آزمون کارشناسی برق

(کاردانی به کارشناسی)

دروس کنکور برق کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) شامل دو بخش دروس عمومی و دروس تخصصی می باشد که به صورت زیر است:

 

دروس عمومی : 1- اندیشه اسلامی، 2- ادبیات فارسی، 3- زبان خارجه

 

 

دروس تخصصی : 1- ریاضی، 2- فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، 3- مدارهای الکتریکی، 4- الکترونیک، 5- ماشین های الکتریکی، 6- مدار منطقی

به علت فراوانی و مشخص نبودن منابع برای این رشته، ما برای راحتی مطالعه شما، منابع زیر را که از آنها برای طرح سوال در این آزمون بیشتر استفاده شده است، آورده ایم:

 

درس ریاضی: 1- کتاب دیفرانسیل توماس و لیتهلد

 

درس فیزیک الکتریسیته و مغناطیس: 1- کتاب فیزیک مغناطیس هالیدی

 

درس مدارهای الکتریکی: 1- تحلیل مهندسی مدار(ویلیام هیت)، 2-  نظریه اساسی مدار جلد 1و2(دکتر جبه دار)

 

درس الکترونیک: 1- الکترونیک 1و2(سعید میرعشقی)

 

درس ماشین های الکتریکی: 1- ماشین های الکتریکی پی سی سن(دکتر عابدی)، 2- ماشین های الکتریکی(حمید لسانی)

ارسال دیدگاه(نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.)