:عنوان آزمون

آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین

:زمان آزمون

20

دقیقه

:تعداد سوال

30

دانلود سوالات
--> آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین

دیدگاه بگذارید

6 دیدگاه ها برای "آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از
رتبه :
     

اگه آزمون های آنلاین فصل به فصل بود خیلی بهتر میشد

سلام میشه این سوالات می خونیم وکتاب نمی خونیم

سلام بیشتراین این سوالات می خونیم یاکتاب

مشاهده پاسخنامه

گزینه خود را پر نمایید

1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4
7
1
2
3
4
8
1
2
3
4
9
1
2
3
4
10
1
2
3
4
11
1
2
3
4
12
1
2
3
4
13
1
2
3
4
14
1
2
3
4
15
1
2
3
4
16
1
2
3
4
17
1
2
3
4
18
1
2
3
4
19
1
2
3
4
20
1
2
3
4
21
1
2
3
4
22
1
2
3
4
23
1
2
3
4
24
1
2
3
4
25
1
2
3
4
26
1
2
3
4
27
1
2
3
4
28
1
2
3
4
29
1
2
3
4
30
1
2
3
4
صحیح
نادرست
بدون پاسخ

آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین
اعمال گزینه