:عنوان آزمون

آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین

:زمان آزمون

20

دقیقه

:تعداد سوال

30

دانلود سوالات
--> آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین

دیدگاه بگذارید

4 دیدگاه ها برای "آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پر بازدیدترین
اطلاع از

سلام میشه این سوالات می خونیم وکتاب نمی خونیم

سلام بیشتراین این سوالات می خونیم یاکتاب

مشاهده پاسخنامه

گزینه خود را پر نمایید

1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4
7
1
2
3
4
8
1
2
3
4
9
1
2
3
4
10
1
2
3
4
11
1
2
3
4
12
1
2
3
4
13
1
2
3
4
14
1
2
3
4
15
1
2
3
4
16
1
2
3
4
17
1
2
3
4
18
1
2
3
4
19
1
2
3
4
20
1
2
3
4
21
1
2
3
4
22
1
2
3
4
23
1
2
3
4
24
1
2
3
4
25
1
2
3
4
26
1
2
3
4
27
1
2
3
4
28
1
2
3
4
29
1
2
3
4
30
1
2
3
4
صحیح
نادرست
بدون پاسخ

آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین آزمون آنلاین کاربرد فناوری های نوین
اعمال گزینه