آزمون کارشناسی حسابداری

(کاردانی به کارشناسی)

دروس کنکور حسابداری کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) شامل دو بخش دروس عمومی و دروس تخصصی می باشد، که به صورت زیر است:

 

دروس عمومی : 1- اندیشه اسلامی، 2- ادبیات فارسی، 3- زبان خارجه

 

 

دروس تخصصی : 1- حسابداری مالی، 2- حسابداری شرکت ها، 3- حسابداری صنعتی، 4- اقتصاد، 5- حسابرسی، 6- آمار

به علت فراوانی و مشخص نبودن منابع برای این رشته، ما برای راحتی مطالعه شما، منابع زیر را که از آنها برای طرح سوال در این آزمون بیشتر استفاده شده است، آورده ایم:

 

درس حسابداری مالی: 1- اصول حسابداری 2(ایرج نوروش)

 

درس حسابداری شرکتها: 1- حسابداری شرکتها 1و2(حسن همتی)

 

درس حسابداری صنعتی: 1- حسابداری صنعتی 1(عثمانی)، 2- حسابداری صنعتی 1و2(جمشید اسکندری)

 

درس اقتصاد: 1- تئوری و مسائل اقتصاد خرد(دومینیک سالواتوره)

 

درس آمار: 1- آمار جلد اول(عادل آذر و مومنی)

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)