سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون تیزهوشان پایه ششم سال 1396-1397

سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
کتاب تیزهوشان و نمونه دولتی پایه ششم

کتاب حاضر شامل سوالات کلیه دروس آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان است که سوالات آن بر اساس فصل های کتاب درسی جدید طبقه بندی شده و دارای پاسخ کاملا تشریحی است.این کتاب میتواند به عنوان بهترین منبع سوالات آزمون های نمونه دولتی و تیزهوشان سراسر کشور باشد.

مجموعه سوالات امتحانی پایه ششم

در این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی هماهنگ منطقه ای پایه ششم تهران و شهرستان ها سال های اخیر، به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد. در این کتاب درس های نهایی مثل ریاضی،علوم تجربی، بخوانیم و بنویسیم و… وجود دارد، از هر درس حدود ۸ آزمون خرداد سال های اخیر به همراه پاسخنامه تشریحی وجود دارد.

سوالات و پاسخنامه درس استعداد تحلیلی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی تیزهوشان پایه ششم سال 96 97

سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس تفکر و پژوهش تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس تفکر و پژوهش تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس علوم تجربی تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97

سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97
سوالات و پاسخنامه درس ریاضیات تیزهوشان 96-97

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)