تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان

موفقیت از آن کسانی است که یک ثانیه دیرتر ناامید می شوند و یک لحظه دیرتر دست از تلاش برمی دارند، مواظب همین «یک»های ساده باشید.

شاید شما اینها را هم دوست داشته باشید.

تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان
تیزهوشان

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)