فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

فیلم آموزشی حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش پرورش

مجید ذاکر
23 ساعت و 47 دقیقه

امتیازبه این صفحه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (62 رای)
Loading...
مهر 15, 1402
2834

نام استاد:مجید ذاکر

کارشناس ارشد معماری – کارشناس ارشد Social Works از دانشگاه فلیندرز استرالیا – مشاور تحصیلی ارشد از انجمن مشاوران

1
توضیحات

در این ویدئو به صورت کلی با دورۀ حیطه اختصاصی آشنا می شوید و محتوای دروس روان‌شناسی تربیتی (پرورشی)؛ روش‌ها و فنون تدریس؛ سنجش و ارزشیابی تحصیلی، و اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش توضیح داده می‌شوند.

معرفی دورۀ حیطه اختصاصی
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
2
توضیحات

این قسمت به مفاهیم اساسی در حوزۀ روان‌شناسی تربیتی اختصاص دارد و تعاریفی همچون؛ یادگیری، آموزش، تدریس و غیره مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

2- روان‌شناسی تربیتی قسمت اول
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
3
توضیحات

- پژوهش چیست و انواع آن کدام است و طی چه مراحلی انجام می‌شود؟ به این سوال‌ها پاسخ داده‌ایم. چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

3- روان‌شناسی تربیتی قسمت دوم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
4
توضیحات

- تدریس نظریۀ رشد شناختی پیاژه و مراحل رشد در این نظریه

4- ‌روان‌شناسی تربیتی قسمت سوم
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
5
توضیحات

- ادامۀ مراحل رشد شناختی پیاژه، مفهوم هوش و تفکر در این نظریه و کاربردهای این نظریه را مورد بحث قرار داده‌ایم. سپس انتقادهای مطرح شده را بررسی و نوپیاژه‌ای‌ها را معرفی کرده‌ایم.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

5- روان‌شناسی تربیتی قسمت چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
32 دقیقه
6
توضیحات

- لِو ویگوتسکی و نظریۀ رشد شناختی او موضوع این قسمت از درس است. اصول و مبانی نظریۀ ویگوتسکی و کاربردهای این نظریه در این ویدئو تدریس شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

6- روان‌شناسی تربیتی قسمت پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
7
توضیحات

- نظریۀ برونر و مراحل شناختی در این دیدگاه و کاربردهای نظریۀ برونر در این ویدئو تدریس شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

7- روان‌شناسی تربیتی قسمت ششم
برای مشاهده کلیک کنید
14 دقیقه
8
توضیحات

- نظریه‌های یادگیری رفتاری در این ویدئو تشریح شده است. سه نظریۀ مطرح در این درس مربوط به 1) پاولف؛ 2) ثرندایک و 3) اسکینر هستند که در این قسمت تدریس شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

8- روان‌شناسی تربیتی قسمت هفتم
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
9
توضیحات

- نظریۀ گشتالت، از مجموعه نظریات یادگیری شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

9- روان‌شناسی تربیتی قسمت هشتم
برای مشاهده کلیک کنید
21 دقیقه
10
توضیحات

- نظریۀ یادگیری شناختی آزوبل موضوع این ویدئو است و مفاهیم آن توضیح داده شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

10- روان‌شناسی تربیتی قسمت نهم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
11
توضیحات

- نظریۀ یادگیری شناختی بندورا، مفاهیم آن، فرایندهای یادگیری و عاملیت انسانی و همچنین کاربردهای آموزشی آن توضیح داده شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

11- روان‌شناسی تربیتی قسمت دهم
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
12
توضیحات

- قسمت اول نظریه‌ سه مرحله‌ای خبرپردازی، موضوع این ویدئو است و حافظه‌های حسی، کوتاه مدت و دراز مدت تشریح شده‌اند.

12- روان‌شناسی تربیتی قسمت یازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
13
توضیحات

- ادامۀ انواع حافظۀ درازمدت، نظریه‌های سطوح پردازش، رمز دوگانه، توزیع موازی و پیوندگرایی در این ویدئو مورد بحث قرار گرفته‌اند. در انتها نظریات سازنده‌گرایی در یادگیری توضیح داده شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

13- روان‌شناسی تربیتی قسمت دوازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
34 دقیقه
14
توضیحات

- مفهوم انگیزش، رویکردهای مختلف به انگیزش، نظریات مختلف در مورد انگیزش و کاربرد آنها در این ویدئو تدریس شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

14- روان‌شناسی تربیتی قسمت سیزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
30 دقیقه
15
توضیحات

- سبک‌های یادگیری (همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) موضوع این درس هستند و نظریات مختلف در این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

15- روان‌شناسی تربیتی قسمت چهاردهم
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
16
توضیحات

- سبک‌های تفکر و قسمت اول راهبردهای یادگیری و مطالعه (شناخت و فراشناخت) از موضوعات این ویدئو هستند.

16- روان‌شناسی تربیتی قسمت پانزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
17
توضیحات

- ادامۀ راهبردهای یادگیری و مطالعه (شناخت و فراشناخت) در این قسمت تدریس شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

17- روان‌شناسی تربیتی قسمت شانزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
18
توضیحات

-نظریه‌های هوش (یگانه، چندگانه، گلیفورد، استرنبرگ و گاردنر)، مفهوم هوشبهر، تعریف و انواع تفکر و مفهوم‌سازی در این ویدئو تدریس شده‌اند.

18- روان‌شناسی تربیتی قسمت هفدهم
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
19
توضیحات

- حل مسئله، کشف راه‌حل و آموزش آن موضوع این درس است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

19- روان‌شناسی تربیتی قسمت هجدهم
برای مشاهده کلیک کنید
32 دقیقه
20
توضیحات

تفکر انتقادی و آفرینندگی مباحث این ویدئو هستند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

20- روان‌شناسی تربیتی قسمت نوزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
21
توضیحات

- فصول 10، 4، 3، 2 کتاب مسئولیت و سازندگی نوشتۀ علی صفایی حائری مورد بحث قرار گرفته است.چندین نمونه تست مربوط به این درس تشریح شده است.

21- روان‌شناسی تربیتی قسمت بیستم
برای مشاهده کلیک کنید
33 دقیقه
22
توضیحات

- مفاهیم و تعاریف اولیه درس روش‌ها و فنون تدریس، و همچنین انواع یادگیری‌های رفتاری در این ویدئو آموزش داده شده‌اند.

22- روش‌ها و فنون تدریس قسمت اول
برای مشاهده کلیک کنید
25 دقیقه
23
توضیحات

انواع یادگیری شناختی – اجتماعی (شناختی، مشاهده‌ای و گشتالت) موضوع این قسمت هستند.

23- روش‌ها و فنون تدریس قسمت دوم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
24
توضیحات

سازنده‌گرایی در یادگیری، عوامل مؤثر در یادگیری و سبک‌های یادگیری در این ویدئو آموزش داده شده‌اند. چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

24- روش‌ها و فنون تدریس قسمت سوم
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
25
توضیحات

- در این ویدئو چند مفهوم اولیه و سپس مکاتب و دیدگاه‌هایی در مورد تدریس توضیح داده شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

25- روش‌ها و فنون تدریس قسمت چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
26
توضیحات

- موضوع این ویدئو مفهوم ارتباط، روش‌ها و انواع آن، کاربرد و موانع ارتباط در تدریس است. همچنین موضوعاتی در مورد رفتارهای نامطلوب در کلاس درس مورد بحث قرار گرفته است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

26- روش‌ها و فنون تدریس قسمت پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
27
توضیحات

- سبک‌های ادارۀ کلاس و بخش اول از روش‌ها و اصول تغییر رفتار در این قسمت تدریس شده است.

27- روش‌ها و فنون تدریس قسمت ششم
برای مشاهده کلیک کنید
17 دقیقه
28
توضیحات

- ادامۀ روش‌ها و اصول تغییر رفتارچندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

28- روش‌ها و فنون تدریس قسمت هفتم
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
29
توضیحات

- فرایند برنامه‌ریزی آموزشی و تعیین اهداف آموزشی موضوع این ویدئو هستند.

29- روش‌ها و فنون تدریس قسمت هشتم
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
30
توضیحات

- اهداف آموزشی بلوم و اهداف رفتاری در این قسمت توضیح داده شده‌اند.

30- روش‌ها و فنون تدریس قسمت نهم
برای مشاهده کلیک کنید
24 دقیقه
31
توضیحات

- آموزش و مراحل آن در این قسمت مورد بحث قرار گرفته‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

31- روش‌ها و فنون تدریس قسمت دهم
برای مشاهده کلیک کنید
19 دقیقه
32
توضیحات

- الگوهای نگارش طرح درس در این ویدئو توضیح داده شده‌اند.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

32- روش‌ها و فنون تدریس قسمت یازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
11 دقیقه
33
توضیحات

- در این قسمت الگوهای تدریس بخصوص طبقه‌بندی جویس آموزش داده شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است

33- روش‌ها و فنون تدریس قسمت دوازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
27 دقیقه
34
توضیحات

- قسمت اول از روش‌های تدریس (یادسپاری، سخنرانی، نمایش علمی و تدریس تلفیقی)

34- روش‌ها و فنون تدریس قسمت سیزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
15 دقیقه
35
توضیحات

- قسمت دوم از روش‌های تدریس (پرسش و پاسخ، ایفای نقش، بحث گروهی، یادگیری مشارکتی و بدیعه پردازی)

35- روش‌ها و فنون تدریس قسمت چهاردهم
برای مشاهده کلیک کنید
29 دقیقه
36
توضیحات

- قسمت سوم از روش‌های تدریس (گردش علمی، آزمایشگاهی، اکتشافی، کاوشگری و واحدمحور)

36- روش‌ها و فنون تدریس قسمت پانزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
35 دقیقه
37
توضیحات

- قسمت چهارم از روش‌های تدریس (ساخت‌گرا و انفرادی)چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

37- روش‌ها و فنون تدریس قسمت شانزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
32 دقیقه
38
توضیحات

- کلاس‌های چندپایه به عنوان یکی از راهکارهای عملی برای توسعۀ آموزش در مناطق کم جمعیت و دورافتاده مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش بر اساس دوره‌های ابتدایی تنظیم شده، البته تماشا و مطالعۀ آن به داوطلبان دوره‌های متوسطه نیز توصیه می‌شود.

38- روش‌ها و فنون تدریس قسمت هفدهم
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
39
توضیحات

- در این ویدئو مفاهیم اولیه مانند؛ اندازه‌گیری، آزمون، سنجش و ... توضیح داده شده است.

39- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت اول
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
40
توضیحات

- مقیاس اندازه‌گیری، مقیاس‌های پیوسته و گسسته، انواع اندازه‌گیری و ابزارهای آن از مباحث این ویدئو هستند.

40- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت دوم
برای مشاهده کلیک کنید
23 دقیقه
41
توضیحات

- ارزشیابی بر اساس معیار و ملاک و همینطور ارزشیابی سیپ توضیح داده شده است و مراحل انجام ارزشیابی آموزشی تدریس شده است.چندین تست از آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته مربوط به این درس تشریح شده است.

41- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت سوم
برای مشاهده کلیک کنید
20 دقیقه
42
توضیحات

در این بخش از دوره به انواع آزمون‌ها (کتبی) پرداخته‌ایم و در انتها چند تست از آزمون های سال‌های گذشته را بررسی کرده‌ایم.

42- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
31 دقیقه
43
توضیحات

انواع ارزشیابی؛ سنجش عملکردی (قسمت اول)

43- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
28 دقیقه
44
توضیحات

انواع ارزشیابی؛ سنجش عملکردی (قسمت دوم)

44- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت ششم
برای مشاهده کلیک کنید
18 دقیقه
45
توضیحات

انواع ارزشیابی؛ سنجش کارپوشه (پورتفولیو)

45- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت هفتم
برای مشاهده کلیک کنید
26 دقیقه
46
توضیحات

انواع ارزشیابی؛ سنجش مشاهده‌ای

46- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت هشتم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
47
توضیحات

اانواع ارزشیابی؛ سنجش رفتاری

47- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت دهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
48
توضیحات

انواع ارزشیابی؛ سنجش عاطفی؛ و در انتها چند تست از آزمون های سال‌های گذشته را بررسی کرده‌ایم.

48- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت یازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
49
توضیحات

در این قسمت، مفاهیم و انواع روایی و پایایی آزمون‌ها توضیح داده شده‌اند.

49- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت دوازدهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
50
توضیحات

در این ویدئو بخش اول از مبحث ارزشیابی توصیفی تدریس شده است.

50- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت سیزدهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
51
توضیحات

ارتباط متقابل ارزشيابي توصيفي با عناصر برنامۀ درسی (بخش دوم).

51- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی قسمت چهاردهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
52
توضیحات

در این قسمت ساختار و محتوای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستی توضیح داده شده است.

52- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت اول
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
53
توضیحات

در این قسمت ساختار و محتوای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستی توضیح داده شده است.

53- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت دوم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
54
توضیحات

بیانۀ ارزش‌ها، بیانیۀ مأموریت، چشم انداز، هدف‌ها و راهبردهای کلان از موضوعات این ویدئو هستند.

54- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت سوم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
55
توضیحات

هدف‌های عملیاتی و راهکارها – بخش اول

55- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت چهارم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
56
توضیحات

هدف‌های عملیاتی و راهکارها – بخش دوم

56- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت پنجم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
57
توضیحات

آیین نامه اجرایی مدارس – قسمت اول

57- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت ششم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
58
توضیحات

آیین نامه اجرایی مدارس – قسمت دوم

58- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت هفتم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
59
توضیحات

آیین نامه اجرایی مدارس – قسمت سوم

59- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت هشتم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
60
توضیحات

آیین نامه اجرایی مدارس – قسمت چهارم

60- اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش قسمت نهم
برای مشاهده کلیک کنید
22 دقیقه
جزئیات
نظرات کاربران

برچسب ها

  روزبه یگانه روزبه یگانه پشتیبان فنی سایت
  4 4 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  اشتراک در
  اطلاع از
  5 نظرات
  تازه‌ترین
  قدیمی‌ترین بیشترین رأی
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها
  حمید
  4 ماه قبل

  درس روانشناسی رشد اضافه نمیشه؟

  مدیر
  4 ماه قبل
  پاسخ به  حمید

  سلام وقتتون بخیر
  pdf درس روانشناسی رشد رو به صورت رایگان داخل سایت گذاشتیم میتونید استفاده بفرمایید.

  حسن
  5 ماه قبل

  سلام ی مبحث جدید برای آزمون سال ۱۴۰۳ اضاف شده ک تو این فیلما نیست .اگر اضاف بشه خیلی خوب میشه

  مدیر
  5 ماه قبل
  پاسخ به  حسن

  سلام روزتون بخیر
  توی سایت در قسمت ازمون استخدامی فایل pdf درس روانشناسی رشد و اختالالت یادگیری به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است

  محصل
  8 ماه قبل

  علی وهمه چی تموم.دست مریزاد.فقط تست بیشتر آخرکار کنید