توضیحات

در این ویدئو درباره نمای قبل و بعد از اجرا به صورت کامل بحث خواهد شد.

نمای قبل و بعد از اجرا
برای مشاهده کلیک کنید
1 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  0 نظرات
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها