برای مشاهده فیلم های آموزشی رشته حسابداری پایه دهم هنرستان، بر روی آیکن فیلم مورد نظر خود بروید.

حسابداری خرید و فروش

فیلم آموزشی حسابداری مبحث خرید و فروش که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل، توسط استاد سید حمید ثروتمند آموزش داده می شود، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته حسابداری است که می خواهند این مبحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

فیلم آموزشی حسابداری دهم
فیلم آموزشی حسابداری دهم
فیلم آموزشی حسابداری دهم

ریاضی 1

فیلم آموزشی ریاضی 1 پایه دهم فصل های 1 و 5 که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل ها، توسط مهندس چالاک و دکتر توکلی آموزش داده شده اند، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته حسابداری است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

عربی

فیلم آموزشی عربی پایه دهم فصل 1 مباحث مربوط به فعل ماضی،مضارع و فعل های امر و نهی، که به صورت کامل، همراه با ذکر نکات مربوط به این فصل، توسط دکتر اصفهانی آموزش داده شده است، مناسب کلیه دانش آموزان پایه دهم هنرستان رشته حسابداری است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

فیزیک

فیلم آموزشی فیزیک هنرستان فصل های 2 و 3 که به صورت کامل، همراه با حل مسئله و ذکر نکات مربوط به این فصل ها، توسط دکتر پیکر آموزش داده شده اند، مناسب کلیه دانش آموزان پایه یازدهم هنرستان رشته حسابداری است که می خواهند این مباحث را برای موفقیت در این درس به طور کامل یاد بگیرند.

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)