فیلم آموزشی
آزمون استخدامی
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور الکتروتکنیک
فیلم های آماده فروش هنرستان
فیلم آموزشی
کارنامه قبول شدگان
پیک آخر
آثار برگزیده هنرجویان
گالری تصاویر
معرفی هنرستان ها
معرفی دانشگاه ها
گالری تصاویر
فیلم آموزشی

مطالب برگزیده

سوالات کنکور هنرستان

نمونه سوالات معارف اسلامی آزمون استخدامی به همراه پاسخنامه تشریحی

درس معارف اسلامی طبق لیست مصوب سازمان امور اداری و استخدامی از دروس عمومی ثابت در همۀ آزمون های استخدامی است. در ادامه تعدادی از سوالات درس سوالات معارف اسلامی مربوط به ادوار گذشته به همراه پاسخ تشریحی برای آشنایی بیشتر شما با این درس، قرار داده شده‌اند.

1- از ترجمه آیه شریفه ((ای مردم ، شما به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز ستوده است)). کدام مفهوم دریافت میشود؟ (استخدامی 96)

1 )وابستگی بشر، در بقا به خداوند است.

2 )فطرت آدمی با معرفت خدا عجین است.

3 )خودشناسی، مقدمه خداشناسی است.

4 )خداشناسی، مقدمه خود شناسی است.

2- آیه شریفه (( ان فی السماوات و االرض الیات للمومنین )) به کدام یک از براهین نظم اشاره دارد؟  (استخدامی 96)

1 )هماهنگی

2 )هدفمندی

3 )هماهنگی در کل عالم

4 )نظم در موارد جزیی

3- " خداوند هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است" بیانگر کدام قسم از اقسام عدل است؟ (استخدامی 96)

1 )اخروی

2 )تکوینی

3 )جزایی

4 )تشریعی

4- با توجه به اینکه هرچیزی از خدا صادر میشود، خیر است، چرا خدواند مانع شر در عالم نشد تا جهانی که خیر محض است،شود؟ (استخدامی 96)

1 )زیرا شر، ناشی از جزئی نگری است.

2 )زیرا شر، ناشی از جهل انسان است.

3 )چون شر، لازمه جهان مادی است.

4 )چون شر، ناشی از آزادی انسان است.

5- آیه شریفه"لوکان فیهما الهه الا الله لفسدتا" به کدام بعد از ابعاد توحید دلالت دارد؟ (استخدامی 96)

1 )خالقیت

2 )ربوبیت

3 )مالکیت

4 )اطاعت

6- درقرآن کریم،پس از توحید،بیشترین سخن درباره چه موضوعی است و عشق به خداوند در وجودما چه چیزی را اثبات مینماید؟ (استخدامی 96)

1 )نبوت ـ لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا

2 )معاد ـ لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا

3 )نبوت ـ ضرورت معاد براساس حکمت الهی

4 )معاد ـ ضرورت معاد براساس حکمت الهی

7- پیامبر گرامی اسالم (ص)، حکومتش را بر کدام پایه بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان را در چه امری میدانست؟ (استخدامی 96)

1 )انقلاب ـ تقوا

2 )انقلاب ـ جهاد

3 )مساوات ـ تقوا

4 )مساوات ـ جهاد

8- چرا خداوند، یک کتاب را معجزه پیامبر اسالم (ص) قرار داده است؟ (استخدامی 96)

1 )ابعاد جدیدی از معارف در کتاب های آسمانی قبلی وجود نداشت.
2 )اعجاز و ناتوانی مردم از تکرار معجزه، فقط در یک کتاب متجلی میشود.
3 )سند حقانیت و نبوت یک پیامبر، فقط به صورت یک کتاب میتواند عرضه شود.
4 )اگر از نوع کتاب نبود، نمیتوانست شاهدی حاضر و دایمی بر نبوت ایشان باشد.

9- کدام صفت الهی، اقتضا میکند مرگ پایان زندگی انسان نباشد، زیرا انسان ظرفیت جاودانه زیستن را دارد؟ (استخدامی 96)

1 )حکمت الهی

2 )عدل الهی

3 )علم الهی

4 )اراده الهی

10- قرآن کریم از قول حضرت ابراهیم (ع) میفرماید: ((پروردگارا من یکی از فرزندانم را در درهای بی کشت، نزد خانه محترم تو، سکونت دادم، تا ..................... .)) (استخدامی 96)

1 )خانه کعبه را آباد کند.

2 )دین حق را به پا دارد.

3 )اطاعت خدا را کند.

4 )نماز را به پا دارد.

پاسخ 1 : گزینه (3) صحیح است.

اگر انسان خود را بشناسد و به نیازمندی خود پی ببرد بهتر میتواند خدا را بشناسد و در واقع خودشناسی مقدمه ی خداشناسی است.

پاسخ 2 : گزینه (1) صحیح است.

فطرت ویژگی انسانی است که همه ی انسان ها در هنگام تولد همراه دارند و معرفت خدا یکی از امور فطری است (خداشناسی فطری) یعنی همه انسان ها در هنگام تولد به صورت بذر این ویژگی را دارند و بایستی پرورش پیدا کند.

پاسخ 3 : گزینه (4) صحیح است.

عدل تشریعی یعنی قوانینی که خداوند برای انسان تعیین میکند مطابق توان و قدرت انسان است و به انسان تکلیفی بیش از طاقتش واگذار نمیشود.

پاسخ 4 : گزینه (3) صحیح است.

شر لازمه ی جهان مادی است و اگر خدا مانع شر شود دیگر آن جهان، جهان مادی نیست و خداوند چنین عالمی (عالم مجردات) را قبلا خلق کرده است.

پاسخ 5 : گزینه (2) صحیح است.

آیه میفرماید اگر در آسمان و زمین خدایانی غیر از الله بود همه چیز نابود میشد. منظور این است که اداره جهان به عهده یک خداست و اگر خدایان متعدد میخواستند جهان را اداره کنند همه چیز نابود میشد و این توحید در ربوبیت است.

پاسخ 6 : گزینه (2) صحیح است.

بعد از توحید، در قرآن بیش از همه از معاد سخن رفته است و عشق به خدا در وجود انسان ایجاب میکند که دوستان خدا را هم دوست داشته باشیم و از آنان اطاعت کنیم.

پاسخ 7 : گزینه (3) صحیح است.

پیامبر (ص) حکومتش را بر پایه برابری و مساوات بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان را فقط تقوا میدانست.

پاسخ 8 : گزینه (4) صحیح است.

چون پیامبر اسالم (ص) خاتم النبیین است و بعد از او پیامبر دیگری نخواهد آمد بنابراین معجزه او هم باید از نوع جاوید باشد یعنی شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت او باشد.

پاسخ 9 : گزینه (1) صحیح است.

اگر مرگ، پایان زندگی بود نشان میداد که خداوند کار بیهودهای انجام داده است و این با حکمت الهی ناسازگار بود

پاسخ 10 : گزینه (4) صحیح است.

آیه به اهمیت بر پا داشتن نماز اشاره دارد و اینکه نماز در تمام ادیان توصیه شده است.

بعلاوه شما میتوانید برای تمرین کلیۀ سوالات دروس عمومی به صورت طبقه بندی شده از کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده دروس عمومی آزمون استخدامی استفاده کنید.

یا برای مطالعۀ تمامی دروس به صورت تشریحی از کتاب آموزش نکته به نکته دروس عمومی آزمون استخدامی بهره ببرید.

بعلاوه با مراجعه به صفحۀ دروس عمومی استخدامی در این وبسایت، اطلاعات بیشتری در مورد کلیۀ دروس عمومی در آزمون استخدامی بدست خواهید آورد.

نظرات

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.