فیلم آموزش ریاضی دهم هنرستان فصل 1

پایه دهم

فیلم آموزش ریاضی دهم هنرستان فصل 5

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 قسمت دوم

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 قسمت سوم

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل ماضی)

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل مضارع)

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل امر)

پایه دهم

فیلم آموزش سیستم های عددنویسی دهم هنرستان قسمت اول

پایه دهم

فیلم آموزش سیستم های عددنویسی دهم هنرستان قسمت دوم

پایه دهم

فیلم آموزش سیستم های عددنویسی دهم هنرستان قسمت سوم

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل دوم قانون اول نیوتن

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل دوم قانون سوم نیوتن

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل دوم سرعت متوسط

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل سوم قسمت اول

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل سوم قسمت دوم

پایه دهم

فیلم آموزش فیزیک دهم هنرستان فصل سوم قسمت سوم

پایه دهم

فیلم آموزش حسابداری خرید و فروش قسمت اول

پایه دهم

فیلم آموزش حسابداری خرید و فروش قسمت دوم

پایه دهم

فیلم آموزش حسابداری خرید و فروش قسمت سوم

پایه دهم

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1

استاد آموزش فیلم: دکتر اصفهانی

دانش آموزان عزیز هنرستانی، کتاب های زیر را برای بهتر شدن در درس های پایه دهم هنرستان به شما پیشنهاد میکنیم

موفقیت شما آرزوی ماست

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل مضارع)

بعضي وقتها بچه‌ها براي قبولي در امتحانات عربی زبان قرآن۱، دچار مشكل مي‌شوند. يكي از دلايل مهم آن هم آشنا نبودن دانش‌آموزان با سطح سؤالات امتحاني است. بطوريكه بعضي اوقات حتي دانش‌آموزان خوب نيز از ديدن سَبك سؤالات امتحاني تعجب مي‌كنند. بهترين راه حل براي اين مسئله مطالعه نمونه سؤالات امتحانی است. دانش‌آموزاني كه نمونه سؤالات امتحاني را مطالعه كرده‌اند با سطح سؤالات آشنا شده و قبل از امتحان آرامش و اطمينان بيشتري نسبت به قبولي خود دارند. به همين منظور ما نمونه سؤالات امتحانی را با پاسخ تشريحي و بارم‌بندي در يك كتاب با عنوان نمونه سوالات امتحانی عربی، زبان قرآن 1 جمع‌آوري كرديم. مطمئن باشيد كه در امتحانات خيلي به شما كمك مي‌كند و برای 20 کافی است زیرا اکثر سوالات امتحانی تکرار سوالات گذشته میباشد

برای مشاهده رایگان چند صفحه اول از کتاب نمونه سوالات امتحانی عربی و زبان قرآن (1)، میتونید بر روی عکس کتاب کلیک نمائید.

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل ماضی)

بعضي وقتها بچه‌ها براي قبولي در امتحانات زبان انگلیسی دچار مشكل مي‌شوند. يكي از دلايل مهم آن هم آشنا نبودن دانش‌آموزان با سطح سؤالات امتحاني است. بطوريكه بعضي اوقات حتي دانش‌آموزان خوب نيز از ديدن سَبك سؤالات امتحاني تعجب مي‌كنند. بهترين راه حل براي اين مسئله مطالعه نمونه سؤالات امتحانی است. دانش‌آموزاني كه نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی با سطح سؤالات آشنا شده و قبل از امتحان آرامش و اطمينان بيشتري نسبت به قبولي خود دارند. به همين منظور ما نمونه سؤالات امتحانی را با پاسخ تشريحي و بارم‌بندي در يك كتاب جمع‌آوري كرديم.

برای مشاهده رایگان چند صفحه اول از کتاب نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم هنرستان، میتونید بر روی عکس کتاب کلیک نمائید.

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1 (فعل ماضی)

بعضي وقتها بچه‌ها براي قبولي در امتحانات فارسی و نگارش ۱ دچار مشكل مي‌شوند. يكي از دلايل مهم آن هم آشنا نبودن دانش‌آموزان با سطح سؤالات امتحاني است. بطوريكه بعضي اوقات حتي دانش‌آموزان خوب نيز از ديدن سَبك سؤالات امتحاني تعجب مي‌كنند. بهترين راه حل براي اين مسئله مطالعه نمونه سؤالات امتحانی است. دانش‌آموزاني كه نمونه سؤالات امتحاني را مطالعه كرده‌اند با سطح سؤالات آشنا شده و قبل از امتحان آرامش و اطمينان بيشتري نسبت به قبولي خود دارند. به همين منظور ما نمونه سؤالات امتحانی را با پاسخ تشريحي و بارم‌بندي در يك كتاب با عنوان نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش 1 جمع‌آوري كرديم.

برای مشاهده رایگان چند صفحه اول از کتاب نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش (1) هنرستان، میتونید بر روی عکس کتاب کلیک نمائید.

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1
فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1
فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1
فیلم آموزش عربی دهم هنرستان فصل 1

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)